Welke identiteit voor de Congolese 'société civile'?

Er lijkt een algemene mobilisatie aan de gang te zijn voor het herstel van de vrede in de Democratische Republiek Congo. De Verenigde Naties op kop, maar ook de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid en de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC), zijn druk op zoek naar een vreedzame oplossing voor het conflict in Congo-Kinshasa.
Analyse

Congo in het oog van een regionale storm

De oorlog die Laurent Kabila en zijn Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL) in mei 1997 aan de macht bracht, kan niet geïsoleerd worden bekeken. De gebeurtenissen van 1996-1997 waren ingebed in de bredere context van drie conflicten, die -hoewel intrinsiek niet met elkaar verbonden- gedurende de laatste jaren ste ...
Analyse

Belofte van etnisch conflict: militarisering en militievorming in Zuid-Kivu

Het huidige conflict in Oost-Congo en in de rest van het land, kan gemakkelijk worden geïnterpreteerd als ingevoerd uit de buurlanden Rwanda, Burundi en Uganda. Een vaak gehoorde klacht in beide Kivuprovincies is dat Congolezen onder elkaar in vrede en harmonie zouden leven als ze maar met rust werden gelaten.

Georges Kamanayo: 'film is macht'

Zet de bioscopen al maar klaar, want de festivals komen eraan. Cinema Novo, Focus op het Zuiden en Afrika Filmfestival programmeren kwaliteitsfilms uit alle continenten, meestal artistieke producten die niet aan bod komen in de gewone zalen. Over die jaarlijkse opwelling van interesse voor de niet-westerse cinema gingen we praten met Georges Kamana ...

Farish A. Noor: religieus geweld is niet godsdienstig

Het behoort stilaan tot de vaste ingrediënten van ons nieuwsmenu: gewelddadige botsingen tussen christenen en moslims. Onlangs nog in Nigeria, naar aanleiding van een dubieuze en overhaaste invoering van de sharia. Al jaren in Sudan. Zo nu en dan in Egypte. En sinds vorig jaar ook in Indonesië.

Het volk wil een belasting

Speculatieve geldstromen ontwrichten hele economieën. Een fatsoenlijk mens wil daar iets aan doen, toch? Hét middel tegen speculatie dat momenteel opgeld maakt, is de Tobintaks. Dat voorstel tot belasting op speculatief kapitaal is de voorbije jaren ook één van de speerpunten geworden in de strijd tegen het neoliberalisme.

Walden Bello over de internationale vrijhandel

Meestal ziet het beeld er zo uit: aan de ene kant heb je schimmige en gulzige speculanten, aan de andere kant weerloze nationale economieën. Daarmee is echter niet alles gezegd. Ook de gewone burgers en de internationale instellingen zijn betrokkenen bij de globale geldhandel. De Filipijnse socioloog Walden Bello vindt dat vooral die twee vergeten ...

De queeste van Germain Dufour

Een halve bekende aan deze kant van de taalgrens, een legende aan gene zijde. Germain Dufour is een kapucijn die Ecolo-senator werd en zich kandidaat stelde op een lijst van de Parti Communiste. Met blote voeten in sandalen schopt hij Luik een geweten. Wat drijft een mens om alles op te geven en daardoor nog gelukkig te worden ook?

Elke Belg doet het

Mevrouw, meneer, ik speculeer. Ha, dat verbaast u. Ik ben toch de jongen die zo welsprekend kan schelden op de globalisering en de deregulering en de beurs. Jazeker en geen haar op mijn hoofd denkt eraan daarmee op te houden. Mijn speculatiedrift heeft twee oorzaken: mijn spaarquote en mijn behoefte om met rust gelaten te worden.

Vier wereldgodsdiensten in gesprek over hun relatie met geld

Het penthouse van een Antwerpse bank is een gezegende plek om vier mannen te vragen wat hun goden denken over geld, winst en beleggen. Joden, moslims, boeddhisten en christenen delen immers allemaal de zorg voor de armen en voor de aarde. Hoe is dat te verzoenen met banken en beurzen?

De Braziliaanse bug

Begin dit jaar tergden de weergoden Brazilië met stormregens, overstromingen én droogtes. Voor die overmaat van ramp durfden de Brazilianen de hemel niet te verketteren, maar ze vervloekten wel de cynische beursgoden die hen de maanden daarvóór tot wanhoop hadden gedreven

Speculatief kapitaal aan banden: grenzen aan het geld

Zelfs huisvrouwen doen het. Het computertijdperk bracht het beursplein immers dichterbij de huiskamer dan de school, het werk en het grootwarenhuis. Tegelijk stimuleren de gunstige prognoses uit alle economische windrichtingen -op het Zuiden na- vrouwen én mannen wereldwijd om mee te spelen in het grote casino van de beurswereld.

Pagina's

Met de steun van

 2828  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.