Nieuws

Steeds meer weerstand tegen blokkade van Cuba

Met nagenoeg eenparigheid van stemmen heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) de Verenigde Staten opgeroepen een eind te maken aan het embargo tegen Cuba, dat nu al 42 jaar van kracht is. Het was al de elfde keer dat een resolutie werd goedgekeurd die aandringt op het opheffen van het embargo.
Nieuws

“Oorlog met Irak kan genadeslag worden voor Opec”

Volgens analisten uit de oliesector kan een oorlog tegen Irak de machtsverhoudingen op de petroleummarkt ingrijpend veranderen. Misschien blijkt de rol Organisatie van Olie-exporterende Landen (Opec) nadien grotendeels uitgespeeld. Als Irak een de Amerikanen gunstig gezind regime krijgt, wordt de Amerikaanse hegemonie op het wereldtoneel bovendien ...
Nieuws

Powell maakt terrein goed in machtsstrijd rond buitenlands beleid (analyse)

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell lijkt zich de voorbije drie maanden te hebben vrijgevochten uit de gemarginaliseerde positie waarin hij na de terreuraanslagen van 11 september vorig jaar in de Amerikaanse regering was beland. Dankzij medestanders in het Pentagon en de CIA en met de hulp van kringen rond Bush senior heeft ...
Nieuws

Onderwijs voor inheemsen blijft ondermaats

De Mexicaanse regering heeft toegegeven dat er nog veel schort aan het onderwijs voor de inheemse bevolking. Ongeveer driekwart van de 10 miljoen indianen in Mexico hebben de lagere school nooit afgemaakt, en 44,7 procent van de inheemsen kan niet lezen of schrijven. Daarmee ligt het aandeel van de analfabeten onder indianen vier keer hoger dan ond ...
Nieuws

Palestijnen verliezen geloof in wereldgemeenschap

Uit het rapport van een speciale VN-commissie blijkt dat de Palestijnen in de Bezette Gebieden steeds minder vertrouwen hebben in de Verenigde Naties en in de internationale gemeenschap. De Palestijnen worden dan ook voortdurend onderworpen aan vernederingen en mensenrechtenschendingen door het Israëlische leger, zonder dat de wereldgemeenschap daa ...
Nieuws

Afrikaanse kletskousen doen mobiele telefonie bloeien

Geen enkele andere technologie vindtsneller ingang in Afrika dan de mobiele telefonie. De enerverende problemenmet vaste verbindingen op het zwarte continent verklaren dat verschijnselmaar gedeeltelijk: ook de Afrikaanse communicatiecultuur werkt het gebruikvan de gsm in de hand. Mobieltjes gaan van hand tot hand in Afrika, en erworden lange gespre ...
Nieuws

Regering zet leger in bij bestrijding straatcriminaliteit

De Jamaicaanse regering wil soldaten sturen naar de gevaarlijkste wijken van Kingston. Het leger zal samen met de politie worden ingezet om criminele netwerken te ontmantelen. Het plan komt van de People's National Party (PNP), die begint aan een vierde opeenvolgende regeertermijn. De partij van premier Percival Patterson beseft dat het haar laatst ...
Nieuws

'Nultolerantie tegen honger' meer dan verkiezingsbelofte

De toekomstige Braziliaanse presidentLuiz Inácio Lula da Silva heeft een programma klaar om er tegen het eind vanzijn ambtstermijn voor te zorgen dat alle Brazilianen elke dag genoeg teeten hebben. Een ambitieuze doelstelling, want naar schatting een vierde vande Braziliaanse bevolking heeft te kampen hebben met voedseltekorten. Nietiedereen is erv ...
Nieuws

Europese moslims zijn minder gelijk

De Europese Unie is geen schoolvoorbeeld watbetreft de gelijkberechtiging van religieuze minderheden. Veel grotelidstaten hebben de Europese richtlijnen terzake nog steeds niet toegepast.Dat zegt de European Union Accession Monitoring Programme (EUMAP), eenproject van het Britse Open Society Instituut. Moslims zijn volgens hetrapport het grootste s ...
Nieuws

Gates-bezoek doet discussie over aantal aids-patiëntenheropflakkeren

Microsoft-baas Bill Gates heeft maandag bijhet begin van zijn bezoek aan India 100 miljoen dollar toegezegd voor destrijd tegen aids in het Zuid-Aziatische land. Maar zijn Indiase gastherenzijn ontriefd over een uitspraak van de Amerikaanse ambassadeur RobertBlackwill. Die citeerde vorige week een CIA-studie waarin wordt gesteld datIndia tegen 2010 ...
Nieuws

Mercosur regulariseert illegalen

De vier landen van Mercosur plus Bolivia en Chili hebben een akkoord ondertekend om mekaars onderdanen te regulariseren. Immigranten uit te Mercosur krijgen gelijke civiele, sociale, culturele en economische rechten en vrijheden in het land waar ze wonen en werken. Het akkoord, dat vrijdag werd afgesloten in de Braziliaanse stad Salvador, is bedoel ...
Nieuws

Armoede lijkt niet te stoppen

De bestrijding van de armoede in Latijns-Amerika lijkt een maat voor niets. Tijdens de periode 1997-2001 is de gemiddelde levensstandaard in de regio nauwelijks verbeterd en het aantal Latijns-Amerikanen dat in armoede leeft (onder de grens van 1 euro per dag) is met 10 miljoen gestegen. Dat blijkt uit een studie van het regionale VN-agentschap ECL ...

Pagina's