Beter stadsvervoer kan wereld 50.000 miljard besparen

Het Internationaal Energieagentschap IEA pleit voor dringende ingrepen in het openbaar vervoer in steden. Die kunnen wereldwijd ruim 50.000 miljard euro besparen.

  • CC LWY Fietsverhuur in Parijs. Met een betere planning en het verhogen van de transportefficiëntie kan enorm veel geld uitgespaard worden. CC LWY

Het agentschap schat dat het transport binnen de wereldsteden zal verdubbelen tegen 2050. Als de overheden inzetten op energie-efficiëntie waaronder betere voertuigen, brandstof en infrastructuur, dan kunnen ze 53.000 miljard besparen tegen 2050, besluit het IEA in een nieuw rapport, A Tale of Renewed Cities. Bovendien verbetert de luchtkwaliteit, worden minder broeikasgassen uitgestoten en verbetert de levenskwaliteit in de stad.

In het rapport lijst het agentschap voorbeelden op uit dertig steden over de hele wereld van betere planning en transportefficiëntie. Het rapport verwijst onder meer naar fietsverhuur in Parijs, meer inspraak van burgers in Eindhoven en busbanen in New Delhi.

Steden zijn cruciaal, zegt het rapport: meer dan de helft van de wereldbevolking woont er nu al, en de steden lijden onder fileleed en overvolle wegen die miljarden euro’s kosten aan verspilde brandstof en tijd, om nog te zwijgen van de gevolgen voor het milieu, gezondheid en veiligheid.

Snelle groei

“Tegen 2050 zullen de steden goed zijn voor bijna 70 procent van de wereldbevolking, en de energieconsumptie voor transport in de steden zal naar verwachting verdubbelen”, zegt IEA-directeur Maria van der Hoeven. “De nood aan efficiënte, betaalbare, veilige transportmogelijkheden met grote capaciteit zal alleen maar acuter worden. Daarom zijn dringend stappen nodig om de efficiëntie van de transportsystemen te verbeteren, niet enkel om de energie, maar ook om de impact op het klimaat, lawaai, luchtvervuiling en de economie te minimaliseren.”

Overheden moeten volgens Van der Hoeven verder kijken dan individuele opties of de volgende verkiezing. “Ze moeten zich afvragen hoe ze steden kunnen creëren die bijna 6,3 miljard mensen moeten huisvesten en vervoeren in 2050. We moeten infrastructuur, logistiek en energiesystemen bedenken die zowel vandaag als over enkele decennia zin hebben.”

Het IEA ziet drie grote krachtlijnen: avoid, shift and improve. Avoid wijst op technologieën die transport vermijden, zoals thuiswerken, shift op de keuze van efficiënter transport zoals de fiets, en improve op technologieën die de efficiëntie van de bestaande vormen verbeteren, zoals zuinige bussen of taxi’s.

Het rapport onderzoekt drie steden, Belgrado, Seoul en New York in detail, en toont aan hoe die steden hun transportsystemen al hebben verbeterd. Zo verdrievoudigde Belgrado het aantal treingebruikers na een opknapbeurt van het stedelijk spoornet. New York verminderde de reistijden met 11 minuten door de introductie van een speciale busdienst, waardoor meer passagiers werden aangetrokken.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift