Nieuws

EU maakt zich zorgen om uitholling van humanitaire principes

De voorbije week is in Brussel het jaarverslag voorgesteld van ECHO, de Humanitaire Hulporganisatie van de Europese Unie. Naar aanleiding daarvan trok Europees Commissaris voor Ontwikkeling en Humanitaire Hulp Poul Nielson, aan de alarmbel. Hij maakt zich ernstig zorgen over de uitholling van de basisprincipes van het humanitair recht, namelijk men ...
Nieuws

Kwart Europeanen mentaal niet in evenwicht

Bijna een kwart van de Europeanen heeft last vanpsychische aandoeningen. De meeste zieken lijden in stilte en doen geenberoep op de gezondheidszorg. Goede hulp is daar immers erg moeilijk tevinden: de gemeenschap faalt deerlijk in haar opvang van mentaalhulpbehoevende patiënten. De feiten blijken uit een onderzoek dat eind vorigjaar in de vijftien ...
Nieuws

EU verlaagt handelsbarrières voor textiel

De textiel- en kledingindustrie stevent volgens de Europese Commissaris van Handel Pascal Lamy af op een big bang. De quota die de invoer uit vooral ontwikkelingslanden aan banden leggen, moeten tegen eind volgend jaar helemaal verdwenen zijn.
Nieuws

Portugal gaat door met commerciële herovering Brazilië

Portugese ondernemers zijn over hun schrik voor de nieuwe linkse Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heen en zien het zakenklimaat in Brazilië dit jaar verbeteren. Na de VS en Spanje is Portugal de grootste investeerder in Brazilië. De grote brouwer Antonio Sousa Cintra, die meer dan 200 miljoen euro geïnvesteerd heeft in Braziliaanse ...
Nieuws

Serviërs ontdoen zich massaal van illegale wapens

In Servië zijn de voorbije weken ongeveer 35.000 vuurwapens en granaten en twee miljoen kogels ingeleverd bij de politie. Aangezet door de moord op premier Zoran Djindjic vorige maand is de regering met een campagne tegen illegaal wapenbezit begonnen. Maar waarschijnlijk blijven er nog altijd massa's wapens verborgen.
Nieuws

Onderzoek-Djindjic verlamt drughandel in Belgrado

Drugs zijn schaars geworden in Belgrado sinds de moord op premier Zoran Djindjic drie weken geleden. De politie pakt de Servische onderwereld keihard aan, en dat werpt vruchten af. Voor de verslaafden is de ineenstorting van het aanbod een ramp: ziekenhuizen en afkickcentra worden overspoeld door mensen met ontwenningsverschijnselen.
Nieuws

Nestor van Britse parlement fulmineert tegen oorlog

Labourlid en vader Tam Dalyell, het langstzittend lid van het Britse parlement, waarschuwt voor de catastrofale gevolgen van de oorlog tegen Irak. De partijgenoot van premier Tony Blair, die zelden een blad voor de mond neemt, pleit voor een onmiddellijk staakt-het-vuren.
Nieuws

Belgen en Nederlanders minder bezorgd over milieu dan andere Europeanen

De ecologische bewustwording verspreidt zich als een lopend vuurtje in de vijftien Europese landen. Dat blijkt uit de gisteren voorgestelde Eurobarometer, een peiling bij 16.000 Europeanen. Toch zegt meer dan de helft van de Europeanen dat ze niet genoeg geïnformeerd zijn over bepaalde milieuproblemen. België en Nederland scoren slecht
Nieuws

Juridisch offensief tegen Aznar in de maak

Omdat een manifest misnoegde publieke opinie tegen de Spaanse betrokkenheid bij de oorlog tegen Irak niets lijkt uit te halen, verandert de Spaanse vredesbeweging het geweer van schouder. Een batterij juristen gelooft dat het mogelijk is om premier José María Aznar te laten veroordelen door een Spaanse rechtbank of door het Internationaal Strafhof ...
Nieuws

Franse bedrijven vrezen verliezen

De bedrijven in Frankrijk vrezen dat ze het eerste slachtoffer zullen worden van het veto dat Parijs stelde tegen een aanval op Irak. De angst voor een Amerikaanse consumentenboycot tegen typisch Franse luxegoederen krijgt grote ruchtbaarheid in de Franse media. Toch heeft enkel de veel discretere oliesector veel te verliezen.
Nieuws

Bijna een zevende van echte Britse koffie verdient label ‘eerlijk’

Het marktaandeel van eerlijke koffie op de Britse koffiemarkt steeg vorig jaar tot 14 procent, tegenover 10 procent in 2001. De groei van het afgelopen jaar is grotendeels te danken aan het feit dat de grote supermarktketens zich massaal bekeren tot producten uit het circuit van de eerlijke handel.
Nieuws

Jongeren zien het weer zitten

Hun familie heeft geleden onder 10 jaar repressie en dictatuur; hun ouders zitten aan de grond na jaren van sancties en door de bombardementen die een einde maakten aan het conflict om Kosovo; ze weten niet in hoeveel stukken hun land nog zal breken en hoe het morgen zal heten; en toch heerst er optimisme onder de jongeren in Servië. Volgens een re ...

Pagina's