Nieuws

“Ethische richtlijnen OESO worden nauwelijks toegepast”

In Parijs engageerden 39 regeringen zich gisteren (donderdag) om van de OESO-richtlijnen voor multinationale bedrijven een nog nuttiger instrument te maken voor het promoten van maatschappelijke verantwoord ondernemen”. De overheid past de OESO-richtlijnen niet toe, zegt OECD Watch. Volgens de ngo-koepel is de voorziene klachtenprocedure te traag e ...
Nieuws

VN-top stevent af op fiasco

Niet-gouvernementele organisaties hebben geen goed oog meer in de VN-top van 14 tot 16 september. Er bestaan grote meningsverschillen tussen de 191 lidstaten van de Verenigde Naties over zowat alle thema's die rechtstreeks of zijdeling aan bod komen - van armoedebestrijding over klimaatverandering, ontwapening, de strijd tegen het terrorisme en het ...
Nieuws

Amerika frustreert internationale agenda over vrouwenrechten

Amerika zal tijdens de VN-top die deze week in New York wordt gehouden, proberen om internationale initiatieven op het gebied van vrouwenrechten af te zwakken. De Amerikaanse weerstand vloeit voort uit een brede campagne in eigen land om vrouwenrechten op het gebied van abortus en anticonceptie te beperken.
Nieuws

‘Kinderen hebben recht op werk’

Scholen in ontwikkelingslanden moeten radicaal hervormen, zodat kinderen werk en school kunnen combineren, vindt Aimé Bada, een kinderrechtenactivist uit Senegal. Verrassend genoeg krijgt hij bijval van vele andere deelnemers op een internationale conferentie over ontwikkeling in Helsinki.
Nieuws

‘Veiligheidsraad doet te weinig tegen ronselen kindsoldaten’

De VN-Veiligheidsraad moet volgens dertien Westerse landen meer doen tegen het ronselen van kindsoldaten. Ze eisen een nieuwe resolutie die het mogelijk moet maken om ronselaars internationaal te sanctioneren.
Nieuws

Terreurlijsten maken te veel onschuldige slachtoffers

Zwarte lijsten met terrorismeverdachten zijn bijzonder populair bij regeringen over de hele wereld. Maar vaak zijn ze arbitrair en leiden ze tot ondoorzichtige en onrechtvaardige sancties. Op dit moment hebben honderden mensen die op zwarte lijsten te maken met sancties waartegen ze zich meestal op geen enkele manier juridisch kunnen verweren.
Nieuws

Maleisië baant de weg naar een gematigde islam – achtergrond

De gematigde islam in Maleisië moet het rolmodel worden voor de hervorming van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC). Tijdens een OIC-bijeenkomst vorige week in Pakistan werd het 'Maleische model', waarin ruimte is voor modernisme en multiculturalisme, omarmd als de juiste strategie voor de toekomst.
Nieuws

VN vragen meer aandacht voor kinderen

De Verenigde Naties willen weten hoe erg kinderen wereldwijd te lijden hebben onder geweld. België, zo leren de voorlopige resultaten van de enquête, mist betrouwbare cijfers over seksueel misbruik en een duidelijke wetgeving tegen lijfstraffen. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn het grootste knelpunt.
Nieuws

Westen levert steeds meer mensen uit aan martellanden

Nederland, de VS en vijf andere Westerse landen ondermijnen het uitleveringsverbod aan landen die erom bekendstaan dat ze gevangenen martelen. Dat zeggen Human Rights Watch, Amnesty International en zes andere internationale mensenrechtengroepen in een gemeenschappelijke verklaring.
Nieuws

Mensenrechtencommissie VN erkent kastendiscriminatie

Voor het eerst buigen de Verenigde Naties (VN) zich expliciet over de discriminatie van 260 miljoen lagere kasten in Zuid-Azië en elders in de wereld. Totnogtoe durfde niemand er het gevoelige onderwerp aansnijden uit angst India voor het hoofd te stoten. In een resolutie benoemt de VN-Mensenrechtencommissie twee speciale rapporteurs die discrimina ...
Nieuws

VN deinzen opnieuw terug van homorechten

Voor het derde jaar op rij zal de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties geen resolutie over homorechten behandelen. De Braziliaanse auteurs trokken hun tekst in omdat ze onvoldoende steun vonden. Homo- en lesbienneorganisaties stellen hun hoop op volgend jaar.
Nieuws

Rosse buurten verboden terrein voor blauwhelmen

Blauwhelmen en andere VN-medewerkers in Afrika, Kosovo en Oost-Timor moeten voortaan wegblijven uit wijken waar prostituees actief zijn. In Sierra Leone en Liberia hebben de Verenigde Naties telefoonnummers bekend gemaakt om klachten te verzamelen over VN-soldaten die buiten de lijntjes kleuren.

Pagina's