Nieuws

Ontwikkelingslanden beloven meer CO2-inspanningen dan rijke landen

De onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord zitten in een impasse. Tot hiertoe blijken de rijke landen minder ver te willen gaan bij het inperken van hun uitstoot van CO2 dan China, India, Brazilië en de andere ontwikkelingslanden. En zelfs als alle landen hun beloften helemaal houden, gaat de reductie lang niet ver genoeg om de verwachte sti ...
Reuters
Nieuws

Klimaatverandering legt Afrikaanse akkers droog

De opwarming van de aarde dreigt landbouw nog moeilijker te maken en de honger te doen toenemen in de droge streken van Afrika. Het debiet van de rivieren zal er verder dalen en ondergrondse waterlagen zullen minder snel worden aangevuld. Dat blijkt uit twee nieuwe rapporten die tijdens de net afgelopen klimaatonderhandelingen in Bonn werden bespro ...
TheHumanitarianCoalition.ca
Nieuws

Risicogevoeligheid voor rampen inperken

Bedreigingen zijn natuurlijk, rampen zijn dat niet. Een vulkaanuitbarsting wordt immers pas een ramp wanneer er mensen aan te pas komen. Een gericht overheidsbeleid kan de risicogevoeligheid beperken.
UN Climate Talks
Nieuws

Klimaatonderhandelaars rijden zich vast

De onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord schieten niet op. Experts maken zich zorgen dat het Kyotoprotocol volgend jaar afloopt zonder dat er nieuwe afspraken zijn. Sommige landen bereiden zich al voor op die mogelijkheid.
Nieuws

Rusland en China nemen Syrië in bescherming

Een westerse resolutie voor VN-sancties tegen Syrië dreigt te stuiten op het njet van Rusland en China, twee permanente leden van de Veiligheidsraad. Vooral met Rusland heeft Syrië sterke militaire banden, stellen analisten.
Nieuws

Vlaming spreekt Algemene Vergadering VN toe over aids

Dertig jaar na het ontstaan van de aidsepidemie en tien jaar na vorige grote Conferentie over de ziekte komen de VN-lidstaten opnieuw samen. Van 8 tot 10 juni blazen wereldleiders verzamelen in New York voor een speciale sessie van de Algemene Vergadering van de VN die moet leiden tot een nieuwe Verklaring die de huidige engagementen van de lidstat ...
Michèle Champagne
Nieuws

Human Rights Watch vindt Facebook in China ‘niet leuk’

“Facebook mag geen medeplichtige worden aan censuur en toezicht door de Chinese overheid.” Dat schreef Human Rights Watch (HRW) in een brief naar Mark Zuckenberg, de oprichter en bezieler van de sociale netwerksite Facebook. Met deze brief gooit HRW een steentje op de berg van controverse rond China en het internetgebruik.
Nieuws

Machthebbers zijn bang van internet

Regeringen en machthebbers zijn bang van het internet, zegt Frank La Rue, bijzonder VN-rapporteur voor de vrijheid van meningsuiting. De oorzaken van die angst zijn het wereldwijde bereik van het internet en de mogelijkheid om in real time te informeren en bevolkingsgroepen te mobiliseren, zegt hij in een rapport dat hij vrijdag aan de VN-Mens ...
Nieuws

VN-Conventie moet rechten van 'Moeder Aarde' hard maken

Academici en milieubeschermers uit verschillende landen hebben een campagne gelanceerd voor een internationale conventie die "Moeder Aarde" moet beschermen. Het verdrag zou landen en bedrijven wettelijk verplichten natuurgebieden en zeldzame dier- en plantensoorten te ontzien.
Nieuws

"Dubbele meerderheid voor verkiezing IMF-directeur"

Als er gestemd wordt over een nieuwe IMF-directeur, houdt Europa bijna 36 procent van alle stemmen in handen. Ook een numerieke meerderheid van de 187 lidstaten moet zich achter een kandidatuur scharen, vinden ngo's.
Nieuws

Vanackere benadrukt rol vrouwen op VN-top Minst Ontwikkelde Landen

Gisteren, 12 mei, werd het laatste thematische debat op de VN-top voor Minst Ontwikkelde Landen (MOL) gehouden. Onderwerp van deze rondetafel was de menselijke en sociale ontwikkeling, gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. Ondertussen werd het nieuwe actieplan goedgekeurd en is het uitkijken naar de politieke verklaring die daarbij hoort.
Nieuws

Armste Landen willen minihandelsakkoord

Een wereldwijd akkoord over de verdere liberalisering van de wereldhandel laat waarschijnlijk nog lang op zich wachten, maar misschien is er een miniakkoord mogelijk waarvan de armste landen kunnen profiteren. De staatshoofden en regeringsleiders van die landen maken zich daarvoor sterk op de Top van de Minst Ontwikkelde Landen in Istanboel.

Pagina's