Analyse

"Zonder goed bestuur kan de vrije markt de armoede niet verminderen"

Dat het IMF veel kritiek te verwerken heeft, hoeft niet te verbazen. Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Het fonds adviseerde vele landen om grondige hervormingen door te voeren zoals het vrijmaken van de handel, het doorvoeren van overheidsbesparingen en privatiseringen en het bevorderen van het vrije verkeer van kapitaal. De resultaten waren ...
Analyse

De Washington consensus

De uitdrukking 'Washington Consensus' is een beschadigde merknaam geworden. Over heel de wereld wordt deze term in verband gebracht met een neoliberaal beleid dat het IMF en de Wereldbank opdringen aan machteloze regeringen en dat leidt tot crisis en armoede. Sommigen spreken over een nieuw imperialisme, George Soros over marktfundamentalisme. ...
Analyse

De rol van het IMF in een (vernieuwde) internationale financiële architectuur

Het concept van de 'internationale financiële architectuur' verwijst naar het geheel van internationale spelregels, instellingen en instrumenten die (zouden kunnen) gebruikt worden in de internationale financiële verhoudingen en transacties tussen landen.
Analyse

België en de artikel-4-missies van het IMF

Net zoals de Wereldbank en het General Agreement on Tariffs and Trade (het GATT-akkoord, de voorloper van de Wereldhandelsorganisatie) werd het IMF opgericht met de politieke bedoeling om de economische fouten te vermijden die rond 1930 geleid hadden tot de Grote Depressie en zo tot de Tweede Wereldoorlog.
Analyse

Hoge bomen vangen veel wind

Hoge bomen vangen veel wind en over een gebrek aan tegenwind kan het Internationaal Monetair Fonds de voorbije jaren zeker niet klagen. Enkel de Wereldhandelsorganisatie kan nog met het fonds wedijveren om de titel van meest bekritiseerde internationale instelling ter wereld. De kritiek komt niet meer alleen van radicale actiegroepen, NGOs of vakbo ...
Analyse

Het internationaal monetair fonds: een grote mond en kleine oren

Wat schort er aan het IMF? Het heeft redelijke statuten en een breed lidmaatschap, het predikt sinds 1999 armoedebestrijding en het behandelt sinds die tijd zelfs het NGO-personeel als menselijke wezens. Het fonds heeft onder andere een luik dat tegen een lage rente vrij stevige brokken kapitaal naar arme Derde Wereldlanden kan versassen en speelt ...
Analyse

De toekomst begon in Miami

Eind november verzamelden de handelsministers van 34 Amerikaanse staten in Miami, Florida. Op het programma: de definitieve onderhandelingen over een vrijhandelszone die van Alaska tot Vuurland moet reiken, een idee dat in 1994 door president Clinton in dezelfde stad gelanceerd werd. De toekomst van 800 miljoen Amerikanen uit Noord en Zuid begon in ...
Analyse

Duurzaam spaargeld

Je centen onderbrengen bij een kredietinstelling die op een transparante manier investeert in duurzaam ondernemen, het kan bij Triodos Bank, die exclusief investeert in duurzame kredieten. Mooi, maar krijgt de bewuste spaarder hier dezelfde service als bij de "gewone" bank?
Analyse

Werk zonder papieren

Straatventers, ruitenwassers, vuilnisverzamelaars, taxichauffeurs of toekomstvoorspellers: in de meeste ontwikkelingslanden horen ze bij het straatbeeld. Ze vormen de meest gekende uiting van wat de informele economie wordt genoemd. Minder in het oog springend zijn de honderdduizenden arbeiders in kleine ateliers of verdoken bedrijfjes, in de bouws ...
Analyse

Winst uit de hemel

Op zoek naar een gouden zaakje? Verkoop water in een derdewereldland, verdubbel de prijzen, onderwerp het opvangen van regenwater aan een vergunningsplicht en zorg dat jouw bedrijf deze vergunningen verkoopt. Volgens de radio- en televisiespot die 11.11.11 in november liet uitzenden, was dit onwaarschijnlijke scenario rauwe werkelijkheid in Cochaba ...
Analyse

De markt is geen spel zonder grenzen

Een krachtige wind jaagt economieën waar ook ter wereld in de richting van privatisering en liberalisering. Daarbij primeert ideologie geregeld op pragmatisme: de successen worden opgehemeld, de mislukkingen over het hoofd gezien.
Analyse

Petro-euro, ons enige wapen tegen het keizerrijk

In november 2000 besliste Saddam Hoessein, toen nog president van Irak, dat de Iraakse olie voortaan in euro moest worden betaald. Dat was uiteraard een politieke zet, om te illustreren dat olie niet per se in dollar moet worden verhandeld en dat het daarmee gepaard gaande voordeel voor de VS evenmin een wet van Meden en Perzen is. In feite bleek z ...

Pagina's