Nieuws

Nielson kant zich tegen plannen voor 'geïntegreerde' Europese ontwikkelingshulp

Poul Nielson, de EU-commissaris voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp, trekt fel van leer tegen de plannen van de Europese Conventie om ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp ondergeschikt te maken aan het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie. Hij sluit zich daarmee aan bij de kritiek die de Europese ng ...
Nieuws

Kerken stellen internationale gedragscode voor bedrijven voor

Belangrijke kerkgroepen uit de hele wereld hebbendeze week een wereldwijde gedragscode voor bedrijven voorgesteld. Aan dehand van de criteria inzake arbeidsomstandigheden, leefmilieu engezondheidszorg uit deze code kunnen investeerders beslissen of zij al danniet aandelen kopen van bedrijven die actief zijn in ontwikkelingslanden. Degedragscode pro ...
Nieuws

Bechtel zet Irak in de etalage

De managers en ingenieurs van het Californische bedrijf Bechtel, één van 's werelds grootste bouwfirma's, gaan vanaf morgen de boer op. Bedoeling is om de Amerikaanse, Britse en andere bedrijven warm te maken voor de winstgevende contracten verbonden aan de wederopbouw van Irak. Een groot deel van de koek is echter al verdeeld onder Amerikaanse bed ...
Nieuws

Rookgordijn rond Antitabaksverdrag trekt op

De World Health Assembly, de jaarvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), ging gisteren in Genève van start in een ongewoon optimistische sfeer. De VS staakten afgelopen weekend onverwacht hun pogingen om achterpoortjes uit te sparen in het antitabaksverdrag. De actiegroepen juichen, maar waarschuwen dat de buit nog niet binnen is.
Nieuws

Justitieminister wil internationale mensenrechtenwet schrappen

De Amerikaanse minister van Justitie JohnAshcroft wil dat Amerikaanse rechtbanken voortaan de Alien Tort Act negeren,een wet die Amerikaanse staatsburgers aansprakelijk stelt voor misdadengepleegd in het buitenland. De Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch(HRW) reageert woedend. De regering-Bush probeert een juridisch precedentomver te werpen ...
Nieuws

'VS gebruiken WHO-zaak rond transgene gewassen om ontwikkelingslanden te intimideren'

Het geschil dat de VS hebben ingeleid bij de Wereldhandelsorganisatie tegen het Europese invoerverbod op genetisch gewijzigde landbouwproducten, moet in de eerste plaats het verzet van ontwikkelingslanden tegen die omstreden voedingswaren en voedermiddelen breken. Dat zeggen milieu- en consumentenorganisaties die de verspreiding van transgene gewas ...
Nieuws

Wereldbank richt fonds op voor inheemse volkeren

700.000 dollar. Dat is het geld dat de Wereldbank in een potje heeft gestopt om er wereldwijd ontwikkelingsprojecten van inheemse volkeren mee te financieren. Wie het geld beheert, is nog niet duidelijk. De Wereldbank komt met het initiatief voor een deel tegemoet aan de kritiek dat veel van haar projecten de omgeving van inheemse volkeren vernieti ...
Nieuws

'VS willen uitstapclausule inbouwen in Antitabakverdrag

Volgende week stemt de World Health Assembly (WHA) in Genève over een internationaal verdrag dat de toename van het verbruik van tabak wereldwijd moet stoppen. Over het ontwerp werd vier jaar lang gebakkeleid en nu het er ligt, willen de meeste landen het goedkeuren. Maar volgens ngo's willen de VS het verdrag uithollen met een uitstapclausule.
Nieuws

Samenwerking IMF en Wereldbank met WHO zorgt voor onrust onder critici

De 'coherentie-agenda', een initiatief van de Wereldbank, het Internationaal Muntfonds (IMF) en de Wereldhandelsorganisatie (WHO) om hun internationaal economisch beleid op elkaar af te stemmen, maakt de critici van die multilaterale financiële instellingen behoorlijk nerveus. Ze vrezen dat de ontwikkelingslanden nog veel meer dan nu een beleid zul ...
Nieuws

‘Kindertop was slag in het water’

Slechts de helft van de VN-lidstaten is al begonnen aan een actieplan om kinderen een betere toekomst te verzekeren. Tijdens een buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in mei vorig jaar zweerden niet minder dan 70 wereldleiders op het hoofd van kleine jongens en meisjes aan 'een wereld geschikt voor kinderen' te bo ...
Nieuws

IAO bezorgd over nieuwe vormen van discriminatie

Werknemers worden wereldwijd niet alleen naar geslacht, afkomst en huidskleur gediscrimineerd - ook mensen met de 'verkeerde' leeftijd, seropositieven en gehandicapten hebben het moeilijk om werk te vinden of moeten genoegen nemen met een lager loon. Dat blijkt uit 'Tijd voor gelijkheid op het werk', een rapport van de Internationale Arbeidsorganis ...
Nieuws

‘Chaos regeert in Afghanistan en Irak’

De Verenigde Staten slagen er voorlopig niet in om de orde te doen terugkeren in Afghanistan en Irak. Nu een opeenstapeling van incidenten, klachten en demonstraties in zowel Bagdad als Kaboel, laten enkele hoge VN-functionarissen protest horen tegen het humanitaire geknoei van de VS.

Pagina's