Nieuws

Ngo's noemen Europese subsidievoorstellen 'halfbakken'

Het voorstel voor een 'ontwikkelingsvriendelijke' hervorming van het Europese landbouwbeleid vallen niet in goede aarde bij de Europese ngo's.
Analyse

Rik Torfs: 'Kerk laat staat voorgaan'

Rik Torfs: Kerk laat Staat voorgaan, God in de grondwet in Sri Lanka, Turkije, Iran, Israël
Nieuws

EU wil 'middeleeuwse' WHO hervormen

De Europese Commissaris voor de Handel Pascal Lamy vindt dat de Wereldhandelsorganisatie (WHO) aan herziening toe is. De mislukking van de Wereldhandelstop in Cancun bewijst volgens Lamy dat een werkwijze waarbij inmiddels 148 landen het allemaal eens moeten raken over de kleinste details van nieuwe internationale handelsregels, niet werkbaar is.
Nieuws

Europa wil centrale pijler van VN worden

De Europese Unie wil een prominentere rol binnen de Verenigde Naties. Gisteren stelde de Europese Commissie nieuwe samenwerkingsvormen voor tussen de EU en de VN, ook in domeinen waar de Europese lidstaten nu nog 'cavalier seul' spelen. Chris Patten, de commissaris voor Externe Relaties, wil dat de EU meer geld pompt in de Verenigde Naties. Een nie ...
Nieuws

Luchtvervuiling was belangrijke oorzaak van Franse hittedoden

Als de lucht boven de Franse steden minder vuil was geweest, dan waren er duizend tot drieduizend hittedoden minder gevallen, zelfs met dergelijke uitzonderlijke temperaturen. Dat zegt de overheidsorganisatie die in Frankrijk over de luchtkwaliteit waakt.
Nieuws

Servië zwijmelt zalig weg voor tv

Meer dan drie miljoen Serviërs zijn verslaafd aan soaps van Latijns-Amerikaanse makelij. Ze volgen de lotgevallen van de Esmeralda's en Kassandra's van deze wereld met aan obsessie grenzende aandacht. Getuige daarvan zijn de massa's gelijknamige borelingen die tegenwoordig in Servië boven de doopvont gehouden worden. Cultuurminnend Servië heeft een ...
Nieuws

Donauvaart ligt stil bij gebrek aan Donau

De Donau is al lang niet meer zo blauw sindshij door een recordzomer op de Balkan op zijn laagste peil sinds 100 jaar isaanbeland. Dat is slecht nieuws voor de Donauscheepvaart, maar levert ookverrassingen op. Hier en daar komen schepen bloot te liggen van de DuitseZwarte-Zeevloot die tijdens WOII niet meer thuis geraakte. In Vukovar kwamenDuitse m ...
Nieuws

Veiligheid is grootste horde op weg naar Olympische Spelen van Athene

Athene is momenteel een grote bouwwerf om naeen wat valse start alles klaar te krijgen voor de terugkeer van deOlympische Spelen naar hun thuisland in 2004. De nieuwe Griekse efficiëntiekan niet iedereen overtuigen. Vooral de beveiliging van de eerste OlympischeSpelen na 11 september lokt hier en daar ongeruste reacties uit. Australiëheeft al laten ...
Nieuws

Multinationals vragen EU en VS flexibiliteit inzake landbouw enmedicijnen

– De International Business Council (IBC), eenbelangenorganisatie van Japanse, Amerikaanse en Europese multinationals,vraagt de VS en de EU flexibel te zijn inzake landbouw en generischegeneesmiddelen om de liberalisering van de wereldhandel op andere vlakkeneen nieuw elan te geven. Bedoeld zijn de zogenaamde “Singapore issues”,onderhandelingen die ...
Nieuws

Lockerbie-regeling kan nieuw VN-dispuut tussen Frankrijk en VS uitlokken

Frankrijk heeft in bedekte termen gewaarschuwd dat het zijn vetorecht zal gebruiken om te vermijden dat de sancties tegen Libië worden opgeheven. Frankrijk wil herstelbetalingen voor de aanval op een Frans passagiersvliegtuig in 1989 die vergelijkbaar zijn met de herstelbetalingen die Groot-Brittannië vorige week in de wacht sleepte voor de Lockerb ...
Nieuws

Serviërs ontdekken opnieuw dat arbeid loont

Veel Serviërs vinden dat ze er sinds de val vanSlobodan Milosevic niet veel beter aan toe zijn. De economie in hetBalkanland herstelt zich maar moeizaam van een decennium van isolatie enstilstand. De term overgang van plan- naar markteconomie klinkt de meestenals een vloek in de oren. Hier en daar begint echter een nieuwearbeidsmoraal te ontluiken. ...
Nieuws

Russische hoge noorden loopt leeg

Veel Europeanen zouden er bij deze hitte niets optegen hebben om een weekje naar Siberië te verhuizen. De Siberiërs zelfdenken er anders over. De eerste lentezonneschijn zorgde voor “milde”temperaturen rond veertig graden onder nul. De winters worden echter steedsonmenselijker omdat het geld ontbreekt om de centrale verwarmingsystemen uitde Sovjett ...

Pagina's