Vincent Scheltiens

Vincent Scheltiens

Vincent Scheltiens is doctor in de geschiedenis (Power in History, Centrum voor Politieke Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen). Hij is verbonden aan het Centrum voor Politieke Geschiedenis van de UA. Hij publiceert over naties, nationalisme en nationale identiteitsconstructie, de geschiedenis van de linkerzijde en de contemporaine geschiedenis van Spanje.