‘Meer dan ooit willen wij meestappen in De Grote Parade’

MO* sprak met vijf organisaties die meeliepen in de vorige Grote Parade van Hart boven Hard en ook nu zondag weer paraat zullen zijn. We vroegen hen voor welke hartenwensen zij de straat op trekken. Over één ding zijn ze het allemaal eens: de gemeenschap komt al in actie, nu moet het beleid nog volgen.

  • Lieven Soete/Flickr (CC by-nc-sa 2.0) ‘Het is belangrijk om in de alternatieven te blijven geloven’ (29 maart 2015) Lieven Soete/Flickr (CC by-nc-sa 2.0)
  • Lieven Soete/Flickr (CC by-nc-sa 2.0) ‘Gewone mensen moeten hun stem laten horen’ (29 maart 2015) Lieven Soete/Flickr (CC by-nc-sa 2.0)
  • Lieven Soete/Flickr (CC by-nc-sa 2.0) Hart boven Hard werd in 2014 opgericht door wouter hillaert (29 maart 2015) Lieven Soete/Flickr (CC by-nc-sa 2.0)

Vluchtelingenwerk

Charlotte Vandycke – diensthoofd beleid en woordvoerster

‘De vluchtelingenproblematiek raakt aan verschillende werkpunten van Hart boven Hard. De septemberverklaring van Hart boven Hard zegt dat een menswaardige samenleving niet stopt aan onze grenzen. We moeten over het muurtje kijken. De uitholling van de basismensenrechten tegengaan begint met de toegang van vluchtelingen tot Europa en andere veilige landen. Ze hebben het recht om te vluchten. Maar vluchtelingen die in ons land blijven, staan ook heel kwetsbaar in de samenleving. Daarom moet ook ingezet worden op punten als betaalbaar wonen en verbeteren van kansen op werk.’

‘Meer dan ooit willen wij meestappen in De Grote Parade. Er is een hoog gevoel van urgentie en het wordt tijd dat de regering haar koers bijstuurt. Het vluchtelingenbeleid dat onze regering voert, beïnvloedt mensenlevens op grote schaal en het gaat in veel gevallen om leven of dood. Wij als organisatie willen aan onze regering en de samenleving laten horen dat er een positief verhaal mogelijk is rond vluchtelingen. Ze kunnen een meerwaarde en zelfs een verrijking zijn voor onze samenleving.’

Netwerk tegen armoede

Frederic Vanhauwaert – verantwoordelijke voor beleidswerk

‘Vorig jaar was er ondanks het slechte weer een massale opkomst vanuit de armoedeverenigingen en dat zal ook komende zondag zo zijn. Kwetsbare mensen kwamen toen zelf meestappen. Maar ikzelf stap ook mee want het is belangrijk dat mensen uit de middenklasse, zonder armoede-ervaring, ook hun verantwoordelijkheid nemen.’

‘Onze voornaamste eis is dat er niet bespaard wordt op mensen die het financieel moeilijk hebben. We zijn verontwaardigd dat de mensen in de laagste inkomensgroep onder het huidige regeringsbeleid gemiddeld 44 euro per maand extra moeten betalen. We vragen al langer een alternatief en willen dat alle inkomens en uitkeringen boven de Europese armoedegrens gebracht worden.’

‘Ik denk dat op beleidsvlak nog niet zo veel veranderd is sinds de opstart van Hart boven Hard, maar wel in de geesten van de mensen. Het wordt voor hen steeds duidelijker dat de regering een ander pad zal moeten bewandelen. De gewone man en vrouw in de straat en mensen die het al moeilijk hebben, krijgen het zwaar te verduren terwijl de grote vermogens quasi niets betalen. Ze zien nu dat er alternatieven zijn.’

Lieven Soete/Flickr (CC by-nc-sa 2.0)

Hart boven Hard werd in 2014 opgericht door wouter hillaert (29 maart 2015)

ACV

Marc Leemans – voorzitter

‘Wij vinden het belangrijk om op De Grote Parade aanwezig te zijn omdat het een uiting van burgerdemocratie is. Gewone mensen moeten hun stem laten horen. De hartenwensen zijn allemaal cruciaal maar voor ons blijft democratie het belangrijkste. Een democratie die ten volle speelt, zorgt voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen meetelt en verantwoordelijkheid opneemt.’

‘Net als vorig jaar hebben we nu nog steeds de indruk dat de regering heel eenzijdig de lasten bij de gewone mens legt en de lusten bij de meer gegoede klasse. We vinden ook dat een economie democratisch moet zijn met inspraak voor iedereen. Die economie moet inzetten op duurzaamheid, en op een klimaat in evenwicht, met respect voor de grenzen van onze planeet.’

‘Daarom gaan we voor solidariteit in al zijn aspecten en zonder grenzen’

‘We willen een sterke overheid die de basis van de samenleving kan organiseren. We zijn geen eiland en moeten dus ook rekening houden met andere mensen. We moeten beschutting bieden aan mensen die op de vlucht gaan voor oorlog en hongersnood. Daarom gaan we voor solidariteit in al zijn aspecten en zonder grenzen.’

‘Na anderhalf jaar regeren wordt de politiek ook met de grenzen van zijn kunnen geconfronteerd. Er werd enorm veel bespaard en dat vooral in de portemonnee van gewone mensen. Blijkbaar heeft de regering verkeerde keuzes gemaakt en dat zorgt nu voor een enorm gat in de begroting. Voor ons is het duidelijk dat ze een ander recept moeten gebruiken en inzetten op een rechtvaardige bijdrage van iedereen. De sterkste schouders moeten mee de zwaarste last dragen en voorlopig worden zij daarvan totaal ontzien.’

Theatergezelschap Laika

Jo Roets – artistiek leider

‘Hart boven Hard legt accenten op schijnbaar onzichtbare waarden in de samenleving die regelmatig opnieuw onder de aandacht gebracht moeten worden. Ikzelf wil oproepen tot solidariteit met mensen die aan de rand van de maatschappij leven. Dan heb ik het over mensen met een laag loon of pensioen, vluchtelingen en een steeds grotere groep levend op de armoede grens. De maatregelen die de regeringen nemen en de nieuwe taksen op energie lijken daar wel eens aan voorbij te gaan.’

'De Parade toont de kracht van een samenleving van onder uit. Mensen zijn veel creatiever dan men denkt. Verandering begint van onder uit.'

‘Kunst en cultuur vormt een belangrijk bindmiddel in onze samenleving. Het is dan ook zeker de moeite om hierin te investeren. Liever dan te roepen om meer subsidies, wijzen we op het belang van kunst en cultuur als een plaats van reflectie en vrije meningsuiting. Het maakt een samenleving rijker, socialer en meer verbonden met verleden en toekomst. Laika pleit, als theater voor een jong publiek, voor een positieve discriminatie van kunst voor kinderen en jongeren.’

‘De Parade toont de kracht van een samenleving van onder uit, in het verzinnen en verbeelden van alternatieven. Mensen zijn veel creatiever dan men denkt. Verandering begint van onder uit.’

Lieven Soete/Flickr (CC by-nc-sa 2.0)

‘Het is belangrijk om in de alternatieven te blijven geloven’ (29 maart 2015)

Jeugdbond voor Natuur en Milieu

Lennert De Vroey – Bondsvoorzitter

‘Onze klemtoon ligt nog hetzelfde als vorig jaar: we blijven bezorgd om het milieu en het klimaat. Dit jaar is een ‘klimaat in evenwicht’ één van de 5 eisen van Hart boven Hard en dat onderschrijven wij uiteraard als organisatie. Rond natuur en milieu zijn er altijd werkpunten. Er zullen altijd dingen blijven waaraan gewerkt moet worden. En dat is net een goede motivatie om Hart boven Hard te blijven steunen.’

‘Het is belangrijk om in de alternatieven te blijven geloven. We willen een ander klimaatbeleid. Maar velen onder ons steunen ook de andere krachtlijnen van Hart boven Hard. Wij kijken ook in het algemeen kritisch naar de maatschappij. We verplichten niemand om mee te doen, maar we gaan er van uit dat iedereen zelf zijn redenen kan bedenken om zondag naar Brussel te trekken.’

De Grote Parade van Hart boven Hard start zondag 20 maart om 14u aan Brussel-Noord. Meer info: www.hartbovenhard.be

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift