Analyse

Rijkdom en Geluk

“Geld maakt niet gelukkig”, zegt de volkswijsheid. Recent onderzoek waarbij economische groei wordt vergeleken met sociaal welbevinden, komt precies tot dezelfde bevinding.
Analyse

Fairtrade gaat lokaal

Het idee wint veld om het concept fair trade te verbreden: van een focus op eerlijke Noord-Zuidhandel naar eerlijke regionale handelsmarkten, zowel in het Zuiden als in het Noorden.
Analyse

Stakingsrecht

Het recht op staken staat op diverse manieren onder druk. Dat is goed én slecht nieuws voor de consument.
Analyse

China op zoek naar een “roodgroen” beleid

De Chinese leiders willen een ander soort economische ontwikkeling op gang brengen in hun land. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, stelt John Vandaele vast.
Analyse

Russisch gas ontsnapt aan Europese politiek

Veel Europese politici zijn op zoek naar een alternatief voor Russisch gas. Terwijl hun zorgen over afhankelijkheid van slechts één leverancier terecht zijn, zien de meesten echter niet in dat bij het energievraagstuk economische belangen zwaarder wegen dan politieke ideologie.
Analyse

België verscholen in het EU-peloton

Europa herziet de economische relatie met haar oude kolonies. 11.11.11 vindt dat de rol van België in dit debat transparanter moet zijn.
Gie Goris
Analyse

Schuldkwijtschelding

Twee jaar geleden beloofde de G8 in het Schotse Gleneagles een verregaande schuldenkwijtschelding voor de armste landen. Deze maand komen de zeven rijkste landen plus Rusland opnieuw samen. Welk rapport kunnen ze in Heilgendamm voorleggen?
Analyse

Afrikaanse olie

Nu olievoorraden in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten minder vlot toegankelijk zijn, is de race om de Afrikaanse olie begonnen. Experts vrezen verwoestende gevolgen.
Analyse

Niet de armoede maar de rijkdom is het probleem

De vergroening van het Noorden leidt vandaag tot een vergrauwing van het Zuiden. Dat is de conclusie van de Urugayaan Ricardo Carrere, bosbouwingenieur en internationaal coördinator van de World Rainforest Movement. Papiermultinationals koloniseren zijn land en de opkomst van biobrandstoffen verschuift de milieulast van de rijken naar de armen. ...
Analyse

Wingewest Latijns-Amerika

De Europese Unie werkt aan twee nieuwe commerciële akkoorden met Latijns-Amerika. Deze zogenaamde Associatieakkoorden hebben betrekking op de Andesgemeenschap en op Centraal-Amerika.
Analyse

Mumbai: De prijs van water

De waterdistributie in de Indiase steden is lek en hopeloos ontoereikend. Daarom moeten privé-bedrijven een kans krijgen om het beter te doen, menen deskundigen van de Wereldbank. ´Het begin van het einde,` stellen ngo-vertegenwoordigers. Een verslag uit megapolis Mumbai, het vroegere Bombay.
Analyse

Geld zal minder opbrengen

Deze Amerikaanse economieprofessor was medegrondlegger van de ecologische economie, ontwikkelde het begrip “oneconomische groei” en probeerde dat ook meetbaar te maken met zijn Index voor duurzame economische welvaart die de sociale en ecologische kosten aftrekt van de economische groei. Zijn besluit is dat de rijke landen al vele jaren niet meer ” ...

Pagina's