cc flickr/¡Que comunismo!
Analyse

Chávez: te gematigd of te radicaal?

Sinds lange tijd zijn de verkiezingen in Venezuela weer spannend. De oppositie heeft zich massaal achter de jonge Henrique Capriles geschaard. Hij lijkt de eerste te zijn die het de nu al bijna veertien jaar regerende president Chávez moeilijk kan maken. Bovendien heeft een van diens trouwste bondgenoten, de socioloog Heinz Dieterich, zich van hem ...
CC Prensa Presidencial
Analyse

De duistere toekomst van de bolivariaanse revolutie

In oktober kiezen de Venezolanen een nieuwe president. Het linkse boegbeeld Hugo Chávez wil zichzelf opvolgen, maar de man is ziek, terminaal zelfs, wordt gefluisterd. Ondertussen zit de klad in de Bolivariaanse revolutie. De verzamelde oppositie maakt zich op voor de grote ommezwaai, maar of die er ook komt, is ver van zeker.
Analyse

Grillige Niña

Terwijl onderhandelaars op de klimaatconferentie in Cancun discussieerden over het precieze woordgebruik van de teksten, ondervonden duizenden gezinnen verderop hoe hevig de impact van de klimaatverandering kan zijn.
Analyse

Iran en Israël vechten om Latijns-Amerika

Voor het eerst in tien jaar tijd heeft een Israëlische minister van Buitenlandse Zaken een bezoek gebracht aan Latijns-Amerika. Dat staat niet los van de groeiende invloed van Iran in de regio. Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran, bracht de voorbije drie jaar wel vier bezoeken aan Latijns-Amerika.
Alma De Walsche
Analyse

Tien jaar Chávez: De petroleumrevolutie

Hugo Chávez is tien jaar aan de macht in Venezuela. Het impulsieve en eigengereide optreden van de president maakt het moeilijk om zijn beleid nuchter te beoordelen. Voor sommigen is Chávez een messias, een nieuwe leider, voor anderen een tweede Mussolini of een ouderwetse volksmenner. Alma De Walsche nam in Venezuela de maat van een decennium Boli ...
Analyse

Venezuela kiest voor revolutie

Met 54 procent van de stemmen heeft de Venezolaanse president Hugo Chávez een onbetwiste meerderheid gehaald om zich in 2012 opnieuw kandidaat te stellen. Daarmee krijgt de Bolivariaanse revolutie, de grote droom van Chávez, een duwtje in de rug. Maar de zege lag de chavistas zeker niet voor het grijpen.
Alma De Walsche
Analyse

Chávez ? SI!

Met een onbetwiste meerderheid hebben de Venezolanen zondag hun fiat gegeven aan president Chávez om zich in 2012 kandidaat te stellen voor een derde ambtstermijn. De 54 procent die hij haalde is een verrassing want de strijd is hard en bitsig geweest en de overwinning lag de chavistas zeker niet voor het grijpen.
Analyse

Zuid-Amerika en de nieuwe wereldorde

Mueller Rojas op bezoek krijgen is geen alledaags gebeuren. Als generaal op rust en expert in de krijgszaken, is hij vertrouweling en raadgever van Hugo Chávez op het domein van internationale politiek en defensie. De diplomaat speelde ook een actieve rol in de Venezolaanse missie om gijzelaars in handen van de FARC vrij te krijgen. Hij is ook een ...
Analyse

Crisis rond Colombia

Na een raid, waarbij het Colombiaanse leger vorige week zaterdag op Ecuadoraans grondgebied de Colombiaanse rebellenleider Raúl Reyes en een vijftiental andere guerrillero’s uitschakelde, heeft Ecuador maandag alle diplomatieke betrekkingen met Colombia verbroken. Venezuela sloot zijn ambassade in Bogota. Beide landen stuurden troepen naar hun gren ...
Analyse

Bevrijdingskunst: met uitsterven bedreigd?

Zijn hart heeft hij verloren in het volk van een Venezolaanse sloppenwijk, waar Frans Wuytack als jonge priester-arbeider de bevrijdingskunst predikte. Zijn ziel heeft hij levenslang in onderpand gegeven voor de sociale strijd. Een portret van een opmerkelijke man.
Analyse

Telesur in de kijker

De Venezolaanse president Hugo Chávez is een man van grote projecten. Een van zijn troetelkinderen is Telesur, de satellietzender die Latijns-Amerikanen hun eigen nieuws en hun eigen zelfbeeld moet teruggeven. De Italiaanse fotograaf Fabio Cuttico maakte er een reportage over. Alma De Walsche vroeg aan vrienden en bekenden in Latijns-Amerika of ze ...
Analyse

Artsen voor Olie

In Venezuela werken meer dan 21.000 Cubaanse artsen en 5000 sportleraren mee aan president Chávez' gezondheidsprogramma voor de armere wijken. In ruil krijgt Castro's Cuba goedkope olieleveringen van Venezuela. Journalist Jeroen Kuiper en fotograaf Ronald de Hommel zochten in Caracas uit hoe die uitwisseling concreet werkt, en of de Venezolanen erm ...

Pagina's