Nieuws

Regering en WGO houden vast aan controversiële anti-malariamiddelen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) ontkent dat ze de verkeerde medicijnen gebruikt in de strijd tegen de malaria-epidemie in Ethiopië. Het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet beschuldigt de WGO ervan goedkope geneesmiddelen te gebruiken die niet meer efficiënt zijn.
Nieuws

'Afrika moet schuldaflossingen stopzetten'

Afrikaanse overheden kunnen het geld waarmee ze nu externe schulden terugbetalen beter gebruiken om hun landbouwsector te ontwikkelen, en Afrika moet overwegen zich terug te trekken uit de Wereldhandelsorganisatie. Die boodschap werd met vuur verdedigd tijdens een workshop met 300 Afrikaanse WSF-gangers.
Nieuws

Amnesty-rapport valt in dovemansoren

Twee jaar geleden eindigde een bloedige burgeroorlog in Angola. Het land zou welvarend worden, gezien de rijkdom aan grondstoffen. Maar door corruptie, een zwak leiderschap en een gebrek aan een transparant beleid bracht de vrede geen beterschap voor de noodlijdende bevolking.
Nieuws

Afrikaanse landen stellen Nijlverdrag in vraag

Egypte heeft er alle belang bij het 75 jaar oude verdrag over de verdeling van het Nijlwater te handhaven. De Nijl is immers haar levensader. Maar de landen stroomopwaarts contesteren het koloniale akkoord.
Nieuws

Ontwapend, gedemobiliseerd en wanhopig

De ontwapening van de rebellen in Sierra Leone is officieel beëindigd en de regering feliciteert zichzelf met het welslagen ervan. Heel wat ex-rebellen klagen echter dat ze geen werk vinden. En volgens sommigen bezitten de voormalige rebellen nog genoeg wapens om opnieuw ten strijde te trekken. Bijvoorbeeld als het het VN-tribunaal voor Oorlogsmis ...
Nieuws

Olieverdeling brengt vrede in Soedan dichterbij

De regering en de rebellen in Soedan hebben afgelopen woensdag een belangrijke vooruitgang geboekt op weg naar vrede: ze tekenden een overeenkomst om de rijkdommen van het land te verdelen.
Nieuws

‘Wilde concurrentie maakt Afrikaanse luchtvaart onveilig’

Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen willen het aantal ongelukken voor 2010 met 50 procent verminderen. Sinds die ambitieuze doelstelling vorige maand werd omarmd, verongelukte een toestel in Benin en Egypte. De Afrikaanse luchtvaart maakt slechts 3 procent van het totale luchtverkeer uit, maar zorgt voor 17 procent van de ongelukken.
Nieuws

'Kibaki geen haar beter dan arap Moi'

President Mwai Kibaki is nu één jaar aan de macht, maar Kenia heeft nog steeds geen Waarheids- en Verzoeningscommissie om de mensenrechtenschendingen begaan onder zijn voorganger Daniel arap Moi op te helderen. De Keniaanse mensenrechtengroepen suggereren dat het uitstel te maken heeft met de slechte staat van dienst van de huidige regering.
Nieuws

2004 wordt opnieuw een hongerjaar

Voor 800 miljoen mensen op aarde is het hongergevoel in 2004 geen welkome afwisseling van de voorbije schranspartijen, maar een kwestie van bittere noodzaak. Het VN-Wereldvoedselprogramma WFP voorspelt problemen in Zimbabwe en Noord-Korea en waarschuwt dat voedselhulp niet enkel naar de landen mag gaan die toevallig internationale mediabelangstelli ...
Nieuws

Blanke Zimbabwanen verslaan hongersnood in Zambia

Blanke Zimbabwaanse boeren hebben het afgelopen seizoen volgens sommige schattingen 70 procent van de hoeveelheid maïs geproduceerd die Zambia nodig heeft. Het gaat om boeren die in Zimbabwe door een omstreden onteigeningsprogramma van hun landbouwbedrijven zijn verdreven en een onderkomen hebben gezocht in buurland Zambia. Zambia kan daardoor hers ...
Nieuws

Meer angst en verveling dan revolutionaire dadendrang

Ze zijn rusteloos, vervelen zich dood en houden hun kaken op elkaar. De meeste jongeren in Eritrea lijken helemaal niet trots op de duur bevochten onafhankelijkheid van hun land en de verwezenlijkingen van het nog jonge regime. Maar duidelijke kritiek op de regering is er nauwelijks te horen - wie te luid moppert, verdwijnt immers voor onbeperkte t ...
Nieuws

Nieuw grensconflict dreigt tussen Ethiopië en Eritrea

Een nieuw grensconflict tussen Ethiopië en Eritrea dreigt, nu Ethiopië een internationaal besluit over de status van de grensstad Badme naast zich neer lijkt te leggen.

Pagina's