Nieuws

Jonge Cambodjanen leren over de Rode Khmer

Dertig jaar na de val van het Rode Khmerbewind in Cambodja, wil het land jongeren onderwijzen over de verschrikkingen van dat bewind. Tot voor kort ontbrak het hoofdstuk 'Rode Khmer' echter in de geschiedenisboeken.
Nieuws

Grote landen strijden om invloed in Mekongregio

De zes landen die de Mekongrivier delen worden meegetrokken in een felle economische competitie tussen China en de mogendheden die de Chinese invloed juist willen indammen.
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia's
Nieuws

Seksueel geweld geen item voor Rode Khmer-tribunaal

Voor het Rode Khmer-tribunaal, dat in 2009 van start ging en nog steeds zetelt, wordt amper een woord gerept over het seksueel geweld dat onder het ultramaoïstische regime van wijlen Pol Pot gepleegd werd. Slachtoffers en mensenrechtenactivisten reageren verbolgen en benadrukken dat Cambodja’s toekomst van de bestraffing van deze misdaden afhangt.& ...
Nieuws

"VN moeten ingrijpen bij Cambodja-tribunaal"

De Verenigde Naties (VN) moeten de  "vertrouwenscrisis" bij het Cambodja-tribunaal zo snel mogelijk oplossen, zeggen waarnemers. Deze week nam Siegfried Blunk, een van de onderzoeksrechters bij het VN-tribunaal, ontslag.
Nieuws

Cambodjaanse beurs moet einde maken aan corruptie

Cambodja heeft een nieuwe beurs, maar het zal nog even duren voor de eerste bedrijven erop genoteerd worden. Eerst wordt nagegaan of de boekhouding en het beheer van de kandidaten beantwoorden aan internationale normen. De beurs moet een wapen worden tegen allerlei duistere praktijken die in het Cambodjaanse bedrijfsleven hoogtij vieren.
Nieuws

"Cambodja wil Rode Khmer-tribunaal stille dood laten sterven"

De rechters hebben het vooronderzoek afgerond voor het derde van de vier tribunalen rond de misdaden van het Rode Khmerregime. Maar verdachten zijn niet aangewezen en slachtoffers zijn niet benaderd. De regering wil het tribunaal een stille dood laten sterven, vrezen juristen in Cambodja.
Nieuws

Cambodjaanse boeren overgeleverd aan klimaatverandering

Dat het weer verandert, is de Cambodjaanse boeren allang opgevallen. Maar over de oorzaken ervan bestaat veel onwetendheid. "Als ze geen voorlichting krijgen over de klimaatverandering, ontstaat er een groot probleem", zegt Brian Lund, regiodirecteur van Oxfam in Cambodja.
Nieuws

ASEAN top bereikt akkoord rond voedselzekerheid

De landen van de Associatie van Zuid-Oost Aziatische Naties (ASEAN) kwamen samen met China, Japan en Zuid-Korea overeen om meer dan 700 000 ton rijst opzij te zetten als reserve. Daarnaast werd ook ingegaan op het pleidooi van de Indonesische president Yudhoyono om een voedselzekerheidsysteem op te bouwen.
Nieuws

Ngo’s in Cambodja bang voor regulering

Via een nieuw wetsvoorstel wil de Cambodjaanse regering de ngo’s in het land reguleren. De Verenigde Staten zijn bezorgd, de mensenrechtenorganisaties noemen het voorstel een bedreiging van de burgerlijke vrijheden.
Nieuws

Clusterbommen drijven wig tussen Thailand en Cambodja

Beschuldigingen dat Thailand omstreden clustermunitie heeft gebruikt bij recente schermutselingen aan de grens met Cambodja, doen de spanning tussen beide buurlanden opnieuw oplaaien.
Nieuws

Opleidingscentra voor Cambodjaanse emigranten lijken op gevangenissen

Cambodjaanse uitzendkantoren gebruiken prikkeldraad en afpersing om kandidaat-emigranten tijdens hun opleiding vast te houden. Zelfs het Cambodjaanse parlement buigt zich al over de wanpraktijken.
Nieuws

Cambodjaanse projectontwikkelaars verdrijven duizenden mensen

De snelle economische groei in Cambodja is niet voor iedereen een zegen. Duizenden mensen moeten hun huizen uit om plaats te maken voor bouwprojecten.

Pagina's