Nieuws

Revolte in de Algemene Vergadering

Drie resoluties over mensenrechtenschendingen in Wit-Rusland, Soedan en Zimbabwe zullen volgende week niet door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties worden goedgekeurd. Een meerderheid van de 191 VN-lidstaten spreekt hiermee haar onvrede uit over de dubbele standaarden die de VN inzake mensenrechten blijven hanteren.
Nieuws

VN zeilen nipt voorbij aan debat over Amerikaanse mensenrechtenschendingen

De VS zijn vorige week in de Verenigde Naties ontsnapt aan een discussie over Amerikaanse mensenrechtenschendingen. Wit-Rusland trok op het nippertje een ontwerpresolutie terug waarin Washington er onder meer van beschuldigd werd de rechten van krijgsgevangenen te misachten en ook bij verkiezingen niet alle internationale normen te respecteren. Min ...
Nieuws

Mensenrechtenactivisten krijgen het zwaar te verduren

Advocaten, rechters, journalisten en actievoerders die het opnemen voor de mensenrechten, krijgen steeds meer tegenwerking van repressieve regimes. Dat zegt Hina Jilani, de speciale vertegenwoordiger van de VN voor Verdedigers van de Mensenrechten. Deelnemen aan een vergadering van de Verenigde Naties is soms al voldoende om de politie over de vloe ...
Nieuws

VN nemen VS-aanpak Afghaanse en Iraakse gevangenen op de korrel

De strijd tegen het terrorisme is geen geldig excuus om gevangenen te martelen of te vernederen. Geen enkel land kan zich boven internationale verdragen stellen bij de jacht op terroristen. Dat schrijft Theo van Boven, de speciale mensenrechtenrapporteur van de Verenigde Naties, in een rapport dat de algemene vergadering van de VN in december zal b ...
Nieuws

Verdeeldheid over VN-verdrag tegen 'verdwijningen'

Dagelijks 'verdwijnen' mensen zonder dat familieleden iets horen over hun lot. De werkgroep van de VN-Commissie voor de Mensenrechten (UNCHR) rondde vrijdag een nieuwe overlegronde af over een internationaal verdrag inzake verdwijningen. De deelnemende landen bleken verdeeld over de status van zo'n verdrag.
Nieuws

VN-toezicht op Iraakse verkiezingen blijft onzeker

VN-medewerkers vrezen dat de geloofwaardigheid van de voor januari volgend jaar geplande verkiezingen in Irak in het gedrang komt als de Verenigde Naties niet naar behoren toekijken op de stembusgang. In een maandag gepubliceerd rapport laat VN-baas Kofi Annan uitschijnen dat de organisatie geen waarnemers naar Irak zal sturen als die medewerkers n ...
Nieuws

Khartoem krijgt nog dertig dagen van VN

De regering van Soedan krijgt nog dertig dagen om de wreedheden en de etnische zuivering in Darfur te stoppen. Als de Janjaweed-milities tegen dan niet ontwapend worden, riskeert Khartoem economische en militaire sancties.
Nieuws

Hooggerechtshof bevestigt Amerikaanse jurisdictie tegen overzeese mensenrechtenschendingen

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft beslist dat overzeese mensenrechtenschendingen vervolgd kunnen blijven worden met een wet uit 1789, oorspronkelijk bedoeld om piraterij op zee te kunnen vervolgen. De Amerikaanse regering wilde van de wet af. Het is de tweede keer deze week dat het hoogste juridische orgaan een uitspraak doet die ingaat tegen ...
Nieuws

VN-experten willen op inspectie in Irak, Afghanistan en Guantanamo

De “speciale rapporteurs” in dienst van de VN-commissie voor mensenrechten vragen de VN drie onder hen op pad te sturen in Afganistan, Irak en de VS-basis in Guantanamo. De drie moeten onderzoeken of de praktijken en voorschriften die landen hanteren in het kader van de strijd tegen het terrorisme stroken met de mensenrechten.
Nieuws

Frisdrankgiganten aangesproken op kinderarbeid

Coca-Cola en andere bedrijven moeten meer doen om te vermijden dat de suiker die ze aankopen in El Salvador niet gemaakt wordt door duizenden illegaal tewerkgestelde kinderen. Dat zegt de mensenrechtengroep Human Rights Watch (HRW) in een rapport naar aanleiding van de Werelddag tegen Kinderarbeid.
Nieuws

Minder asielzoekers, meer interne vluchtelingen

Wereldwijd is het aantal vluchtelingen en asielzoekers in het buitenland vorig jaar afgenomen, maar dat werd meer dan gecompenseerd door een toename in het aantal mensen dat in eigen land op de vlucht is: zij zijn intussen met minstens 23,6 miljoen. Sudan spant de kroon, Congo staat op de tweede plaats. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaans ...
Nieuws

Amerika vraagt VN nieuwe uitzondering op wet oorlogsmisdaden

De Verenigde Staten vragen een tweede hernieuwing van de VN-resolutie die de Amerikaanse troepen vrijwaart van vervolging voor oorlogsmisdaden verricht tijdens VN-vredesoperaties. Het verzoek valt samen met de internationale ontzetting over martelingen in de gevangenis van Abu Ghraib. De VN-Veiligheidsraad houdt over de ontwerpresolutie vanavond (v ...

Pagina's