Thomas Hawk (CC BY-NC 2.0)
Opinie

Ban Ki-moon: ‘Vluchtelingen en migranten: een solidariteitscrisis’

De vluchtelingencrisis is geen crisis van aantallen, maar een solidariteitcrisis, zegt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in deze opiniebijdrage. Hij wijst erop dat bijna 90 procent van de vluchtelingen in de wereld wordt opgevangen in ontwikkelingslanden.
© Niels Wagabaza
Opinie

Duinkerke, brandjes blussen met de wind van voren

Samen met andere vrijwilligers trekt Sarah Verhofstadt tijdens het weekend naar de vluchtelingenkampen in Duinkerke. Ze verwacht hier geen lof of bewondering voor. Haar beweegredenen? Het mensonwaardige leven van de gestrande migranten wat draaglijker maken. Dat wordt haar echter niet altijd in dank afgenomen.
© Toon Lambrechts
Opinie

Solidair, tot het regent…

Naar aanleiding van de hulpacties aan de vluchtelingen in en rond Calais kwam een scherp debat op gang over hulp en solidariteit. In deze bijdrage probeert Kaat Hermans, die los van de karavaan naar Calais trok, het begrip 'solidariteit' te definiëren en betekenis te geven. Wat betekent het om solidair te zijn in deze crisistijden?
Jey OH photographie (CC by-nc-nd 2.0)
Opinie

Solidariteit geeft geen goed gevoel, het maakt ons kwaad

Iemand stuurde me in verband met de hulpacties voor vluchtelingen in Calais de mening van Francine Mestrum toe. In eerste instantie had ik ervoor bedankt, we verzamelen namelijk geen meningen, we hebben er al genoeg. De vluchtelingen die in Calais in de Jungle wonen, hebben ook geen nood aan meningen, ze hebben er naar verluidt zelf. Maar uw mening ...
© Reuters
Opinie

Vijf kansen om iets voor Nepal te doen

Meer dan 4000 doden, een veelvoud aan vernielde huizen, miljoenen mensen zijn door de zware aardbeving in Nepal getroffen. De noden zijn enorm en de geografie bemoeilijkt de reddingsoperatie: miljoenen mensen wonen niet langs een weg. Hulp zal lastig, duur en nodig zijn. Hier zijn vijf zaken die mensen kunnen doen.
UNDP (CC BY-NC-ND 2.0)
Opinie

Noodhulp Haïti en Indonesië jaren later onder de loep

De wereld herdenkt vandaag de aardbeving die exact vijf jaar geleden plaatsvond in het hart van Haïti. 150.000 mensen lieten het leven. Eind vorig jaar herdachten we een andere ramp. Op 26 december 2004, doodde een tsunami 230.000 mensen, verspreid over 13 landen, waarvan 70% in de Indonesische provincie Aceh. Erik Todts, crisiscoördinator Tsunami ...
Artsen Zonder Grenzen
Opinie

Waarom Artsen zonder Grenzen uit Somalië vertrekt

Onze aankondiging op 14 augustus dat we onze medische noodhulpprogramma's in Somalië stopzetten, bracht schokgolven teweeg in politieke en humanitaire gemeenschappen. Wereldleiders deden net, voor de eerste keer in decennia, positieve uitspraken over Somalië: het land was, met een stabiele overheid, op de weg naar herstel. Voor hen kwam ons nieuws ...
Opinie

Help Syrië! Help wie?

De wereld kijkt machteloos toe hoe tienduizenden Syriërs sterven en hoe de toekomst van miljoenen burgers en van de natie zelf om zeep geholpen worden door de strijdende partijen. De actie 1212 probeert een stukje van die impasse op te heffen door ten minste humanitaire hulp te verschaffen. Maar welk Syrië wordt geholpen? En willen de Belgen hen we ...
Brecht Goris
Opinie

Ramp boven ramp

Een ramp bovenop een ramp, dat is de indruk die de hulpverlening drie jaar na de dramatische aardbeving van 12 januari 2010 in Haïti nalaat. De Amerikaanse journalist Jonathan Katz schreef er recent een boek over met de veelzeggende titel The Big Truck that went by: How the world came to save Haïti and left behind a disaster.
Artsen Zonder Grenzen
Opinie

Syrisch regime respecteert onpartijdigheid Artsen Zonder Grenzen niet

Artsen Zonder Grenzen verzorgt de gewonden in Syrië niet om tegen het regime in te gaan, maar kan gewoon niet anders dan ongehoorzaam zijn aan het regime wanneer het gewonden wil verzorgen.
Associated Press/Reporters
Opinie

Blijven dweilen met de kraan open in de Sahel?

Het haalt de media nauwelijks. In de Sahel-band -met name in Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjaad- dreigen meer dan 1 miljoen kinderen te sterven door ondervoeding. Alleen al in Tsjaad waar ik enkele dagen geleden op missie was, schat UNICEF dat 127.000 kinderen zwaar of matig ondervoed zijn en voor hun overleving dringend nood hebben aan ...
Khalid Albaih
Opinie

'Misselijk van Afrika'

Ik weet niets over noodhulp. Sterker nog, ik ben nog nooit in Afrika geweest. Ik ging daarom paar weken geleden met onze filmcrew de straat op. Confronterend. Het werd een dag van ‘zielige en uitgehongerde kindjes’, en ‘bolle buikjes’. Verrassend? Nee.

Pagina's