Een voorgeschiedenis in kort bestek

Zowat 50 jaar geleden werd in Genève het eerste GATT-akkoord ondertekend. We gaan in vogelvlucht over deze halve eeuw geschiedenis heen.

Structuur en werking van de WTO

In deze bijdrage krijgt u een minimumpakket droge, maar noodzakelijke informatie over structuur en werking van de WTO. De informatie komt zo goed als onversneden, zij het ingekort en vertaald, uit bronnen van de WTO zelf.

Een 'nieuw protectionisme'

De WTO is de opvolger van het General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, dat de regels van de wereldhandel vastlegde en de afschaffing beoogde van toltarieven en van andere handelsbelemmeringen. De WTO beschikt over een mondiale uitvoerende macht die oordeelt over de wijze waarop een land de WTO-regels nakomt, sancties voorziet om de regels te d ...

Stromen en aandelen van de wereldhandel

Deze bijdrage handelt niet over de spelregels die in de WTO i.v.m. handel en handelsgebonden praktijken worden vastgelegd, maar over het spel zelf.

De ministerconferentie in Singapore: alweer nieuws op de agenda

De eerste ministerconferentie van de wereldhandelsorganisatie moest een ‘evaluatie’- conferentie worden. De leden zouden er de resultaten bekijken, drie jaar na het afsluiten van de Uruguay- ronde, en ook de kans krijgen om problemen bij het nakomen van hun UR verplichtingen te signaleren.

Van visie tot realiteit: het multilateraal handelssysteem vijftig jaar oud

Zoals het past, handelt deze toespraak over visie. Een zeer specifieke visie nochtans, een visie die realiteit werd - een zeldzaamheid in internationale zaken. Die werkelijkheid is het multilateraal handelssysteem dat nu door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) beheerd wordt en waarvan we dit jaar de vijftigste verjaardag vieren.

Manifest van de globale actie van de volkeren

We leven in een tijd waarin het kapitaal, met de hulp van internationale instituties zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO), het Internationale Muntfonds (IMF), de Wereldbank (WB) en andere instellingen, de nationale politiek bepaalt, om zo zijn globale greep op het politieke, economische en culturele leven te versterken.

Vrijhandel en gender in Azië

Beslissingen over de internationale handel werden tot nu toe genomen op basis van macro-economische argumenten van de vrijhandelstheorie die door de grote bedrijven wordt gepromoot. Ook het onderzoek over wie wint en wie verliest bij de internationale maatregelen van handelsliberalisering wordt gevoerd in algemene macro-economische termen, bijvoorb ...

Investeringen op een zijspoor?

Midden februari 1998 belegde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een vergadering op hoog politiek niveau over het Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI). Op die manier wilde de OESO de MAI-onderhandelingen die in 1995 startten, in het voorjaar van 1998 eindelijk met een overeenkomst afronden. De jaarlijkse OE ...

Onevenwicht in de WTO-akkoorden

De landen die de Uruguay-ronde op gang brachten, hadden vooral de bedoeling om toegevingen van ontwikkelingslanden af te dwingen. Die ‘afwijking’ is sterk in het eindresultaat weerspiegeld. Het akkoord is onevenwichtig en speelt in het nadeel van ontwikkelingslanden. Die moeten proberen om het evenwicht te herstellen en de WTO meer in hun voordeel ...

Pijnpunten in de werking van de wereldhandelsorganisatie

In dit artikel signaleren we een aantal pijnpunten i.v.m. de werking en de impact van de Wereldhandelsorganisatie.

Hoe de WTO democratische principes met de voeten treedt

‘De Wereldhandelsorganisatie is geen supranationaal orgaan met extraterritoriale machten, en ze is ook niet van plan om dat te worden. Ze is geen politieagent die wereldwijd haar wil kan opleggen aan tegendraadse regeringen. WTO-regels zijn op vrijwillige basis, bij consensus, onderhandeld door soevereine regeringen. En, wat al even belangrijk is, ...

Pagina's