De Abessijnse afgrond

'Ik was binnen.' Zo luidt de laatste zin van de 'Abessijnse kronieken' van Moses Isegawa. De Ugandese romanschrijver kan na de mediahype die rond het boek en zijn auteur geschapen is ook gerust zeggen: 'Ik ben binnen.' Nu er ongeveer 50.000 exemplaren van deze kaskraker zijn verkocht, kan de reputatie van het boek niet meer stuk. Tot voldoening wel ...

Russische boeren en grondbezit

Iedereen staart zich nu al jaren blind op het doen en laten van Boris Jeltsin. Zijn koortsthermometer, zijn drankprobleem en zijn knijpgrage handen zijn voorpaginanieuws. Intussen wordt de echte strijd om verandering elders gevoerd. Dat weet ook Jeltsin.

Oorlog en geloof in Congo

Toen ze nog Zaïrezen waren, leefden de Congolezen onder de knoet van een kleptomaan regime. Sinds ze weer Congolezen werden, bleven de armoede en de onzekerheid. Begin augustus kwam daar nog maar eens een oorlog bovenop. Hoe houden de mensen het vol temidden van die aaneenschakeling van plagen? Dat vroegen we aan Ivo Vanvolsem, een scheutist die si ...

Mohamed Sabi: 'Racisme bestrijd je niet met cursussen'

Mohamed Sabi is een BM: een Bekende Migrant, althans in de migrantenwereld zelf. Meer dan twintig jaar al zet Sabi zich in om allochtonen hier in Vlaanderen, meer bepaald in Antwerpen, een 'thuis' te geven. Hij lag mee aan de basis van talrijke initiatieven voor migrantenopvang en migrantenorganisaties. Sinds 1988 is hij stafmedewerker van het CBW, ...
CC BY 2.0 Nico Roets
Reportage

Wie zijn wij?

In 1994 sloeg Nelson Mandela met zijn staf op de rotsen van de Tafelberg en er stroomden hoop en wederzijds begrip over velden waar tot dan enkel apartheid en militair geweld groeiden. Het vervloekte land van blanke overheersing en zwart verzet werd het laatste Beloofde Land van de twintigste eeuw.

De toekomst staat op het spel

Anonieme investeerders en ongrijpbare multinationals willen de wereld regeren. Dat menen de critici van het akkoord over investeringen dat vanaf volgende maand opnieuw op de agenda staat van de OESO. De betrokkenen ontkennen alle beschuldigingen.

Alternatieve medianetwerken: voorzichtig enthousiasme

Netwerken spelen in onze tijd een onvervangbare rol. In feite zijn de netwerken van volksgroepen vandaag de dag de bewakers van de civiele maatschappij. Gecoördineerde actie op verscheidene niveaus, van het globale vlak tot het lokale en van het lokale vlak tot het globale, is uitgegroeid tot het uitgelezen middel om publieke toegang te krijgen tot ...

Het communicatiehandvest van de burger

Het Communicatiehandvest van de Burger is een Handvest waarin de bescherming van de kwaliteit van de communicatie- en informatievoorziening wordt geëist. Informatie dient veelzijdig en betrouwbaar te zijn, en communicatiediensten gebruikersvriendelijk, toegankelijk en betaalbaar en ze dienen bij te dragen tot de zelfontplooiing en tot de expressie ...

De rol van de massamedia bij het transitieproces in Centraal-Azië

In de periode voor Glasnost (1985-1991), hetgeen letterlijk ‘Openheid’ betekent, heerste er in de Sovjet-Unie een communistisch persmodel: media waren de spreekbuis van de staat, en dus van de heersende politieke klasse. De werkwijze van de massamedia in de Centraal- Aziatische Sovjet-Republieken (Tadzjikistan, Oezbekistan, Kirgizstan, Kazachstan e ...

Alternatieven in globalisering

Globalisering heeft de wereld wakker geschud. De theorieën van Herbert Marshall McLuhan worden opnieuw uit de kast getrokken en de idee van ‘the global village’ wordt nieuw leven ingeblazen. De massamedia verkleinen de wereld. Het internet zorgt voor wereldwijde interactiviteit en we stevenen af op een homogene wereldcultuur.

Media ten dienste van het volk en van gemeenschapsopbouw in West-Afrika

In 1993 had in Bamako een conferentie plaats die beslissend was voor de toekomst van de communicatie en de radio in West-Afrika. Ze heette 'Freedom for African Radios' en bracht een honderdtal vertegenwoordigers samen van privé- en publieke radio-omroepen en van ontwikkelingsorganisaties die geïnteresseerd waren in het gebruik van radio.

Communicatie, cultuur en sociale verandering

Termen als ‘communicatie’, ‘informatie’, ‘sociale verandering’, ‘ontwikkeling’, ‘participatie’, ‘democratie’, ‘vrijheid’ behoren tot het alledaagse taalgebruik. Ze worden zo frequent gebruikt dat men zich vaak niet meer de moeite getroost precies uit te leggen wat men er onder verstaat.

Pagina's