Analyse

Wolfgang Sachs over ecologie en rechtvaardigheid

Is het huidige globaliseringsproces duurzaam, heeft het een toekomst? 'Alleen als het de veerkracht van de biosfeer respecteert', zegt Wolfgang Sachs, onderzoeker aan het Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie en voorzitter van Greenpeace Duitsland. In een interview met MO* toont de groene goeroe hoe nauw ecologie samenhangt met de fundam ...
CC Paul Blank
Analyse

Anil Ramdas: 'Ratio. Een andere utopie heb ik niet'

Domheid heeft geen kleur, maar ze moet wel bestreden worden. Dat is de basisfilosofie waarmee Anil Ramdas het maatschappelijk debat in Nederland aanvuurt. Omdat de bekrompenheid die Ramdas ontwaart van Amsterdam tot Delhi niet vreemd is aan België, trok MO* even tot diep in de grachtengordel.
Analyse

EEN WERELD - Politiek

De nachtmerrie van de nucleaire zwarte markt Het Non Proliferatie Verdrag achterhaald Mini-nukes, het tweede nucleaire tijdperk is ingezet Mordechai Vanunu vrij?
Analyse

EEN WERELD - Cultuur

Zeg niet te gauw ... Vrouwen maken nieuws Geweld is heel herkenbaar
Analyse

EEN WERELD - Milieu

Vrijhandelsregels snoeren nationaal milieubeleid in Blijven roepen! De WTO: nog een tandje bij
Analyse

EEN WERELD - Sociaal

Zonder papieren naar de dokter Toegang tot gezondheidszorg in cijfers Verrijzenis Iedereen gezond!
Analyse

Onmisbaar of onwerkbaar? De nieuwe benadering van conditionaliteit

Sinds 1950 heeft het Internationaal Monetair Fonds altijd voorwaarden aan zijn kredietverlening verbonden. Om in aanmerking te komen voor leningen, moesten landen bepaalde macro-economische doelstellingen halen en structuurhervormingen doorvoeren. In september 2002 keurde het Uitvoerend Bestuur van het IMF voor het eerst in meer dan twintig jaar ni ...
Analyse

Tien redenen om tegen het IMF te zijn

Een der machtigste instellingen ter wereld Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank werden in 1944 opgericht in Bretton Woods (New Hampshire, Verenigde Staten). Beide instellingen hebben nu hun zetel in Washington. De oorspronkelijke doelstelling van het IMF was het bevorderen van de internationale economische samenwerking en het toesta ...
Analyse

"Zonder goed bestuur kan de vrije markt de armoede niet verminderen"

Dat het IMF veel kritiek te verwerken heeft, hoeft niet te verbazen. Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Het fonds adviseerde vele landen om grondige hervormingen door te voeren zoals het vrijmaken van de handel, het doorvoeren van overheidsbesparingen en privatiseringen en het bevorderen van het vrije verkeer van kapitaal. De resultaten waren ...
Analyse

De Washington consensus

De uitdrukking 'Washington Consensus' is een beschadigde merknaam geworden. Over heel de wereld wordt deze term in verband gebracht met een neoliberaal beleid dat het IMF en de Wereldbank opdringen aan machteloze regeringen en dat leidt tot crisis en armoede. Sommigen spreken over een nieuw imperialisme, George Soros over marktfundamentalisme. ...
Analyse

De rol van het IMF in een (vernieuwde) internationale financiële architectuur

Het concept van de 'internationale financiële architectuur' verwijst naar het geheel van internationale spelregels, instellingen en instrumenten die (zouden kunnen) gebruikt worden in de internationale financiële verhoudingen en transacties tussen landen.
Analyse

België en de artikel-4-missies van het IMF

Net zoals de Wereldbank en het General Agreement on Tariffs and Trade (het GATT-akkoord, de voorloper van de Wereldhandelsorganisatie) werd het IMF opgericht met de politieke bedoeling om de economische fouten te vermijden die rond 1930 geleid hadden tot de Grote Depressie en zo tot de Tweede Wereldoorlog.

Pagina's

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.