Kunnen voorbehoedmiddelen de wereld redden?

Het is dit jaar 20 jaar geleden dat de Verenigde Naties in Caïro een wereldtop organiseerden  rond het thema Bevolking en Ontwikkeling. Van 7 tot 11 april 2014 vergadert de VN Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling (CPD) om een stand van zaken op te maken en toekomststrategieën te bespreken. In 2014 kan het bevolkingsthema niet langer los gezien worden van de uitdagingen op vlak van ecologie en klimaat.

  • (c) James Cridland Is er een oorzakelijk verband tussen de groei van de wereldbevolking en de achteruitgang van het milieu? (c) James Cridland

Simon Calcoen vat in deze MO*paper de feiten en wetenschappelijke inzichten samen, met als uitgangspunt: ‘Een eindeloze bevolkingsgroei is onverenigbaar met de eindige natuurlijke hulpbronnen op onze planeet. Daarom lijkt het terugdringen van het geboortecijfer een belangrijke prioriteit om het milieu te beschermen.’

De conclusie van de paper nuanceert: ‘Niemand kan ontkennen dat de mensheid een aantal ecologische limieten aan het overschrijden is. Maar het is niet omdat we de afgelopen decennia tegelijk een sterke toename van de wereldbevolking hebben gekend, dat er een oorzakelijk verband zou zijn tussen bevolkingsgroei en de achteruitgang van het milieu.’

Stof voor verder debat.

Over de auteur

Simon Calcoen is beleidsmedewerker ontwikkelingssamenwerking bij de Vlaamse overheid. In opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie verrichtte hij literatuuronderzoek naar het verband tussen bevolking en milieu.

Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt. MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift