Nieuws

Rookgordijn rond Antitabaksverdrag trekt op

De World Health Assembly, de jaarvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), ging gisteren in Genève van start in een ongewoon optimistische sfeer. De VS staakten afgelopen weekend onverwacht hun pogingen om achterpoortjes uit te sparen in het antitabaksverdrag. De actiegroepen juichen, maar waarschuwen dat de buit nog niet binnen is.
Nieuws

Justitieminister wil internationale mensenrechtenwet schrappen

De Amerikaanse minister van Justitie JohnAshcroft wil dat Amerikaanse rechtbanken voortaan de Alien Tort Act negeren,een wet die Amerikaanse staatsburgers aansprakelijk stelt voor misdadengepleegd in het buitenland. De Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch(HRW) reageert woedend. De regering-Bush probeert een juridisch precedentomver te werpen ...
Nieuws

'VS gebruiken WHO-zaak rond transgene gewassen om ontwikkelingslanden te intimideren'

Het geschil dat de VS hebben ingeleid bij de Wereldhandelsorganisatie tegen het Europese invoerverbod op genetisch gewijzigde landbouwproducten, moet in de eerste plaats het verzet van ontwikkelingslanden tegen die omstreden voedingswaren en voedermiddelen breken. Dat zeggen milieu- en consumentenorganisaties die de verspreiding van transgene gewas ...
Nieuws

Wereldbank richt fonds op voor inheemse volkeren

700.000 dollar. Dat is het geld dat de Wereldbank in een potje heeft gestopt om er wereldwijd ontwikkelingsprojecten van inheemse volkeren mee te financieren. Wie het geld beheert, is nog niet duidelijk. De Wereldbank komt met het initiatief voor een deel tegemoet aan de kritiek dat veel van haar projecten de omgeving van inheemse volkeren vernieti ...
Nieuws

'VS willen uitstapclausule inbouwen in Antitabakverdrag

Volgende week stemt de World Health Assembly (WHA) in Genève over een internationaal verdrag dat de toename van het verbruik van tabak wereldwijd moet stoppen. Over het ontwerp werd vier jaar lang gebakkeleid en nu het er ligt, willen de meeste landen het goedkeuren. Maar volgens ngo's willen de VS het verdrag uithollen met een uitstapclausule.
Nieuws

Samenwerking IMF en Wereldbank met WHO zorgt voor onrust onder critici

De 'coherentie-agenda', een initiatief van de Wereldbank, het Internationaal Muntfonds (IMF) en de Wereldhandelsorganisatie (WHO) om hun internationaal economisch beleid op elkaar af te stemmen, maakt de critici van die multilaterale financiële instellingen behoorlijk nerveus. Ze vrezen dat de ontwikkelingslanden nog veel meer dan nu een beleid zul ...
Nieuws

‘Kindertop was slag in het water’

Slechts de helft van de VN-lidstaten is al begonnen aan een actieplan om kinderen een betere toekomst te verzekeren. Tijdens een buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in mei vorig jaar zweerden niet minder dan 70 wereldleiders op het hoofd van kleine jongens en meisjes aan 'een wereld geschikt voor kinderen' te bo ...
Nieuws

IAO bezorgd over nieuwe vormen van discriminatie

Werknemers worden wereldwijd niet alleen naar geslacht, afkomst en huidskleur gediscrimineerd - ook mensen met de 'verkeerde' leeftijd, seropositieven en gehandicapten hebben het moeilijk om werk te vinden of moeten genoegen nemen met een lager loon. Dat blijkt uit 'Tijd voor gelijkheid op het werk', een rapport van de Internationale Arbeidsorganis ...
Nieuws

‘Chaos regeert in Afghanistan en Irak’

De Verenigde Staten slagen er voorlopig niet in om de orde te doen terugkeren in Afghanistan en Irak. Nu een opeenstapeling van incidenten, klachten en demonstraties in zowel Bagdad als Kaboel, laten enkele hoge VN-functionarissen protest horen tegen het humanitaire geknoei van de VS.
Nieuws

Slavernij lijkt onuitroeibaar

Minstens 90 landen kennen nog vormen van slavernij of zijn betrokken bij mensenhandel of gedwongen verhuizingen die uitlopen op arbeidsverhoudingen die vergelijkbaar zijn met slavernij. Dat zeggen experts van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Zowel in rijke als arme landen lijkt de praktijk onuitroeibaar.
Nieuws

Europese luik campagne voor Bevolkingsfonds van start

Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties zit met een groot gat in zijn budget. De Amerikaanse regering van president George Bush schrapte 34 miljoen dollar steun omdat ze het fonds ervan verdenkt actief abortusprogramma’s te steunen. Twee Amerikaanse vrouwen startten verontwaardigd een campagne om met de steun van burgers en ngo’s het financiële ...
Nieuws

SARS versluiert moordende conflicten binnen WGO - analyse

De ophef rond de verraderlijke longziekte SARS dringtdrie gezondheidsconflicten naar de achtergrond die in de tweede helft vanmei op het scherp van de snee zullen worden uitgevochten binnen deWereldgezondheidsorganisatie (WGO). De meeste lidstaten van de organisatiewillen het tabaksmisbruik terugdringen, arme landen toegang bieden totbetaalbare gen ...

Pagina's