Analyse

Erkenning van de Palestijnse staat: een game changer?

Brigitte Herremans, medewerkster Midden-Oosten van Broederlijk Delen en Pax Christi schreef een boeiende MO*paper over de mogelijke erkenning van de Palestijnse staat.
Nieuws

Brazilië herbekijkt militaire missie in Haïti

Net nu Minustah, de VN-vredesmacht in Haïti, in opspraak komt, gaat Brazilië zijn militaire aanwezigheid op het eiland herbekijken. De Brazilianen betwijfelen of de eerste belangrijke buitenlandse opdracht hun land wel het beoogde prestige heeft opgeleverd.
Analyse

Palestijnse staat: erop of eronder

Voor de Palestijnse Autoriteit wordt de 66ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, midden september in New York, een cruciaal moment. Het is nu of nooit, zeggen de Palestijnen, om de geest van de Oslo-akkoorden (1993) te erkennen. Dat betekent volledig VN-lidmaatschap voor de Palestijnse Autoriteit of minstens de VN-erkenning van een onafh ...
Squirmelia
Analyse

Ik stem ja

Vergeten we even de bijna-zekerheid dat de VS in september hun veto zullen stellen tegen een advies van de VN-Veiligheidsraad om een onafhankelijke Palestijnse staat te erkennen (lees ook het MO*artikel Palestijnse staat: erop of eronder). Stel nu, puur hypothetisch, dat de Verenigde Naties straks die Palestijnse staat erkennen, moeten we daar dan ...
43rd Sustainment Brigade Public Affairs
Analyse

Papaver en designerdrugs in de Gouden Sikkel en de Gouden Driehoek

In de Gouden Sikkel –het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan- wordt drie vierde van de wereldproductie aan papaver verbouwd. Daarmee is Afghanistan nog steeds de spil van de mondiale heroïnemarkt. Nog maar drie jaar geleden zorgde Afghanistan voor 94 procent van alle papaver.
Nieuws

Ontwapeningsconferentie Midden-Oosten komt niet uit startblokken

Er zit weinig schot in de voorbereiding van een internationale conferentie over massavernietigingswapens in het Midden-Oosten. De bijeenkomst, die de regio moet helpen verlossen van alle chemische, biologische en atoomwapens, moet volgend jaar plaatsvinden, maar er is nog geen gastland, voorzitter of datum vastgelegd.
Reuters
Nieuws

Twaalf miljoen mensen zijn staatloos

Wereldwijd zijn twaalf miljoen mensen staatloos. Aangezien ze van geen enkel land het burgerschap hebben, is een normaal leven voor hen onmogelijk. Het probleem wordt volledig over het hoofd gezien, zeggen de Verenigde Naties. Die zijn nu een campagne gestart om dit probleem aan te pakken.
Lectrr
Analyse

De deadline nadert

Om de ergste vormen van armoede tegen 2015 drastisch te verminderen of weg te werken, lanceerden de VN in 2000 de millenniumdoelstellingen. Vier jaar voor de deadline is er maar weinig reden tot feestvreugde.
Carsten ten Brink
Opinie

Responsibility to protect: excuus voor 'regime change' oude stijl

Deze namiddag praat het parlement over Libië en de rol van ons land in de NAVO-interventie. Op 18 maart, bij de goedkeuring van de Belgische deelname aan deze oorlog, gonsde het van mooie woorden: responsibility to protect, mensenrechten, democratie. Vandaag is de oorlog nog niet achter de rug, de toekomst van Libië is hoogst onzeker, maar Khadaffi ...
real.tingley
Opinie

Een Palestijnse staat alleen volstaat niet

Sinds enige tijd wordt zowel in de politieke wereld als in de media in toenemende mate gesproken over de aanvaarding van een onafhankelijke Palestijnse staat als VN-lid en meer concreet over een eventuele stemming hieromtrent in september 2011. Als organisatie die sedert jaren opkomt voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk is het evident ...
Reuters
Analyse

Dadaab is derde grootste Keniaanse “stad”

Vandaag verblijven al 440.000 vluchtelingen in de kampen rond Dadaab, wat de stad en haar omgeving tot derde grootste Keniaanse bevolkingscentrum maakt, na Nairobi en Mombasa. Een tijdelijke maatregel die Somalische oorlogsslachtoffers zou opvangen, voeden en dan terugsturen naar hun thuisland, is twintig jaar later uitgegroeid tot een belangrijk ...
Nieuws

Top van ontwikkelingslanden zoekt alternatieve locatie voor Libië

Er zou in oktober een grote top van ontwikkelingslanden plaatsvinden in Tripoli, maar de politieke onrust in Libië doorkruist deze plannen. De grootste groep van ontwikkelingslanden (G77) is dringend op zoek naar een nieuw gastland.

Pagina's