'Onderwijs moet álle jonge mensen kansen geven.'

Extra

'Onderwijs moet álle jonge mensen kansen geven.'

'Onderwijs moet álle jonge mensen kansen geven.'
'Onderwijs moet álle jonge mensen kansen geven.'

John Vandaele, redacteur bij MO*, benadrukt het belang van onderwijs in het creëren van gelijke kansen voor jongeren. Dit en meer leest u in het herfstnummer van MO*.

‘Welke sociale opdrachten het onderwijs krijgt, verschilt van land tot land.’

Onze grijze massa is de enige grondstof die we nog hebben, hoor je weleens zeggen over de kansen van een land als België in de wereldeconomie. De slotsom is dan dat onderwijs cruciaal is voor de toekomst van onze economie en/of onze samenleving.

Als de Europese Unie haar 2020-strategie voor banen en slimme, duurzame en inclusieve groei uittekent, is onderwijs een van de kernpunten: minder dan tien procent van de jongeren mag in 2020 vroegtijdig de school verlaten en minstens veertig procent van de 30- tot 34-jarigen moet een diploma hoger onderwijs hebben.

Het idee is dat onderwijs cruciaal is om concurrerend te blijven in de wereldeconomie. Ook onderzoek en ontwikkeling, die eveneens geschoolde mensen vergen, zijn een speerpunt in die EU-strategie.

Onderwijs en opleiding zijn niet alleen belangrijk voor rijke landen. Als de kloof tussen Noord en Zuid kleiner wordt, dan heeft dat volgens de Franse econoom en auteur van de bestseller Kapitaal in de 21ste eeuw, Thomas Piketty, alles te maken met onderwijs.

Meer leest u in het herfstnummer van MO*. Neem nu een abonnement!

Video: An-Sophie Fontaine