Dossier Op de vlucht in eigen hoofd

Posttraumatische stress: volgens studies lijdt meer dan 40 procent van de ongeveer 2,5 miljoen erkende vluchtelingen in de Europese Unie eraan. Voor 90 procent van de vluchtelingenkinderen is het een probleem. Angst, boosheid, paniek, lusteloosheid, nachtmerries, verdriet dat maar niet lijkt te verdwijnen. En daarbovenop komen de vele psychosociale problemen door de moeizame zoektocht naar een nieuwe plek in de samenleving.

Vaak blijven deze problemen uit beeld. Psychische hulp is een schaars goed voor veel vluchtelingen. MO* onderzoekt wat die lacune in de hulpverlening betekent, welke hulpmodellen wel bestaan, waar het fout gaat. En hoe het anders kan.