Nieuws

Autochtone Siberiërs op werkbezoek bij Amerikaanseachterneven

Zes vertegenwoordigers van inheemse volkeren langsde Siberische oostkust maakten vorige maand de oversteek naar denoordwestkust van de Noord-Amerika, net als hun verre voorvaderen. Ze wildener ontdekken hoe de Amerikaanse indianenstammen aan de overzijde van deStille Oceaan hun levenswijze en territorium verdedigen.
Nieuws

Digitale bibliotheek moet Indische traditionele producten beschermentegen patenten

Indische wetenschappers hebben een DigitaleBibliotheek van Traditionele Kennis (TKDL) samengesteld, een databank die defel belaagde biodiversiteit in India in de toekomst zou moeten beschermen.Maar volgens critici gaat de databank het voor biopiraten juist ergmakkelijk maken om traditionele producten te patenteren.
Nieuws

Privatisering verhoogde toegang tot drinkwater

Het privatiseringsmodel dat Argentinië en Chilikozen voor hun waterdistributie en riolering is een belangrijke vooruitgang,zeggen experts in de twee Zuid-Amerikaanse landen. Meer mensen hebbentoegang gekregen tot proper water. Maar volgens consumentenorganisatiesbetalen ze daar nog te veel voor.
Nieuws

Zuid-Afrika, Brazilië en Zweden proberen Rio+10 teredden

Zuid-Afrika, het gastland van de Wereldtopvoor Duurzame Ontwikkeling (WSDD) die eind augustus in Johannesburg begint,krijgt steun van Brazilië en Zweden bij zijn diplomatieke inspanningen om deconferentie te laten slagen. Bij de laatste officiëlevoorbereidingsvergadering in het Indonesische Bali bleek geen compromismogelijk over belangrijke delen v ...
Nieuws

Zuid-Afrika, Brazilië en Zweden proberen Rio+10 teredden

Zuid-Afrika, het gastland van de Wereldtopvoor Duurzame Ontwikkeling (WSDD) die eind augustus in Johannesburg begint,krijgt steun van Brazilië en Zweden bij zijn diplomatieke inspanningen om deconferentie te laten slagen. Bij de laatste officiëlevoorbereidingsvergadering in het Indonesische Bali bleek geen compromismogelijk over belangrijke delen v ...
Nieuws

Katholieke kerk eist ratificatie protocol van Kyoto

De invloedrijke katholieke kerk in Australië heeft de regering van premier John Howard zondag opgeroepen het protocol van Kyoto te ratificeren. De ongewoon concrete politieke stellingname kwam er naar aanleiding van de lancering van Catholic Earthcare Australia, een initiatief waarmee de Australische kerk meer aandacht wil vragen voor de milieuprob ...
Nieuws

Biologische landbouw boert goed

Cuba is er in geslaagd om het gebruik vanchemicaliën in de landbouw de voorbije 20 jaar met 75 percent terug tedringen tot hoogstens 10.000 ton per jaar. Dat is het gevolg van een enormevooruitgang op het vlak van biologische insecticiden en schimmelbestrijders.
Nieuws

Braziliaanse groene politie strekt regio tot voorbeeld

De milieuwetgeving is er in Latijns-Amerikade laatste decennia met rasse schreden op vooruit gegaan maar de toepassingvan de nieuwe wetten is in veel landen vrijwel onbestaande. Brazilië vormteen uitzondering op die regel: de overheid probeert de milieuregels af tedwingen via een lokale ecologische politiemacht en via IBAMA, hetBraziliaanse federal ...
Nieuws

Europees protest tegen omstreden pijplijn

Een delegatie van milieuactivisten en Italiaanse parlementairen bezetten gisteren de kantoren van het Italiaanse oliebedrijf Agip Oil uit protest tegen de Italiaanse participatie in OCP, een consortium dat een omstreden oliepijplijn aanlegt in de Ecuadoraanse Amazone. Tegelijkertijd legden 130 boeren de werkzaamheden plat aan de oliepijplijn op 140 ...
Nieuws

Ontwikkelingslanden dringen aan op versoepeling lijst bedreigde diersoorten

Een handvol Andes- en Zuid-Afrikaanse landen willen de handel in een aantal bedreigde diersoorten versoepelen. CITES, het verdrag dat sinds 1984 de handel in bedreigde wilde flora en fauna reglementeert, is aan zijn 2,5-jaarlijkse revisie toe. In totaal liggen nu 54 voorstellen op tafel om de verbodsregeling en de controle te versoepelen. Onder mee ...
Nieuws

Stuwdammen: oplossing of oorzaak van broeikaseffect?

In tropische gebieden wasemen stuwmeren meerbroeikasgassen uit dan energiecentrales die werken op basis van steenkool.Dat beweert de Amerikaanse milieugroep International Rivers Network (IRN) ineen nieuw rapport. Dammen zouden methaan en koolstofdioxide, twee soortenbroeikasgassen, produceren. Volgens het IRN moeten stuwdammen daaromopgeteld worden ...
Nieuws

Beste Pakistaanse stoottroepen zijn wilde zwijnen

Volgens Indiase militairen heeft hetPakistaanse leger in Kasjmir een speciale techniek ontwikkeld om door testoten op Indiaas grondgebied zonder van gewapende agressie te wordenbeschuldigd. De Pakistaanse strijdkrachten zouden kuddes wilde zwijnen overde Line Of Control jagen om op die manier vernielingen aan te richten op deIndiase akkers. Ook in ...

Pagina's

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.