© Brecht Goris
Column

Vergeten burgers

Met een mengeling van bewondering en afgunst las ik de laatste column van Bie Vancraeynest op deze webpagina. Hoe ze erin slaagt terug te blikken op een affreus jaar en toch de zon te blijven zien, zelfs wanneer die zich verschuilt achter een dik en onheilspellend donker wolkendek. Zoals wel vaker het geval is heeft ze gelijk. Niet alles is kommer ...
© Brecht Goris
Column

Waarom mensen betogen tegen TTIP en niet tegen Aleppo (en dat een valse tegenstelling is)

Angela Merkel stelde op het congres van haar partij CDU de vraag waarom duizenden mensen op straat komen om te betogen tegen handelsakkoorden als CETA en TTIP, maar niet tegen de horror in Aleppo. Dat leek vooral bedoeld als sneer naar de critici van die verdragen, die, zo suggereert ze, hun prioriteiten helemaal verkeerd stellen. Al heeft ze gelij ...
© Brecht Goris
Column

Bericht uit een geschonden land

Waarom is de haat van IS voor Frankrijk zo groot? Aan de radio gekluisterd in een klein dorpje in Frankrijk, geeft Geert Van Istendael een verklaring.
© Brecht Goris
Column

Een dijkbreuk van mensen stoppen

Wie heeft in Europa de massale migratiegolf zien aankomen, vraagt columnist Geert Van Istendael zich af. ‘We hadden het veel te druk met Griekse keien het vel af te stropen.’ Wie kan de moeilijke taak aan dit alles in goede banen te leiden?
© Brecht Goris
Column

Aylan, ocherme da menneke

Deze drie Brusselse woorden schoten door het hoofd van columnist Geert Van Istendael toen hij de kleine Aylan zag liggen op de waterlijn. ‘Broekje omhoog. Voetjes in het zand. Gezichtje in zee. Drie jaar en al zo dood.’
© Brecht Goris
Column

Een Assyrische pelgrimage in de VS

Catherine Vuylsteke ging naar Nimrud, niet uit bewondering voor koning Assurnasirpal, maar omdat het er niet meer is. 'Zou het verlangen om het eigen erfgoed te aanschouwen voldoende reden zijn voor het verlenen van een visum aan Irakezen?'
© Brecht Goris
Column

Let op voor de wolven

‘Al wie bovenaan op de hiërarchische ladder staat in welke groepering dan ook, is onderhevig aan het plegen van misbruik van zijn positie,’ zegt Barbara Sarafian. Mentaal gegijzeld worden door andermans wil en chantage is iets waar ze absoluut onverdraagzaam tegenover staat.
© Brecht Goris
Column

Olijven, dadels en een bezetting

Deze bijdrage is voor wie overtuigd is dat Palestijnen ook rechtvaardigheid verdienen. En voor wie binnenkort een maand lang dadels op tafel zet.
© Brecht Goris
Column

Van oude en nieuwe moorden

De Armeense genocide is actueler dan ooit en nee, niet alleen wegens de honderdste verjaardag. Ook vandaag wordt opnieuw op grote schaal gemoord. Ditmaal door IS , zegt Geert Van Istendael in zijn column. Hij heeft het gevoel dat de Europeanen honderd jaar geleden hun grenzen genereuzer open stelden voor de wanhopige vluchtelingen uit de restanten ...
© Brecht Goris
Column

Martelaarschap: een keuze?

In 2013 kwamen 7291 burgers om door zelfmoordaanslagen. Dat is een derde meer dan twee jaar eerder. Zij die zo’n aanslagen plegen, staat vaak het ‘martelaarschap’ voor ogen. Martelaarschap zit in de lift: het drijft vrijwilligers naar de jihad, het vormt een motivatie voor aanslagen allerhande,… en het is door de onthoofdingen van IS ook opnieuw on ...
© Brecht Goris
Column

Lente tussen woord en daad

De lente is onmiskenbaar in ’t land. Hét seizoen bij uitstek dat de belofte van nieuw leven en een bloeiende toekomst doet voelen. Drie jaar geleden was er ook de belofte van wat snel de ‘Arabische Lente’ zou heten: burgers kwamen in tal van landen van de Arabische wereld in opstand tegen de machthebbers. De roep om hervormingen, ...
Bart Lasuy
Column

Up With People in Syrië

Dit jaar vieren wij een jubileum van een jubileum. Vijftig jaar geleden waren mijn overgrootouders vijftig jaar getrouwd. Dat werd uitgebreid gevierd in 1963 en vijftig jaar later doen de ruim 130 nazaten van 'mémé en pépé' dat nog steeds. In de feestzaal staat een fotowand met 100 jaar opgetelde mensenlevens. De 20ste eeuw tegen een muur gekleefd. ...

Pagina's