Opinie

Libië en het Midden-Oosten: over naar de Europese Unie

Tussenkomen in Libië is geen evidentie. De opdracht is verre van risicoloos en de uitkomst is nog niet zeker. Maar helaas was er geen andere uitweg meer. De Europese Unie (EU) kan zich aan haar grenzen geen burgeroorlog veroorloven.
Opinie

De opstand in Libië: gênant voor het Westen

Bij de opstanden in Tunesië en Egypte viel de terughoudendheid in de Westerse hoofdkwartieren al op. Onze politieke leiders riepen Ben Ali en Moebarak op om het geweld zoveel mogelijk te beperken en hoopten heimelijk dat de bevriende dictators in het zadel zouden blijven. IJdele hoop, maar al bij al viel het gebruik van geweld nog mee. De morele sc ...
Stefaan Anrys
Opinie

De Gucht niet meer welkom in Congo

Karel De Gucht, die zijn laatste weken als Europees commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking afwerkt voordat hij aan Handel begint, is niet meer welkom in de Democratische Republiek Congo.

Pagina's