Nieuws

Portugal glijdt af tot ontwikkelingsland binnen EU

Twintig jaar geleden traden Spanje en Portugal toe tot de EEG, de voorloper van de EU. Ze hadden toen een vergelijkbaar bruto nationaal product. Intussen staat Spanje op het punt de negende economische wereldmacht te worden, maar in Portugal leeft een vijfde van de Portugezen onder de armoedegrens. De Portugese media maken deze weken een bittere ba ...
Nieuws

Spanje koopt propere lucht in Latijns-Amerika

Spaanse bedrijven kunnen rekenen op staatssteun om milieuvriendelijke energieprojecten op te zetten in Latijns-Amerika. De emissiekredieten die dat oplevert, moeten Spanje doen beantwoorden aan de uitstootnormen die het Kyoto-protocol oplegt.
Nieuws

Kroatië ruziet over Oostenrijkse bezittingen

Kroatië ruziet over een plan om de na de Tweede Wereldoorlog door communisten geconfisqueerde eigendommen terug te geven aan Oostenrijkers. Het Kroatische regime koos tijdens de oorlog de kant van de nazi's, en na 1945 moesten duizenden Duitse Kroaten met achterlating van hun bezittingen naar Oostenrijk vluchten.
Nieuws

Groot-Brittannië verslingerd aan zwarte verpleegsters

Britse ziekenhuizen kapen nog elk jaar duizenden verpleegsters en vroedvrouwen weg uit arme landen in Afrika, Azië en de Cariben. De Britse regering neemt maatregelen om de plundertochten van rekruteringsbureaus te doen ophouden, maar voorlopig zonder effect.
Nieuws

Frankrijk wil 6000 windturbines

Frankrijk moet de komende tien jaar tot 6.000 nieuwe windturbines bouwen. Alleen zo kan het land zijn uitstoot aan broeikasgassen genoeg doen dalen. Dat staat in een rapport van hoge ambtenaren van de Franse ministeries van Economie en Financiën.
Nieuws

Spaans parlement schaart zich achter ontwikkelingslanden

Spanje moet via de EU op de handelstop van Hongkong aandringen op beslissingen waarbij ook de ontwikkelingslanden voordeel doen. Madrid moet bijvoorbeeld opkomen voor een minder protectionistisch landbouwbeleid. Dat staat in een resolutie die het Spaanse parlement vrijdag heeft goedgekeurd.
Nieuws

Europa minder sociaal dan lijkt in wereldhandel

De Europese Unie lijkt meer bekommerd om eerlijke handel dan andere rijke landen, maar klopt dat wel met de werkelijkheid? Jan Orbie onderzocht voor zijn doctoraat aan de Universiteit Gent of de mooiere woorden van de EU ook leiden tot meer overtuigende daden.
Nieuws

Buitenlanders kopen massaal huizen aan Kroatische kust

De vastgoedhandel langs de duizend kilometer lange kust van Kroatië groeit als kool. Dat blijkt uit informatie van de Kroatische Kamer van Koophandel. Het overgrote deel van de huizen wordt verkocht aan buitenlanders.
Nieuws

Servië opent jacht op jonge gepensioneerden

Dit is maar de top van de ijsberg, zegt het hoofd van het Servische departement pensioenfondsen, Aleksandar Milosevic. Tientallen artsen en ambtenaren in Servië werden de voorbije weken opgepakt omdat ze mensen onterecht aan een vervroegd pensioen hielpen in ruil voor smeergeld.
Nieuws

Voorstel VS over landbouwsubsidies laat handelssysteem in tact

Een voorstel van de Verenigde Staten voor verlaging van de landbouwsubsidies zal weinig veranderen aan het huidige wereldwijde handelssysteem. De uitzonderingspositie die Amerikaanse boeren nu hebben zal in stand blijven, zegt het Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP).
Nieuws

Europese papierfabrieken zorgen voor wrevel tussen Argentinië en Uruguay

De bouw van twee papierfabrieken op de Uruguay, de grensrivier tussen Uruguay en Argentinië, stuit langs de Argentijnse kant op hevig protest. Buenos Aires eist een ecologische impactstudie door experts uit beide landen. Montevideo is verbaasd over zoveel ecologische scrupules, omdat naar de sterk vervuilende papierfabrieken op de Argentijnse Paran ...
Nieuws

Hongkong wordt het Stalingrad van de Wereldhandelsorganisatie

De andersglobalistische beweging wet haar messen. Deze week beginnen actievoerders in Genève met eerste protesten, in november is Brussel aan de beurt en in december wordt wereldwijd betoogd. Het doel: voor een derde keer een ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) doen ontsporen.

Pagina's

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.