Nieuws

Afrika wil geen nieuwe thema's in Cancun

De handelsministers van de Afrikaanse Unie (AU) roepen de Wereldhandelsorganisatie (WHO) op in september op de top van Cancun geen onderhandelingen rond nieuwe thema's aan te vatten, maar de ontwikkelingsaspecten van de bestaande verdragen centraal te stellen. Dat is de kern van een verklaring die de AU-ministers eind vorige week na een vergadering ...
Nieuws

Sociale zekerheid in internationaal opzicht nog altijd een voorrecht

De helft van de wereldbevolking moet het stellen zonder enige vorm van sociale zekerheid, en amper een vijfde van de wereldbevolking heeft een volwaardige ziekteverzekering en recht op een vervangingsinkomen bij ziekte of ongevallen, werkloosheid, de geboorte van een kind of na het einde van de loopbaan. In de ontwikkelingslanden geniet slechts één ...
Nieuws

'Olie-uitvoer dreigt Afrika te verarmen'

Olierijkdommen omzetten in effectieve armoedebestrijding. Dat is de uitdaging voor de olieproducerende landen in West-Afrika, die door een toenemende vraag in de Verenigde Staten hun uitvoer de volgende jaren zullen zien vermenigvuldigen. Een rapport van een Amerikaanse ngo, Catholic Relief Services, waarschuwt voor “de paradox van de overvlo ...
Nieuws

Textielsprookje slaat om in economisch gruwelverhaal

De angst voor delokalisering leeft nietalleen in rijke landen: het Afrikaanse eiland Mauritius is bang dat deopdrachten voor zijn textielindustrie de komende jaren grotendeels kwijt tespelen aan Aziatische landen die goedkoper kunnen produceren. De sector dieMauritius dertig jaar geleden tot een Afrikaans succesverhaal maakte, begintnu al af te tak ...
Nieuws

Textielsprookje slaat om in economisch gruwelverhaal

(SYFIA) - De angst voor delokalisering leeft niet alleen in rijke landen: het Afrikaanse eiland Mauritius is bang de opdrachten voor zijn textielindustrie de komende jaren grotendeels kwijt te spelen aan Aziatische landen die goedkoper kunnen produceren. De sector die Mauritius dertig jaar geleden tot een Afrikaans succesverhaal maakte, begint nu ...
Nieuws

Afrikaanse leiders kregen meer beloftes dan steun

De vijf Afrikaanse leiders die op de top van de G8 mee rond de tafel zaten, zijn naar huis teruggekeerd met alleen nieuwe beloftes. De top leverde weliswaar een Actieplan voor Afrika op en beloftes voor extra ontwikkelingshulp. Analisten omschrijven die verwezenlijkingen als een lege doos en wijzen vooral op de lacunes in het slotdocument.
Nieuws

'G8-top was gemiste kans voor Afrika'

Voor zes grote Afrikaanse niet-gouvermentele organisaties is de voorbije topontmoeting van de G8-landen in het Franse Evian uitgelopen op een verbijsterende mislukking. Een deel van de top werd bijgewoond door vier Afrikaanse regeringsleiders en de ontwikkelingsproblemen van Afrika stonden op de agenda, maar dat was allemaal een maat voor niets, vi ...
Nieuws

Zambia financieel gestraft voor aarzelende privatisering

De westerse financiële steun voor Zambia droogt op omdat het land aarzelt om drie belangrijke nutsbedrijven te privatiseren. “De privatisering brengt de werkgelegenheid en de dienstverlening voor de armste Zambianen in gevaar”, argumenteert de regering.
Nieuws

Afrikaanse landen argwanend tegen GATS

De civiele maatschappij in zuidelijk Afrika gaat er alles aan doen om er de liberalisering van de dienstensector te bestrijden. Die boodschap was het schot voor de boeg waarmee een groep Afrikaanse vakbondslui, activisten en zakenmensen in Kaapstad een verkennende vergadering met vertegenwoordigers van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) afsloot. On ...
Nieuws

Nieuwe vis in oude netten

Op 11 of 12 juni doopt de EuropeseVisserijraad naar alle waarschijnlijkheid de omstreden visserijakkoorden dienu bestaan tussen de EU en een tiental Afrikaanse landen om totpartnerschapsakkoorden. Critici geloven dat er niet veel zal veranderen:Europese vissers zullen onredelijk veel vis kunnen blijven bovenhalen uit deAfrikaanse wateren.
Nieuws

Sociale partners samen op zoek naar remedie tegen werkloosheid

De Zuid-Afrikaanse regering gaat vanaf 7 junisamen met werkgevers en vakbonden op zoek naar manieren om de werkloosheidin het land terug te dringen. De torenhoge werkloosheid drukt op de groei enzorgt voor sociale instabiliteit in het neoliberaal georiënteerde land. Hetofficiële werkloosheidscijfer is 29,5 procent, maar als je daar de mensenbijtelt ...
Nieuws

Mozambikaanse economie lijdt onder vrede in Angola

Het einde van de burgeroorlog in Angola komt de Mozambikaanse economie duur te staan. Portugese investeerders trekken steeds meer geld weg uit Mozambique om dat in projecten in Angola te stoppen: daar valt immers waarschijnlijk veel meer geld te verdienen.

Pagina's