Van braindrain naar braingain

Wij onderzoeken in dit artikel de samenhang tussen internationale migraties, sociale netwerkvorming en sociaal-economische ontwikkeling. Het empirisch voorbeeld is de migratie van Indiase softwarespecialisten naar de Verenigde Staten. India is de grootste begunstigde van de Duitse ontwikkelingshulp en we vragen ons af welke voordelen het land gehaa ...

Arbeidsmigratie naar Europa

Sinds midden de jaren zeventig vaart het migratiebeleid van de lidstaten van de Europese Unie onder de vlag van de migratiestop. De term ‘migratiestop’ is echter misleidend omdat het niet betekent dat er geen immigratie meer plaatsvindt. De stop is enkel van toepassing op de arbeidsmigratie en op het actief werven van buitenlandse arbeidskrachten. ...

Hersenvlucht vanuit het zuiden

De manier waarop het migratiedebat gevoerd wordt, evolueert mee met de economie. Als er sprake is van een (relatieve) hoogconjunctuur, wordt er gepleit voor een opener migratiebeleid. In periodes van laagconjunctuur wordt er eerder gepleit voor het instellen of het handhaven van een migratiestop. Op dit ogenblik leven we in België in een transitief ...

Migratiequotum of gedoogbeleid

Steeds meer wordt duidelijk dat de migratieproblematiek de grote uitdaging wordt voor onze maatschappij in de komende jaren. De opkomst van extreem-rechts in Vlaanderen heeft migratie als een probleem op de agenda van alle politieke partijen gezet. Historici en sociale wetenschappers proberen wel het fenomeen te dedramatiseren door erop te wijzen d ...

Hoe omvangrijk is de braindrain?

Het is niet eenvoudig de juiste omvang van de braindrain in de wereld te ramen. Er zijn geen universele afspraken voor het registreren van internationale migraties. De landen van herkomst of bronlanden houden meestal wel de brutocijfers van het aantal vertrekkers bij, maar besteden weinig aandacht aan kenmerken zoals het opleidingsniveau. Sommige v ...

Versoepeling van het immigratiebeleid

In januari van dit jaar hield het Vlaams Economisch Verbond, als een van de eerste organisaties in de Belgische sociaal-politieke wereld, een pleidooi voor het doorbreken van de immigratiestop zoals die in het begin van de jaren zeventig ingevoerd werd (1).

Open grenzen voor de werkgevers?

Bij het schrijven van deze bijdrage lijkt het hek helemaal van de dam. De Commissie Binnenlandse Aangelegenheden van de Senaat rondde begin juli 2001 haar werkzaamheden inzake nieuwe immigraties af met een voorstel tot zware versoepeling van het immigratiebeleid, in het bijzonder ten behoeve van werkgevers. Ongeveer tezelfdertijd kwam in Duitsland ...

Aka Moon. Ruimte voor dialoog

Vrijdagavond 17 augustus. Jazz Middelheim wordt gedurende meer dan uur vakkundig platgespeeld door het Belgische trio Aka Moon en hun muzikale vrienden gitaristen Prasanna, David Gilmore en Pierre Van Dormael. Een half uur na het optreden lopen de zes mannen backstage nog rond op een wolk van good vibrations en knuffels van vrienden en familieleden ...

De strijd der Subanen

In het bergachtige binnenland van Zamboaga del Norte in Mindanao, ligt het Canatuan-gebied. Het is het voorouderlijk grondgebied van de plaatselijke Subanen-bevolking, het volk van de rivier. De inheemse groep vertegenwoordigt vijftien procent van de bevolking van de gemeente Siocon en voert al meer dan tien jaar strijd voor het eigendomsrecht van ...

Landloze boeren in Brazilië

Brazilië heeft zowat alles om een welvarend land te zijn: grondstoffen, creatieve breinen, zalige mensen en grond. Héél véél grond. De miljoenen hectaren landbouwgrond zijn echter zo ongelijk verdeeld, dat ze eerder armoede dan rijkdom voortbrengen. Dat kan zo niet verder, vonden Brazilië's creatieve boeren en zalige mensen. Grond moet worden bewer ...

Marokkaanse kleuren in Brussels modehuis

Wie er niet bij was had ongelijk. De twee modedefilés die de zusters Marzouk gaven in de Magdalenazaal in Brussel en een week later op het Moussemfestival in Antwerpen kenden een gigantisch succes. Onder begeleiding van een Arabo-Andalousisch orkest werden de meest oogverblindende creaties getoond.

Het gevecht om kleur

Hét artistieke evenement van de zomer heeft niets met kunst te maken. Of vindt u in de jongste zomercollecties artistieke principes of keuzes terug? De Antwerpse modezomer heeft de ambitie een ander beeld van de modewereld te tonen dan de gekende, goed geschapen stelten die over catwalks draven. Landed/Geland presenteert zich in felle kleuren, maar ...

Pagina's