Nieuws

‘Oorlog tegen Irak kan nieuwe hindernissen opwerpen voor globalisering’- ANALYSE

Misschien heeft de Amerikaanse regering niet voldoende nagedacht over de langetermijnkosten van een oorlog tegen Irak. In een hoofdartikel met als titel De hoge prijs van slechte diplomatie stelt het Amerikaanse tijdschrift Business Week deze week dat de nieuwe Bush-doctrine - preventief ingrijpen tegen 'het kwade' en de dreiging van massavernietig ...
Nieuws

Wereld houdt steeds minder van Bush en co.

Amper 14 procent van de Spaanse bevolking, een derde van de Italianen en de helft van de Polen loopt nog hoog op met de Verenigde Staten. In zowat heel Europa heeft de waardering voor de VS de voorbije zes maanden een diepe duik genomen. Dat blijkt uit opiniepeilingen die vorige week werden uitgevoerd door Gallup International en dinsdag gepublicee ...
Nieuws

Een beknopt overzicht van historische precedenten - analyse

Nu de internationale rechtsorde eventjes failliet lijkt, heerst ook in Washington het gevoel dat er een bladzijde in de geschiedenis wordt omgedraaid. Wat er op de volgende pagina staat weet niemand, maar er worden wel volop historische parallellen getrokken om 'het nieuwe tijdperk' te definiëren.
Nieuws

Wereldbank probeert angel uit privatiseringsdebat te halen

Volgens de Wereldbank is het niet belangrijk of hetgeld voor de verdubbeling van de investeringen in drinkwatervoorziening diede komende 20 jaar nodig is in de wereld, van de overheid of van privateinvesteerders komt. Als het geld maar efficiënt besteed wordt en leidt totduurzame toegang tot veilig drinkwater voor iedereen, stelt de Bank in eenrapp ...
Nieuws

Koehandel rond Irak bedreigt zitting VN-Mensenrechtencommissie

De nakende oorlog tegen Irak legt een zware hypotheek op de 59ste zitting van de VN-Mensenrechtencommissie die vandaag (maandag) in Genève begint en tot 25 april duurt. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat de VS erop zullen aansturen de ernstige schendingen in Rusland en China door de vingers te zien in ruil voor steun bij de acties tegen Irak. Pik ...
Nieuws

Wereldwaterforum start met oproep tot “blauwe revolutie”

­ Het Wereldwaterforum in de Japanse stad Kyoto is zondag begonnen met een oproep tot een “blauwe revolutie”. Het is tijd om de beloften en de doelstellingen van de Duurzaamheidstop vorig jaar in Johannesburg om te zetten in actieplannen, zo luidde het. Niet-gouvernementele organisaties steunen het idee, maar willen eerst zien of er genoeg geld op ...
Nieuws

Watercrisis is inzet van derde Wereldwaterforum – achtergrond

Zondag gaat in Japan het derde Wereldwaterforum van start. De inzet is niets minder dan een collectief actieplan om een schuld van de internationale gemeenschap in te lossen: Tegen 2015 het aantal mensen dat geen toegang heeft tot drinkbaar water of sanitaire basisvoorzieningen halveren en een einde maken aan de niet-duurzame exploitatie van waterr ...
Nieuws

Overleven de VN getouwtrek tussen uni- en multilateralisme? - analyse

De opties voor de ontwapening van Irak, eenmultilateraal inspectieregime of een unilateraal militair optreden van deVerenigde Staten, weerspiegelen een spanning die zich sinds het aantreden vanpresident George W. Bush duidelijk laat voelen. In Genève is het eigengereideoptreden van de Verenigde Staten het meest zichtbaar in de Conferentie voorOntwa ...
Nieuws

Japan wil een verdubbeling van de uitgaven voor water

Tijdens het komende Wereldwaterforum in Kyoto zal gastland Japan aandringen op een verdubbeling van de wereldwijde investeringen in de dienstverlening en infrastructuur op het vlak van watervoorziening. Op die manier moet het mogelijk zijn de doelstellingen te halen van de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling. Die heeft vorig jaar in Johannesburg b ...
Nieuws

China groeipool van international toerisme

Het toerisme in Azië en de regio van de Stille Oceaan doet groeicijfers optekenen die dubbel zo hoog zijn als het wereldgemiddelde. Met name China - en waarschijnlijk ook India - worden in de toekomst de topbestemmingen in het internationale reizigersverkeer.
Nieuws

Veiligheidsraad op sterven na dood - analyse

De Verenigde Naties zijn een wankele politieke instelling die enkel overleeft dankzij de goodwill en het genoegen van de grootmachten. Zo karakteriseerde een Peruaans diplomaat de multilaterale organisatie tijdens het dieptepunt van de Koude Oorlog in de jaren zestig. Als twee kleine machten ruzie hebben, verdwijnt het dispuut. Als een grootmacht e ...
Nieuws

Het Pakistaanse dilemma - analyse

Aan de vooravond van de stemming in de V-raad over een tweede VN-resolutie, staat Pakistan als één van de zes 'onbesliste' landen voor een verscheurende keuze. Volgens sommigen moet het na de uitgebreide steun aan de VS in de kwestie Afghanistan en de 'war on terror' ook nu voor het schouderklopje van de VS kiezen, al dan niet met economische of po ...

Pagina's