Dossier Noodhulp voor Nepal

Een half jaar na de twee grote aardbevingen in Nepal volgen Nick Meynen en fotograaf Tim Dirven voor MO* het spoor van de noodhulp. Op uitnodiging van noodhulpconsortium 12-12 bezoeken ze het getroffen gebied en tekent Nick verhalen op van lokale inwoners. Hij gaat ook na of uw giften voor noodhulp goed zijn terechtgekomen. Illustratie © Mario Debaene.