Foto ACV
Wereldblog

Stakingsrecht: van propagandamiddel tot hinderpaal. De ILO in crisis, deel 2

De muur van lichtballonnen waarmee in november de 25e verjaardag van de val van de Berlijnse muur werd gevierd, ligt nog heel vers in ons geheugen. Na WOII splitsten het IJzeren Gordijn en later Die Berliner Mauer de wereld in twee. De twee onbetwiste wereldmogendheden van toen, de USA en de USSR beheersten d ...
Dr Zahro (CC BY-NC 2.0)
Wereldblog

De ILO in crisis, deel 1

Het wereldbestuur heeft het moeilijk. De daartoe opgerichte organisaties beleven niet hun sterkste periode. De Verenigde Naties tonen zich eerder onmachtig ten aanzien van conflicten als Irak (Koerden, Irakezen en Westerse coalitie tegen de Islamitische Staat), als Syrië, als de situatie in meerdere Arabische landen, als Oekraïne en Rusland, als Ke ...
Wereldblog

Klaar voor drie jaar mee aan de leiding van de Internationale Arbeidsorganisatie

De Internationale Arbeidsconferentie werd vorige donderdag afgesloten. Vrijdag 14 juni 2014 werd de nieuwe Raad van Bestuur voor de volgende drie jaar geïnstalleerd nadat de drie voorzitters werden verkozen. Samen staan zij voor de drie partijen, de tripartiete samenstelling van de Internationale Arbeidsconferentie. Voor de regeringen, die elk jaar ...
Wereldblog

Naar een IAO-protocol voor 21 miljoen dwangarbeiders

Het was al in 1930 dat de IAO met zijn conventie 29 vond dat dwangarbeid de wereld uit moest. In het verlengde van een van die eerste mensenrechtenacties, tegen de slavenarbeid. 84 jaar later blijven die dwangarbeid en slavernij voortwoekeren. Wat doet de IAO er aan?

Pagina's