Analyse

Ontwikkelingstop stelt teleur

De VN-top over de Financiering voor Ontwikkeling in Doha heeft weinig concreets opgeleverd. De slotverklaring bevat weliswaar maatregelen om de discriminering van vrouwen weg te werken en vermeldt ook expliciet volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Maar de internationale samenwerking rond belastingsvraagstukken wordt niet genoeg v ...
Analyse

Accra zet geen zoden aan de dijk

In de actieagenda om ontwikkelingshulp efficiënter te maken, staan geen concrete, tijdsgebonden doelstellingen, vooral door het verzet van de Verenigde Staten. De top in de Ghanese hoofdstad Accra moest de staat opmaken van de engagementen uit de Verklaring van Parijs uit 2005, een internationale consensus over hoe ontwikkelingshulp efficiënter kan ...
Analyse

2,5 miljard mensen hebben geen riolering

Wereldwijd moeten 2,5 miljard mensen het zonder riolering stellen. Als direct gevolg daarvan sterven jaarlijks 1,4 miljoen kinderen aan diarree, zo bleek tijdens de achttiende Wereldwaterconferentie deze week.
Analyse

Armste landen zijn de dupe van internationale crisis

De combinatie van de kredietcrisis en de stijgende voedsel- en olieprijzen treft de ontwikkelingslanden steeds harder, zegt de Wereldbank. De economische groeivertraging levert de grootste verliezen op in Azië en Latijns-Amerika. Zelfs de armste landen delen in de klappen: donorlanden gaven in 2007 al 3,4 miljard dollar minder dan in 2005.
Analyse

Voedseltop krijgt onvoldoende

Van 3 tot 5 juni kwamen in Rome staats- en regeringsleiders bijeen om zich te buigen over de voedselcrisis. De Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking, Charles Michel, heeft er aangekondigd 18 miljoen euro vrij te maken voor voedselhulp. Maar volgens verschillende ngo's zijn de resultaten van de voedseltop onvoldoende.
Analyse

Globalisering ‘lokaliseert’ ongelijkheid

Wordt de gapende kloof tussen Noord en Zuid eindelijk kleiner? Het heeft er alle schijn van, maar ondertussen neemt de interne ongelijkheid toe, ook in rijke landen.
Tine Danckaers
Analyse

In de naam van Allah

Humanitaire hulp is vandaag niet langer exclusief westers terrein. Islamitische organisaties als Muslim Aid en Islamic Relief bieden -met miljoenenprojecten- vanuit Londen en Birmingham overzeese hulp. Hun ideologie baseren ze op de ethiek van de Koran, hun fondsenwerving op de methodes van doorwinterde marketeers. Heeft iemand daar problemen mee?
Analyse

Wereld stevent af op watercrisis

De wereld stevent af op 'een nieuw tijdperk van waterschaarste met grotere problemen dan ooit tevoren'. Klimaatverandering, de groei van de wereldbevolking en de plotse populariteit van biobrandstoffen zetten de watervoorraden steeds meer onder druk.
Analyse

Armoede daalt te langzaam

De extreme armoede in zwart Afrika is sinds 2000 met vijf procentpunt gedaald. De daling volstaat niet om de armoede in de regio tegen 2015 te halveren, één van de Millenniumdoelstellingen. Latijns-Amerika is dan weer koploper bij het behalen van de Millenniumdoelstellingen, maar loopt op één belangrijk punt achter: het halveren van de armoede. ...
Analyse

Geld zal minder opbrengen

Deze Amerikaanse economieprofessor was medegrondlegger van de ecologische economie, ontwikkelde het begrip “oneconomische groei” en probeerde dat ook meetbaar te maken met zijn Index voor duurzame economische welvaart die de sociale en ecologische kosten aftrekt van de economische groei. Zijn besluit is dat de rijke landen al vele jaren niet meer ” ...
Analyse

Internationale belastingen

Wie spreekt over de Tobintaks en andere vormen van internationale belastingen wordt dezer dagen niet langer afgedaan als een naïeve dwaas of een extremist.
Analyse

Opkomende kunstmarkten

De economische successen van China en India krijgen nu ook hun vertaling in de markt van hedendaagse kunst. En ook hier kan Afrika blijkbaar niet volgen.

Pagina's