© New Pool
Opinie

Een andere rechtsstaat in China binnen handbereik?

Wordt het vierde partijplenum over de rechtsstaat even belangrijk voor het koers die het land zal inslaan als het derde plenum van vorig jaar, over de economie? Van 20 tot en met 23 oktober hield het Centraal Comité van de communistische partij zijn jaarlijkse algemene vergadering.
CC Enzo Jiang
Opinie

Experimenten in democratie

De Chinese vrije markt doet het uitstekend. Een vrije markt zonder vrije ideeënmarkt, ook wel democratie genaamd, werkt. Sommige westerse politici denken schijnbaar dat we enkel door dat systeem na te bootsen de concurrentie met de Chinezen aan zullen kunnen. Zowel de premisse als de analyse laten te wensen over.
CC President of the European Council
Opinie

Een grote gele zwaan en 27 kleine eendjes?

2013 was een jaar waarin je kon voelen dat de macht van China groeit. Ook andere opkomende landen bleven opkomen: Brazilië en Rusland kenden een goed jaar. Een klimaatakkoord is even ver af als een jaar eerder, maar toch scoorde de diplomatie een paar succesjes.
Opinie

Voedselzekerheid: splijtzwam in Bali?

Als de WTO ministeriële in Bali een punt duidelijk maakt, is het wel dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen de leden van de WTO over de wijze waarop de handelsregels vormgegeven moeten worden. Voor de zoveelste keer is het landbouw die de kampen verdeelt. Maar was dit voorheen vooral een kwestie tussen de Verenigde Staten en de Europese Un ...
Opinie

Waarom de EPA's irrelevant zijn voor ontwikkelingslanden

Handelsonderhandelaars in ontwikkelingslanden breken hun hoofd over de vraag wat te doen met de Economic Partnership Agreements (EPA's). Ondertekenen ze de vrijhandelsverdragen met de EU niet, dan verliezen ze hun markttoegang tot de Europese Unie. Maar het alternatief lijkt weinig aantrekkelijk: handelsexperts waarschuwen voor de negatieve effecte ...
Geneeskunde voor de Derde Wereld
Opinie

Filipijnse zorgverstrekkers in België: billijk durven zijn

In zijn antwoord op een parlementaire vraag over Filipijnse zorgverstrekkers in ons land beloofde minister Jean-Pascal Labille dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking een programma zal uitwerken om de principes van het Handvest aangaande de rekrutering en ondersteuning van gezondheidspersoneel in partnerlanden, mede ondertekend door Geneeskunde ...
Europees Parlement
Opinie

"Wereld gaat periode in van chronische voedselschaarste"

De wereldvoedselprijzen zijn de laatste drie maanden licht gedaald, maar de voorraden blijven klein. De tijd van overschotten is definitief voorbij, en dat terwijl de kans op misoogsten blijft toenemen.
CC Bert van Dijk
Opinie

Wat mogen we van China de komende jaren verwachten?

In China vindt op dit moment een belangrijk congres plaats dat mee de toekomst van de wereld kan bepalen. Marc Vandepitte geeft tekst en uitleg, en situeert de krachtlijnen in een historische en geopolitieke context.
CC Annaliese McDonough/Commonwealth Sectratariat
Opinie

Sri Lanka drie jaar na het officiële einde van de oorlog

Op 19 mei 2009 kondigde de regering van Sri Lanka triomfantelijk het einde van een jarenlang aanslepende burgeroorlog aan. Dat er in de eindfase op massale schaal oorlogsmisdaden werden gepleegd en volgens cijfers van een VN-onderzoek minstens 40.000 doden vielen, werd onder tafel geveegd. Deze informatie blijft ook drie jaar na de feiten grotendee ...
Robert Scoble
Opinie

Wat met “Wang” in China?

Carlos Polenus is adviseur China bij het Internationaal Vakverbond (ITUC). In deze opinie geeft hij zijn visie op de recente sociale evoluties in China.
Opinie

China - Arabische landen: wie zal wie inspireren?

De Chinese autoriteiten vrezen kennelijk dat de Arabische revoluties het volk op ideeën zouden kunnen brengen. Het internet wordt er geblokkeerd op de woorden "Egypte" en "jasmijn". Toch betwijfelt Dirk Nimmegeers dat de Arabische revoluties navolging krijgen in China. Hij gelooft integendeel dat de Arabische revoluties veel kunnen leren van de Ch ...
Brecht Goris
Opinie

Booming business in China

Steun aan autoritaire regimes wordt ‘links' vaak voor de voeten geworpen, zegt John Vandaele, zelfs met mank lopende vergelijkingen tussen China en Cuba. En zelfs als Bart De Wever die maakt.

Pagina's