Brecht Goris
Column

Verzadiging

Het is elke dag weer een belevenis, de kranten lezen. Gelukkig lees ik ze nog op papier, anders zou ik af en toe mijn tablet laten vallen, of ermee willen gooien of zo, in een moment van verontwaardiging of verbijstering. En dat is een beetje vervelend in de trein…
Brecht Goris
Column

De onnoemelijke feiten die zich voordeden in Molenbeek

In de oksel van enkele Brusselse gemeentegrenzen ligt een stedelijke woestenij van tien hectare al vijftig jaar te beschimmelen. Het verval is er ook moreel, zoals de zinloze moordpoging aan de Ninoofse Poort aantoonde. Voor Geert Van Istendael ligt een groot deel van de oorzaak bij de indeling van Brussel in negentien gemeenten, met elk hun vorstj ...
Brecht Goris
Column

De geest van de tijd

Ik hou van mooie woorden, van woorden die meteen laten vermoeden wat ze betekenen zonder zich op simpele manier te laten verklaren. Neem nu Zeitgeist. De geest van de tijd. Hoe tijd een geest kan hebben? U neemt het me wellicht niet kwalijk dat ik niet eens probeer een zinvol antwoord te verzinnen, of dat ik veronderstel dat ook u een idee hebt waa ...
Brecht Goris
Column

Vervaldatum op seksuele gelijkheid?

De laatste weken waren moeilijk te verteren voor de internationale holebi gemeenschap. Tussen Rusland en het Westen is er haast een nieuwe Koude Oorlog aan de gang rond het recente repressieve standpunt ten aanzien van “niet traditionele” families. Maar ook elders zijn enkele landen stappen terug aan’t zetten in de rechten van de ...
Brecht Goris
Column

De Nigeriaanse babyfabrieken

In de voorbije jaren is het fenomeen van de "babyfabrieken" een groeiend probleem geworden in Zuidoost-Nigeria, vooral in de Igbo-steden. Als Nigeriaanse, als Igbo en als mens doen de verhalen mij pijn in het hart.
Brecht Goris
Column

Wat bedrijven tegen armoede kunnen doen

Anno 2013 groeit een op tien Vlaamse kinderen op in armoede. In een klas van twintig zitten dus gemiddeld twee arme kinderen. Dat is ontstellend, zeker als je weet dat hun aantal stijgt en dat kinderen die in armoede geboren worden een grotere kans hebben om later ook in armoede te leven. De plek van je geboorte is bepalend voor de rest van je leve ...
Brecht Goris
Column

Wat rest na Mandela

Wat rest er, na een tsunami van woorden, tranen, zang en dans? Na de banaliteit van de selfies-hetze of de obsceniteit van het rouwen van sommige wereldleiders? Wat rest er, na hun pijnlijk kort geheugen, hun dubbele tong, hun neutraliseren van de weerstander die Mandela was? 'De kerstmanificatie van Mandela' noemt Cornel West het: Mandela's transf ...
Brecht Goris
Column

Ontwikkelingssamenwerking: links, rechts, pas op de plaats

Ontwikkelingssamenwerking zou niet zijn wat ze is als ze niet geschraagd zou worden door grote waarden en ideeën. Solidariteit, gelijkwaardigheid, universalisme, recht op verzet en verontwaardiging: het geeft inspiratie, energie, houvast. Het zijn ook waarden die naar maatschappelijke opvattingen eerder links dan rechts gesitueerd worden. Dit is be ...
Brecht Goris
Column

Boer zoekt bastaard

Toen onze voorouders hun eerste kunstzinnige graffitiwerk aan een grot toevertrouwden, stond de landbouw nog niet eens in de steigers. Wouden golden als rijke meeneemrestaurants. Diverse wildfilets dartelden vrij rond, al dan niet vergezeld van mammoetsaus. De overgang van wilde kost naar zorgvuldig telen wordt algemeen erkend als een mijlpaal voor ...
Column

Joggen in Tihange

Ze gaan tot het uiterste. Ze verleggen hun grenzen. Ze gunnen een ander de overwinning. Want soms is een mens gewoon niet goed genoeg. En ze doen alles voor de ploeg. Sportieve mensen, je moet er respect voor hebben. Ze dragen de geest van de sport met zich mee. Ze werken zich in het zweet om te bewijzen dat ze geen compassie hebben met zichzelf. O ...
Brecht Goris
Column

Laten we verdrietig zijn

Tijdens een lezing over duurzaamheid die ik ging geven in een middelbare school, sprak een van de leerlingen me met een bezorgde blik aan. Of ik niet depressief zou worden van al die verhalen die ik net had verteld over de toestand van de planeet. Nee, zei ik, alleen soms een beetje verdrietig.
Brecht Goris
Column

Ik ben een soort van Vlaming

Hoeveel van mijn "ik" en "wij" is er nog Vlaams? Veel zo bleek deze week. Ik mag dan na jaren verveld zijn tot een Nederlandstalige Brusselaar, ik ben toch altijd, ergens, een soort van Vlaming gebleven. Ik stel het vast omdat ik meer dan eens in mijn Vlaamse ziel werd gekrenkt deze week.

Pagina's