Opinie

Liga voor Mensenrechten steunt Iraanse asielzoeksters

De Liga voor Mensenrechten veroordeelt de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om 2 Iraanse vrouwen uit te wijzen. Het terugzenden van asielzoekers naar Iran is problematisch omwille van de flagrante mensenrechtenschendingen in Iran. Ook nu blijkt weer dat België uit haar laatste veroordeling door het Europees Hof in januari niet voldo ...
Josh Gallaway
Opinie

Nieuw onderwijsdecreet discrimineert

Vandaag, 19 mei, wordt het Onderwijsdecreet XXI gestemd in de Commissie Onderwijs van het Vlaamse parlement. Dit decreet stelt een wettig verblijf als nieuwe inschrijvingsvoorwaarde voor een opleiding in het volwassenenonderwijs. Samenlevingsopbouw Brussel meent dat onderwijs een grondrecht is, en wenst dit ook gevrijwaard te zien voor iedereen. De ...
Alan Covey
Opinie

Nieuwe Vlaamse Wapenwet: meer mazen dan net

De 'Arabische lente' bracht onze Vlaamse wapenuitvoer naar het Midden-Oosten op een pijnlijke manier in het vizier. We zagen pantserwagens met Vlaamse onderdelen Bahrein binnenvallen. Hoe kunnen we dit vermijden? Eenvoudig: een Vlaamse wapenwet met strenge criteria, een goed werkende controle en maximale transparantie.
Reporters
Opinie

Opvangcrisis escaleert opnieuw

De crisis in de opvang voor asielzoekers woedt al drie jaar in ons land en kent vandaag nog maar eens een dieptepunt. Er staan opnieuw asielzoekers op straat: bijna 100 asielzoekers waaronder 14 families werden bij aankomst in ons land aan hun lot overgelaten, zonder enige opvang of begeleiding.
Tilde De Wandel
Opinie

EU-hulp aan Palestina: tijd om obstakels te ruimen

De laatste tijd zijn alle ogen – terecht – gericht op de Arabische lente. In de bezette Palestijnse gebieden en in Israël gaan de schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten ondertussen gewoon door. Dat betekent dat burgers nog altijd lijden. Maar ook dat miljoenen euro’s aan Europese hulp niet tot bij de Palestijnen ger ...
Opinie

Eerst mensen, dan grenzen

We beleven historische tijden. In Noord-Afrika en het Midden-Oosten vullen mensen de straten en pleinen met hun protesten. Ze eisen respect voor hun rechten en een breuk met het verleden. De Europese Unie ondersteunt de eisen van het volk en verwijst daarbij naar het belang van respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.
Opinie

Daklozen in Brussel: onverschilligheid doodt

De  Gotische Zaal van stadhuis Brussel zit vol. De mensen zijn gekomen voor de jaarlijkse huldigingceremonie, opgedragen aan de straatdoden 2010. Daklozen die het leven hebben gelaten onder roltrappen van Brussel-Noord tot Brussel-Zuid. Een harde realiteit die al jaren wordt ontkend. Elk jaar opnieuw een ceremonie met een dodenlijst die steeds ...
Opinie

Turkije rolmodel voor het nieuwe Midden-Oosten? Vraag het eens aan de Koerden

Naar aanleiding van de golf van protesten en revoluties in het Midden-Oosten kijken meer en meer mensen in de richting van Turkije als rolmodel voor de toekomstige democratieën in de regio. De Turkse Koerden denken daar echter anders over.
Opinie

Repressie in de Arabische wereld met 'onze' wapens

Mogelijk gebruikte het Libische regime Belgische wapens bij het neerslaan van de opstanden in het land. Journalist Stefaan Anrys schreef voor MO*magazine in 2009 en 2010 enkele bijdragen vanuit Libië, die met de recente gebeurtenissen in ander licht komen te staan:Libië veertig jaar na de coup, over de relatie tussen Libië en de Europese Unie (MO*m ...
by Smabs Sputzer
Opinie

Liever onkruid dan zigeuners?

De stad Brussel wil mosterdplantjes zaaien als middel om zigeuners weg te houden van de terreinen aan de Oorlogskruisenlaan in Neder-Over-Heembeek. Zigeuners maken blijkbaar geen deel uit van de 'biodiversiteit' in het hart van Europa.
Opinie

'Litouwse gay pride moet doorgaan'

De Baltic Pride 2010 zou normaal nu zaterdag plaatsvinden in de Litouwse hoofdstad Vilnius, maar een rechter oordeelde daar anders over: de optocht zou een te grote bedreiging vormen voor de openbare orde.
Opinie

Europa moet discriminatie van Roma stoppen

Amnesty International roept de Europese Unie en zijn lidstaten op om met concrete maatregelen de vicieuze cirkel van armoede, discriminatie en uitsluiting waar Roma zich in bevinden, te doorbreken.

Pagina's

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.