Nieuws

WHO-onderhandelingen over toegang generische geneesmiddelen in impasse

Onderhandelaars bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) in Genève zijn er vorige week niet in geslaagd een akkoord rond te krijgen om arme landen toegang te geven tot goedkope generische geneesmiddelen. Gezondheidsactivisten leggen de schuld bij de industrielanden, die met zoveel mogelijk uitzonderingen de belangen van hun farmaceutische nijverheid w ...
Nieuws

“Ontwikkelingslanden kiezen beter voor Linux”

Ontwikkelingslanden die willen loskomen uit degreep van de door copyrights beschermde software van Microsoft kunnen eenberoep doen op “copylefts”. Copyleft is een licentieconcept dat degebruikers van software wil beschermen eerder dan de softwareontwikkelaars.Het verband tussen gratis software en ontwikkeling was het onderwerp van eenseminarie vori ...
Nieuws

Economen oneens over oorzaak Argentijnse crisis

Is de crisis in Argentinië het gevolg van slecht bestuur of van het slaafs opvolgen van de recepten van het Internationaal Muntfonds? Zeven vooraanstaande economen raakten het er niet over eens in een rapport van het Bretton Woods Committee, een organisatie die bij het publiek de kennis over Wereldbank en het IMF wil bevorderen.
Nieuws

Veel weerstand tegen VS-voorstel voor vrijhandel innijverheidsgoederen

Lang niet iedereen is enthousiast over hetAmerikaanse voorstel om de invoertarieven op industrie - enconsumptiegoederen tegen 2015 wereldwijd tot nul terug te brengen.Amerikaanse textielproducenten vrezen ten onder te gaan. De Europese Unie enJapan vinden een betere toegang tot de Amerikaanse markt aanlokkelijk, maarde EU zou de invoertarieven toch ...
Nieuws

Kwade schulden achilleshiel van Chinese economie - ANALYSE

De Chinese economie zal dit jaar waarschijnlijk met bijna 8 procent groeien en blijft volgens een recente voorspelling van de OESO ook in 2003 en 2004 met groeicijfers van resp. 7,5 en 6,9 procent alle andere grote economieën in de schaduw stelen. Maar China stapelt intussen wel 'kwade schulden' op - leningen die waarschijnlijk nooit zullen worden ...
Nieuws

Twee nieuwe kerncentrales voor Pakistan

De Pakistaanse regering staat op het punt omde bouw van twee nieuwe kerncentrales officieel goed te keuren. Dat zegt dathet Pakistaanse Comité voor Atoomenergie (PAEC), dat het gebruik vanAtoomenergie in Pakistan promoot. De bouw van de centrales zou nu snelbeginnen. De milieubeweging voelt zich op snelheid gepakt en vindt dat deregering beter eers ...
Nieuws

Economische status Amerikaanse inheemsen stijgt langzaam en onevenwichtig

Amerikanen van inheemse oorsprong blijven als groep helemaal onderaan de economische ladder. Toch viel er op een conferentie van de Amerikaanse centrale bank (FED) over manieren om de kapitaalstromen naar de 300 indianenreservaten te verbeteren ook positief nieuws te rapen. Sommige indianenstammen hebben genoeg inkomsten om zonder steun van buitena ...
Nieuws

Economische top zoekt uitweg uit Argentijnse impasse

In Brazilië ligt een Latijns-Amerikaansegrootmacht op de operatietafel. De economische, sociale en politiekeineenstorting van Argentinië is een van de agendapunten van deLatijns-Amerikaanse Zakentop die het Wereld Economisch Forum (WEF)organiseert en die vandaag (vrijdag) wordt afgesloten. De Argentijnseoverheid maakt de deelnemers duidelijk dat he ...
Nieuws

Geen olietekort in geval van aanval op Irak - OPEC

Het is uitgesloten dat het tot eeninternationale energiecrisis komt als Irak wordt aangevallen. Dat zegt deOrganisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC), die instaat voor een derdevan de wereldwijde olietoevoer. Secretaris-generaal Alvaro Silva Calderónverzekerde gisteren (woensdag) in Genève dat het 11 landen tellende kartelklaarstaat om op kort ...
Nieuws

Wereldbank belooft meer geld voor platteland in Zuiden

De Wereldbank wil meer geld vrijmaken voor delandbouw en voor projecten op het platteland - microkredieten,irrigatiewerken, nieuwe wegen, sanitair en steun aan boerenorganisaties. Hetnieuwe plan (Reaching the Rural Poor) zal het budget voorlandbouwprojecten verhogen met 20 procent in 2003 en in 2004, wat neerkomtop 400 miljoen extra. Het geld is i ...
Nieuws

Argentinië en Afghanistan zijn te arm om hun bijdragen te betalen

Afghanistan en Argentinië zitten zozeer ingeldnood dat zij de Verenigde Naties (VN) hebben gevraagd hun jaarlijksebijdragen te verminderen. Beide landen hebben de bijdragencommissie van deVN meegedeeld dat zij de verschuldigde bijdragen niet kunnen betalen omwillevan ernstige economische problemen aan het thuisfront.
Nieuws

Wereld Economisch Forum warmt op in het hol van de leeuw

Zowat 400 Latijns-Amerikaansetopeconomen, grote ondernemers, regeringsvertegenwoordigers en medewerkersvan niet-gouvernementele organisaties beginnen morgen (woensdag) in Rio deJaneiro aan een driedaagse Cumbre Latinoamericana de Negocios. DeLatijns-Amerikaanse Businesstop is een initiatief van het Wereld EconomischForum (WEF), dat met de bijeenkom ...

Pagina's