Het belang van het nieuws

Er zijn meer kranten en weekbladen, meer tv-zenders en meer radioprogramma's dan ooit tevoren. Zijn wij dan met z'n allen ook beter geïnformeerd dan vroeger? Neen. Want samen met de groei van het aanbod, werd informatie ook gereduceerd tot koopwaar. Een omslagverhaal over rijzende mediasterren en dalende publieksbelangstelling. En over de prijs die ...

De oeigoeren en de staat in Xinjiang, Volksrepubliek China

Alhoewel slechts 8,4% van de inwoners van de volksrepubliek China als minderheden gecatalogiseerd staat, betekent zulks niet dat het land gevrijwaard blijft van etno-religieuze onrust. De problemen in Tibet zijn al geruime tijd bekend. De jongste jaren duiken in dit opzicht steeds vaker berichten op over China’s noordwestelijke provincie Xinjiang e ...

De Joodse bevolking van Polen

Het hart van Warschau heeft veel van zijn joodse sporen uitgewist. Daar waar vroeger een bedrijvig volk leefde met 500 jaar cultuur en tradities, groeide een groot dambord van brede lanen en hoge flatgebouwen. Met uitzondering van enkele meters gettomuur werd het volledige joodse district van Warschau tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd.
Analyse

De explosieve patstelling in Kosovo

Kosovo is een regio in het zuiden van het voormalige Joegoslavië, ten oosten van Albanië en ten noorden van Macedonië (FYROM). Het is de inzet geworden van een zich voortslepend nationalistisch conflict tussen Serviërs en Albanezen. Momenteel bevindt de regio zich in een explosieve patstelling.

De ontaarding van de logica van de democratische meerderheid en minderheid

De democratie wordt over het algemeen beschouwd als één van de meest rechtvaardige politieke systemen en als dusdanig ook in haar Westerse vorm opgedrongen ver buiten de regio van haar ontstaan.

'Des serpents Déloyaux'

In oktober 1996 brak in Oost-Zaïre/Democratische Republiek Congo (DRC) een conflict uit dat niet alleen het begin van een nieuwe fase in de Zaïrese geschiedenis betekende, maar tegelijk verregaande regionale gevolgen had.

Hongarije en de Hongaarse minderheden in Slowakije en Roemenië

De situatie van de Hongaarse minderheden in de buurlanden van Hongarije kan beschouwd worden als een klassiek voorbeeld van een minderhedenproblematiek die de potentialiteit van een internationaal conflict inhoudt. Zover is het niet gekomen, hoewel het nationalisme en de etnische spanningen na de val van het communisme fel zijn opgeflakkerd. De vra ...

Minderheden als etnische en politieke verschijnselen

Het thema ‘minderheden’ is een enorm breed en tevens ook vaag onderwerp. De minderhedenproblematiek raakt aan een veelvoud van maatschappelijke verschijnselen die onmogelijk beknopt beschreven en geanalyseerd kunnen worden. Het is dan ook niet de bedoeling om in dit cahier een volledig of samenvattend overzicht te geven van alle aspecten die releva ...

Minderheidsbescherming: het theoretische raamwerk

Deze bijdrage heeft een dubbel oogmerk. Eerst en vooral tracht ik een theoretisch overzicht te geven van de meest belangrijke aspecten van de minderheidsproblematiek en meer bepaald van de juridische respons op dit fenomeen.

'Mystiek verbrijzelt de schijnheiligheid'

Drie mannen, met elk een wit, katoenen hemd. Ze zitten op een verhoogje, midden in de Gentse Sint-Baafskathedraal. Drie Turkse moslims die brokjes soefi-mystiek onder de mensen brengen. Yusuf Bilgin zingt dertiende-eeuwse Turkse psalmen. Bruno Caillat legt daar een zacht tapijt van ritmes onder met zijn handtrom, terwijl Kudsi Erguner de luisteraar ...

De dwaze hoop van Tissa Balasurya

'De macht van het kwaad in onze maatschappij lijkt onoverwinnelijk. Geweld, economische achteruitgang, ecologische rampen en genocides volgen elkaar op in een eindeloze reeks.' Aan het woord is Tissa Balasurya, bevrijdingstheoloog op Sri Lanka en auteur van onder meer een boek over 'planetaire theologie'. In zijn laatste boeken en artikels schetst ...

Algerije: de dodelijke Fatwa

Er zijn geen woorden meer om het geweld in Algerije te beschrijven. De voorbije zomer was de bloedigste sinds het begin van de burgeroorlog vijf jaar geleden. De Algerijnse regering schuift alle schuld in de schoenen van de moslimfundamentalisten. Toch lijkt er meer aan de hand te zijn dan het blinde terrorisme van extremisten.

Pagina's