Cate Turton
Opinie

Niet besparen op de kap van het Zuiden

Met haar column ‘Met de beste bedoelingen' (DS 24 oktober) geeft Gwendolyn Rutten (Open VLD) een schot voor de boeg van het toekomstige beleid van de oranje-blauw-rode regering van Di Rupo I (PS). En schiet ze zichzelf enkele keren in de voet.
ActionAid
Opinie

Geloofwaardigheid is het belangrijkste kapitaal

Enkele weken geleden stootte MO* in zijn zoektocht naar nieuws op een rapport over voedselonzekerheid in arme landen, opgesteld door de ngo ActionAid. Vandaag stellen we vast dat de informatie uit het rapport niet zo waardevol en betrouwbaar blijkt als eerst aangekondigd. Zowel de onderzoekers als de journalistiek hebben boter op het hoofd.
Brecht Goris
Opinie

Het soortelijk gewicht van België

Zo ver zijn we dan. Er is een akkoord om de federale staat verder uit te kleden, de groenen zijn geparkeerd en de N-VA staat aan de zijlijn. Het echte werk kan nu beginnen. Zal een regeerakkoord ook echte ambities bevatten om een Belgisch buitenlands beleid te voeren? Of zijn we tevreden met de onzichtbare rol van "betrouwbare bondgenoot"?
Opinie

Waar voor je geld?

Resultaatsgerichtheid. Het is dezer dagen wellicht het meest controversiële woord in de ontwikkelingsbusiness. De ene blog na de andere heeft het erover. Elke normale mens zou denken dat al die ontwikkelingsmensen hun verstand aan het verliezen zijn. Hoe kan je nou zo lang en moeilijk bezig zijn over resultaatsgerichtheid. ’t Is toch simpel? Als je ...
World Economic Forum
Opinie

Waarom Bono de wereld niet zal redden

ONE, de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking van zanger Bono van U2, berispte België omdat het te weinig zou doen om de hongersnood in Afrika te bestrijden. In een reactie schrijft Niels Van Paemel dat celebrity-activisten als Bono meer kwaad doen dan goed en dezelfde strategieën van machtsspelletjes, connecties, geld en beïnvloeden van media ...
Fred Guerdin (Reporters)
Opinie

Etienne Davignon en de roep om neoliberale liefdadigheid

Etienne Davignon wil een crisisbelasting voor superrijken? Zou burggraaf Davignon zich aan de leiding stellen van een nieuwe beweging voor fiscale rechtvaardigheid? De beweging voor een crisisbelasting voor de superrijken? Of wordt de soep toch niet zo heet gegeten als ze opgediend wordt?
Changhua Coast Conservation Action
Opinie

Verwend Afrika en de verwaande Dalrymple

Nu Theodore Dalrymple ook in Vlaanderen uitgeroepen is tot een Groot Denker, is het tijd zijn onzin tegen het licht te houden. Het pleidooi tegen ontwikkelingssamenwerking raakt kant noch wal, maar dat deert Dalrymple niet. Misschien raakt het de Afrikanen wel?
Grassroots Group
Opinie

Europees grondstoffenbeleid: ertsen of ontwikkeling?

Eind vorige week keurde de commissie voor industrie, onderzoek en energie van het Europees Parlement een rapport over het Europees grondstoffenbeleid goed. Broederlijk Delen vreest dat het beleid ten koste zal gaan van ontwikkelingsdoelstellingen en roept de europarlementairen op om dit niet door de vingers te zien.
André Thiel
Opinie

Kunnen we de Millenniumdoelen halen terwijl een miljard mensen achterop hinkt?

Ongeveer een miljard mensen leeft met een vorm van handicap, wat neerkomt op zo’n 15 % van de wereldbevolking. Deze cijfers werden recentelijk vrijgegeven in het ‘World Report on Disability’ van de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De cijfers wijzen nogmaals op het belang van deze groep mensen. Toch wordt er binnen ontwikkelingss ...
World Bank
Opinie

GGO’s lossen de honger in de wereld niet op

11.11.11, Broederlijk Delen, Oxfam in België en Vredeseilanden vragen om het hongerprobleem buiten de discussie over genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) te laten. Zelfs als deze technologie de belofte van meer productie kan waarmaken, wordt daarmee het hongerprobleem niet opgelost. Er is namelijk niet te weinig voedsel. Er wordt vandaag ge ...
CIAT
Opinie

Minst ontwikkeld, minst interessant?

Levert armoede wel eens voordelen op? Het zou kunnen in het geval van de Minst Ontwikkelde Landen (MOL). Ze kunnen in principe rekenen op een voorkeursbehandeling, met meer hulp, snellere schuldkwijtschelding en een soepelere toepassing van handelsakkoorden. De bedoeling is om landen snel uit de MOL-groep weg te werken. Maar wanneer dat lukt, verli ...
Vredeseilanden
Opinie

Honger bestrijden of prijzen bestrijden?

Deze week was ik getuige van een gesprek tussen twee buurmannen in hun moestuin.  “Als de aardappelprijs stijgt, stijgt de prijs van de frieten.  Maar die frietenprijs daalt wel nooit terug.” De Belgische variant van de voedselcrisis? 

Pagina's