Nieuws

Strijd tegen namaak gaat ten koste van zieke Oegandezen

Oeganda werkt aan een nieuwe wet tegen namaak die de invoer van goedkope geneesmiddelen kan bemoeilijken. De Europese Unie heeft de voorbereiding van het wetsvoorstel gefinancierd.
Tine Danckaers
Nieuws

Producten uit Israëlische nederzettingen glippen Europa binnen

Europa is te laks voor Israël in de toepassing van de handelsakkoorden, zegt Brigitte Herremans, Midden-Oosten specialist bij Broederlijk Delen. MO* sprak met haar over de sterke bilaterale relaties tussen de EU en Israël.
Mathias Bienstman en Berber Verpoest
Nieuws

Interviews bankendossier

In zijn onderzoek naar de mandaten van de regering bij de Belgische grootbanken sprak MO* ondermeer met oud-premier Jean-Luc Dehaene, Groen!-parlementslid Meyrem Almaci en sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen.
Nieuws

Vettaks moet Roemenen van fastfood afhelpen

Roemenen moeten binnenkort belasting gaan betalen op producten die veel suiker en vet bevatten, zoals hamburgers, chips en frisdrank. Een revolutie, zeggen gezondheidsexperts, en een voorbeeld voor de rest van de wereld.
Nieuws

Europa ontduikt nog steeds massaal belastingen

De cd'tjes van Zwitserse bankmedewerkers met informatie over belastingontduikers veroorzaken meer opschudding dan de belastingakkoorden van de OESO, de club van rijke landen, vorig jaar.
Nieuws

Industrie weegt op gesprekken EU-India

De Europese Unie houdt geheime gesprekken met enkele van de grootste bedrijven ter wereld om India onder druk te zetten alle protectionistische maatregelen te laten vallen.
Opinie

De EU legt Griekenland meer armoede op

Attac, het mondiale netwerk dat reeds tien jaar de neoliberale globalisering niet allleen aan een strenge kritiek onderwerpt maar ook bestrijdt, heeft het besparingsprogramma dat de Europese Unie aan de Griekse regering oplegt, scherp op de korrel genomen. 'Wie de mensen in Griekenland wil helpen, moet de belangrijkste problemen van het land bestri ...
Nieuws

Slim Europees stroomnet in de steigers

België en zijn buurlanden zijn begonnen met de voorbereiding van een slim stroomnet. Het moet de massale toevoer van schone energie uit de talrijke windparken in de Atlantische Oceaan en de Noordzee en van andere hernieuwbare energiebronnen aankunnen.
Nieuws

Geprivatiseerde diensten komen opnieuw in handen overheid

Na een golf van privatiseringen in de jaren tachtig en negentig beginnen overheden in heel Europa diensten zoals elektriciteits- en watermaatschappijen terug te kopen.
Lectrr
Nieuws

Een op vijf Vlamingen vertrouwt zijn bank niet meer

Zes procent van de Vlamingen is van bank veranderd als reactie op de financiële crisis –enorm veel volgens specialisten. Een kwart zag zijn inkomen verminderen, en een op vijf vertrouwt zijn bank niet meer. Dat zijn enkele opvallende resultaten uit de peiling die MO* liet uitvoeren over de aanpak van de economische crisis.
Nieuws

Grootvervuilers fluiten EU terug

Amper een maand na de klimaattop in Kopenhagen zetten de grootste CO2-uitstoters in de Europese Unie het nieuwe jaar met grootschalige lobbycampagne in. Ze willen dat beleidsmakers afzien van ambitieuze klimaatdoelstellingen.
Nieuws

Ondernemers Balkan pleiten voor "Econoslavië"

Europeesgezinde economen en ondernemers uit Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Macedonië, pleiten voor een "Econoslavië", het herstel van het voormalige Joegoslavië - in economische zin.

Pagina's