11 september, een jaar later

Vliegtuigen rammen de New Yorkse WTC-torens. Luttele momenten later stuikt de Amerikaanse droom als een kaartenhuisje in elkaar. Die beelden staan voor de rest van ons leven op ons netvlies gebrand.

Moslims worden allemaal over dezelfde kam geschoren

Eigenlijk trok ik naar het kantoor van Objectief voor een afspraak met coördinator Marianne. Maar toevallig raakte ik er verwikkeld in een interessante discussie met Hassiba Benbouali, een jonge vrouw van Algerijnse afkomst.

De ondraaglijke lichtheid van de grondstoffenprijzenprijzen

“Lage grondstoffenprijzen veroorzaken miserie in ontwikkelingslanden.” Met die kop kon je dertig jaar geleden ook al een artikel beginnen. En het is er de voorbije tien jaar alleen maar erger op geworden. De prijzen zitten momenteel op een historisch dieptepunt. Het ziet er bovendien niet naar uit dat de machten van deze wereld echt hun nek willen ...

Koffie én brood... graag

“De dag is vol belofte, de dag weegt nog geen lood, ik heb nog recht op koffie en op brood.” Raymond Van het Groenewoud zingt het in een lyrische bui, maar voor de koffieboer uit het Zuiden is dat recht veel minder evident. Want die moet het vaak stellen met alleen dat kopje ‘zwarte troost’ – brood op de plank is er zelden bij. Het gaat immers slec ...

Demobilisatie van kindsoldaten

Sinds zijn onafhankelijkheid maakt Soedan een aaneenschakeling van natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen door. Met uitzondering van een vredig decennium in de jaren zeventig, wordt het land sinds 1956 geteisterd door een uitzonderlijk destructieve burgeroorlog. De gevolgen voor het zo al arme zuiden van Soedan zijn desastreus.

De internationale coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten

Op initiatief van belangrijke niet-gouvernementele organisaties werd in mei 1988 de Internationale Coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten opgericht. Haar doelstellingen zijn: de rekrutering en het inzetten van kindsoldaten voorkomen, hun mobilisatie bevorderen en de heropvoeding en reïntegratie in de maatschappij verzekeren.

Lichte wapens... Licht?

Wekelijks sterven volgens de Wereldgezondheidsorganisatie meer dan tienduizend mensen door lichte wapens De meerderheid daarvan zijn onschuldige burgers. Jaarlijks zou dit oplopen tot ongeveer driehonderdduizend doden in oorlogen en gewapende conflicten, terwijl ongeveer tweehonderdduizend andere doden te wijten zouden zijn aan criminaliteit en zel ...

Internationale regels voor de bescherming van kinderen in oorlogssituaties

Het recht is een essentieel instrument voor de bescherming van kinderen in oorlogssituaties. Er zijn inderdaad heel wat internationale rechtsregels op dit gebied van toepassing: de conventies van Genève en het Aanvullend Protocol over de rechten van kinderen, het Statuut van Rome over het Internationaal Strafhof, conventie 182 van de Internationale ...

Kindsoldaten en de preventie van conflicten

Het verschijnsel van de kindsoldaten moet gesitueerd worden in de context van de militaire conflicten die de aarde teisteren. Het SIPRI Jaarboek 2001 vermeldt vijfentwintig grote conflicten: negen in Afrika, zeven in Azië, vier in het Midden-Oosten, twee in Latijns-Amerika en één in Europa.

In Afghanistan wacht kinderen een vroege dood

Afghanistan heeft van 1978 tot nu altijd oorlog gekend. Voor de jongeren die in die vijfentwintig jaar opgegroeid zijn, is het de normale toestand. Zij die de oorlog overleefd hebben, zijn niet alleen slachtoffer van fysiek geweld maar gaan ook gebukt onder zware trauma’s. Ze zijn angstig en onzeker over hun eigen toekomst, en wantrouwig tegenover ...

Kindsoldaten bij niet-staatse actoren. Een Latijns-Amerikaans voorbeeld

Wie zich een eerste beeld wil vormen van het verschijnsel kindsoldaten in Latijns-Amerika, wordt even verward door de uiteenlopende aanwijzingen die men erover vindt bij de gespecialiseerde instanties. Kaarten van de Verenigde Naties signaleren kindsoldaten in Peru, Mexico en Colombia. Andere bronnen rekenen er ook El Salvador en Guatemala bij. Bij ...

Meisjes in oorlog

Wij gebruiken in dit artikel het begrip ‘kindsoldaten’ zoals dat in 1997 geformuleerd werd tijdens de Cape Town Principles and Best Practices, een conferentie over preventie, demobilisatie en reïntegratie van kindsoldaten in Afrika. Deze definitie is niet officieel, maar er bestaat wel een brede consensus over haar bruikbaarheid.

Pagina's