Lucas Destrijcker

Lucas Destrijcker

Lucas Destrijcker is freelance journalist en focust op thema’s rond conflict en ontwikkeling. Vooral (Oost-)Afrika geniet zijn interesse, maar eigenlijk is de jonge Brusselaar voortdurend op zoek naar menselijke verhalen of diepgang in onderbelichte onderwerpen. Zijn thuisstad vormt de ideale werkplek voor mondiale thema's waarover hij ook regelmatig schrijft in Brussel Deze Week. Eind 2014 trok hij via Beyond Your World naar Suriname en dankzij het Fonds Pascal Decroos komt er een dossier rond het bevroren conflict in de woelige Kaukasus aan. Lucas studeerde sociale en culturele antropologie en internationale onderzoeksjournalistiek. Als bestuurslid bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen volgt hij het thema migratie op de voet.