Nieuws

Bekendheid fair trade in de lift

Meer dan tachtig procent van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de aankopen in het gezin, weten wat fair trade is. In 2005 was dat 66%. Het aantal mensen dat fairtradeproducten koopt, blijft echter stabiel.
Nieuws

Europees handelsakkoord schept verwarring in Oost-Afrika

De handelsministers van Kenia, Uganda, Tanzania, Rwanda en Burundi staan op het punt een cruciaal handelsakkoord te ondertekenen met de EU. Regeringsmedewerkers in Kenia en Uganda reageren onzeker tot ontstemd.
Nieuws

'Verdeel en heers' in Afrika

In de aanloop naar een maand van belangrijk Europees-Afrikaans overleg, stevenen de diplomatieke betrekkingen tussen Europa en Afrika af op een crisis.
Nieuws

‘Vrijhandelszone van de Middellandse Zee wordt strop voor zuiderburen’

De Europese Unie blijft vastbesloten tegen 2010 een vrijhandelsakkoord rond te hebben met de landen ten zuiden en ten oosten van de Middellandse Zee. Een gezaghebbende studie die door de EU zelf werd gefinancierd, doet uitschijnen dat de meeste van die landen armer zullen worden door de overeenkomst. Maar dat houdt de Europese Commissie niet tegen. ...
Nieuws

Europa's cocaïnedeur moet dicht

Spanje wil af van zijn status als cocaïnesluis voor Europa. De regering wil intensiever onderzoek en modernere technologie gebruiken om de drugshandel in en door het land aan banden te leggen.
Nieuws

Europees handelsakkoord voor Keniaanse rechter

De handelsovereenkomst die Kenia eind dit jaar samen met andere landen uit Zuidoost-Afrika met de Europese Unie moet tekenen, gaat in tegen de fundamentele rechten en vrijheden van de Kenianen. Met die argumentatie hebben twee Keniaanse groepen klacht ingediend tegen hun overheid.
Opinie

Het was mijn energie

Twee jaar geleden gaf ik mijn passief consumentisme bij bestaande elektriciteits- en gasmonopolies op en riep mezelf uit tot bewuste energieklant. Vandaag ben ik als consument het overzicht kwijt.
Nieuws

EU speelt het hard in EPA-onderhandelingen

De Europese Unie lijkt behoorlijk onvermurwbaar in de onderhandelingen over de nieuwe handelsakkoorden die ze met arme landen in Afrika, de Cariben en de regio van de Stille Oceaan (ACP) wil sluiten. Critici zeggen dat de EU helemaal geen oog heeft voor de belangen van zijn partners.
Nieuws

Europees Parlement tegen drastische vermindering pesticidengebruik

Het Europees Parlement is het gisteren (23 oktober) bij een stemming over het zogenaamde pesticidenpakket niet eens geworden over een drastische vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Nogal wat volksvertegenwoordigers willen dat onze landbouw binnen tien jaar nog maar half zoveel pesticiden gebruikt. Maar uiteindelijk werd er alleen ...
Nieuws

EU houdt vast aan EPA-deadline

De Europese Unie gaat niet in op de vraag van zestien West-Afrikaanse landen om de begindatum van het vrijhandelsverdrag dat de Unie met de regio wil sluiten, uit te stellen. De EU argumenteert dat daar geen "wettelijke basis" voor bestaat en dat uitstel de reputatie van de EU en West-Afrika schade zou toebrengen.
Nieuws

EU onverantwoord gul met visserijquota

De Europese Unie negeert stelselmatig wetenschappelijk advies bij het vastleggen van vangstquota voor de vissers. Uit een rapport van het Wereldnatuurfonds (WWF) blijkt dat de quota tot 57 procent hoger zijn dan de limieten die wetenschappers aanbevelen.
Nieuws

Europese vrijhandelsplannen met Afrika miskennen mensenrechten

De Economische Partnerschapsakkoorden die de Europese Unie er eind dit jaar wil doorboksen met 79 voormalige kolonies, gaan onder meer in tegen het recht van landen om zich economisch te ontwikkelen, het recht op drinkbaar water en het recht om gespaard te blijven van honger. Dat zegt de Internationale Federatie voor de Mensenrechten (FIDH).

Pagina's