Nieuws

Broeikaseffect bedreigt graanoogsten

De oogst van graangewassen in 2003 valt 93 miljoen ton lager uit dan de jaarlijkse consumptie van de wereldbevolking. Stijgende temperaturen en slinkende watervoorraden maken het de boeren moeilijker om de productie te vergroten, stelt het Earth Policy Institute. De geringere graanoogst in 2003 is gedeeltelijk een gevolg van de recordhitte in Europ ...
Nieuws

Twee versies van economische vooruitzichten voor deze wereld

Volgens het Internationaal Monetair Fonds zal de wereldeconomie dit jaar en volgend jaar een lichte groei kennen. Tegelijk met het IMF-rapport publiceerden enkele kritische economen hun eerste 'Werkelijke economische vooruitzichten voor de Wereld’ (RWEO). De voorspelde groei zal mogelijk zijn door de “netto 43 miljard euro” die elk jaar van de arme ...
Nieuws

Wereldbank slaat alarm over aids in Oost-Europa

De landen in Oost-Europa en Centraal-Azië moeten samenwerken om het HIV-virus in te dammen. Anders dreigt het virus dat aids veroorzaakt een epidemie te worden en zouden de sociale en economische kosten wel eens hoog kunnen oplopen. Die waarschuwing staat te lezen in een rapport dat de Wereldbank dinsdag voorstelde.
Nieuws

'Geweld verpulvert minstens één tiende van wereldwelvaart'

Meer dan een tiende van de productie van goederen en diensten in de wereld gaat verloren als gevolg van geweld. Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) dat maandag werd gepubliceerd, sterven elk jaar ongeveer 1,6 miljoen mensen als gevolg van gewapende conflicten, misdaden en zelfmoord. Het aantal gewonden ligt nog veel hoger. ...
Nieuws

Wereldtop Informatiesamenleving blijft lijden aan ruis

Minder dan drie maanden voor het begin van de Wereldtop over de Informatiesamenleving (WSIS) in Genève heerst nog de grootste onduidelijkheid over de invalshoek van de conferentie en resultaten die er zouden moeten worden bereikt. Het onderwerp van de conferentie is de “digitale kloof”, de achterstand die ontwikkelingslanden hebben in het gebruik v ...
Nieuws

Toekomst ontwikkelingsronde onzeker na tweede WHO-flop

De Wereldhandelsorganisatie (WHO) likt haar wonden na de mislukte ministertop van Cancún, die zondag abrupt en zonder een akkoord is geëindigd. De gesprekken over de verdere vrijmaking van de wereldhandel zullen op een lager niveau worden voortgezet in de hoofdzetel van de organisatie in Genève, maar het is nu wel erg onzeker geworden of de in 2001 ...
Nieuws

Eerste MOL treden volgend jaar toe tot WHO

Cambodja en Nepal, twee van 's werelds armstelanden, ondertekenden deze week hun toetreding tot deWereldhandelsorganisatie. De WHO wil daarmee tonen dat ze oog heeft voor delelijke eendjes van het wereldtoneel en dat de in Doha afgekondigde'ontwikkelingsronde' die naam ook verdient. Maar het WHO-lidmaatschap brengtvoor beide landen erg zware verpli ...
Nieuws

Geen enkel akkoord in zicht

De Wereldhandelstop in Cancun sluit vandaag(zondag) af met een patstelling tussen de industrielanden en de G 22, degroep van ontwikkelingslanden die zich deze week profileerde als despreekbuis van het Zuiden. Het ziet er niet naar uit dat er een akkoordkomt over de landbouwsubsidies want beide kampen hebben harde standpuntenverkondigd en niemand wi ...
Nieuws

Ngo’s verwerpen enige verwezenlijking Doha-ronde

Sommige leden van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) zijn nogal trots op het akkoord over goedkope medicijnen voor de arme landen dat eind augustus tot stand is gekomen - net voor het begin van de vijfde WHO-ministerconferentie die zondag eindigt in de Mexicaanse badplaats Cancun. Zij zien hierin het bewijs dat een succesvolle samenwerking binnen d ...
Nieuws

VS maken belofte voor extra miljarden tegen aids niet waar

Actiegroepen in de Verenigde Staten die zich inzetten voor aidsbestrijding zijn andermaal boos op de regering van president Bush. Deze week liepen twee stemmingen in de Amerikaanse Senaat over bijkomende middelen voor de financiering van anti-aidsinitiatieven op niets uit. Blijkbaar wil Washington eerder gemaakte beloften niet nakomen.
Nieuws

Dissonantie onder de dissidenten

De gewelddadige acties op de Wereldhandelstop in Cancun zorgen voor grote meningsverschillen tussen anti- en andersglobalisten. Op het parallelle handelsforum in de Mexicaanse havenstad wordt verdeeld gereageerd op de zelfmoord van een Zuid-Koreaanse boerenleider en op de rellen van deze week.
Nieuws

Wereldhandelstop start in sfeer van contestatie

De stelling dat vrijhandel landen uit de armoede tilt, kwam onder vuur te liggen bij de opening van de vijfde ministerconferentie van de Wereldhandelorganisatie (WHO) gisteren in Cancun. De kritiek werd geuit door niemand minder dan VN-baas Kofi Annan en door activisten die op het podium klommen om luidkeels Schande! te roepen.

Pagina's