Carol Verstraete
Opinie

Waarom is niemand kwaad?

'Ze dronken een glas, ze piesten een plas, en alles bleef zoals het was', placht mijn vader grote gebeurtenissen te becommentariëren. Hij bedoelde daarmee dat bij grote incidenten of kleine rampen, iedereen wel verwacht dat er ingrijpende maatregelen worden genomen om nieuwe incidenten of rampen te voorkomen, maar dat er uiteindelijk niets verander ...
Creative Commons by jasperwiet
Opinie

Naar een kernwapenvrije wereld

President Barack Obama’s engagement om alle kernwapens uiteindelijk te elimineren verdient onze volledige steun. Terwijl kernwapens in het verleden misschien een stabiliserende rol hebben gespeeld, leven we vandaag in een wereld waarin de verspreiding van kernwapens gestadig verder gaat en het risico op een terroristische aanval met kernwapens dras ...
Opinie

De wereld wacht op zwarte lijst clustermunitieproducenten

Belgische parlementsleden en diplomaten speelden een cruciale rol in het proces dat heeft geleid tot de Clustermunitie Conventie, die inmiddels door 107 staten is ondertekend. Nu die conventie elk moment in werking treedt, vraagt Netwerk Vlaanderen minister Reynders nog eens dringend werk te maken van een zwarte lijst met clustermunitieproducenten, ...
Marieke Vromman
Opinie

Kopenhagen-blues

Het is nu zo’n week of zes geleden dat we het Kopenhagen-debacle live konden meemaken. Van de gigantische aandacht voor het klimaatprobleem is nu niet veel meer te merken. We zijn weer netjes overgegaan tot de orde van dag; de solden waren prima naar het schijnt.
Opinie

Het einde van de economische groei

Het maatschappelijke model, dat tweeënhalve eeuw lang zo genadeloos succesvol was, bereikt de grens van zijn functioneren, net nu de zegetocht mondiaal wordt en zelfs communistische en onlangs nog communistische landen in de aantrekkelijke roes van een levensstandaard met een auto, een flatscreen en verre reizen zijn beland.
Opinie

Millenniumdoelstellingen verloren zaak zonder extra hulp

Meer dan 450 Europese ngo's roepen de Spaanse, Belgische en Hongaarse regering op om een leidende rol te spelen op het vlak van internationale gezondheid. De ngo's vragen aan de Europese Unie bijkomende engagementen en middelen om de Millenniumdoelstellingen te realiseren en de gezondheidcrisis in het Zuiden aan te pakken.
Creative Commons-licentie by Greenweek2009
Opinie

Een stijging met 1,5°C of 2°C?

Ian Fry, de hoofdonderhandelaar van Tuvalu, een kleine eilandstaat in de Stille Oceaan, pleitte zaterdagochtend tijdens de plenaire vergadering van de klimaattop in Kopenhagen voor een beperkte temperatuurstijging tot 1,5°C. 'Het lot van mijn land ligt in uw handen'.
Opinie

Europa mist de klimaatboot

De Europese Raad heeft een uitgelezen kans gemist om de doelstellingen te versterken voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daarmee faalt de EU erin om de laatste, cruciale week van de onderhandelingen in Kopenhagen vooruit te helpen. Dat is het oordeel van WWF op de besluiten van de Europese Raad van 11 december.
Creative Commons-licentie by BondBeterLeefmilieu
Opinie

België moet voortrekkersrol spelen

Meer dan 15.000 mensen hebben zaterdag in de straten van Brussel betoogd voor een doeltreffend, verregaand en bindend akkoord tijdens de VN-klimaattop in Kopenhagen. Het is de eerste keer dat zoveel Belgen samenkomen om een krachtig milieu- en klimaatbeleid te eisen van de Belgische en de Europese overheid.
Opinie

Aasgierfondsen liggen nog altijd op de loer

Een Britse rechtbank heeft vorige week Liberia veroordeeld tot de betaling van 20 miljoen euro aan twee in de Caraïben gevestigde aasgierfondsen. Dit bedrag is het equivalent van 5% van het budget van de Liberiaanse regering. Hiermee wordt een van de armste landen van Afrika wederom het slachtoffer van aasgierfondsen
Creative Commons-licentie by NHD-INFO
Opinie

Paul McCartney en Pachauri willen veggiedag

In een open brief roepen Paul McCartney en IPCC-voorzitter Rajendra Pachauri beleidsmakers op om de overconsumptie van vlees in westerse landen aan te pakken. De twee halen de campagne 'Donderdag Veggiedag' aan als inspirerend voorbeeld.
Opinie

Wereldleiders liggen niet wakker van honger

De Wereldvoedseltop slaagt er niet in een antwoord te bieden op het groter wordende hongerprobleem. De meer dan 60 staats- en regeringsleiders die van maandag 16 tot woensdag 18 november in Rome overleggen, komen niet verder dan een reeks vage verklaringen.

Pagina's