Nieuws

WSF sluit af in sfeer van optimisme ondanks oorlogsdreiging

Het Wereld Sociaal Forum in Porto Alegre sluit vandaag (dinsdag) zijn deuren. De derde editie was een daverend succes, en niet enkel omdat de tegenhanger van het Wereld Economisch Forum in Davos voor het derde jaar op rij zijn bezoekersaantal wist te verdubbelen. Porto Alegre is niet langer enkel een kermis van conferenties, debatten, workshops en ...
Nieuws

Strijd tegen corruptie eist hoge tol

Kritische media en actiegroepen boeken wereldwijd toenemend succes bij het aan het licht brengen van corrupte praktijken, maar ze betalen daarvoor soms een hoge prijs. 15 van de 68 journalisten die vermoord werden in 2001, verloren hun leven omdat ze corrupte praktijken uit de doeken deden. Dat blijkt uit het Global Corruption Report 2003 dat vanda ...
Nieuws

Porto Alegre barst vrolijk uit zijn voegen

De hoogmis van de andersglobalisten vangtofficieel pas op 23 januari aan, maar in Porto Alegre komt het voorprogrammavan het politieke festival deze week al op gang. De hoofdact zelf is bijdeze derde editie een onvoorstelbaar kluwen geworden van 37 panels, tienconferenties, vier rondetafels voor dialoog en controverse en maar liefst1.700 workshops ...
Nieuws

Verklaring van Tokio wil digitale kloof dichten, maar hoe?

In Tokio eindigde deze week een Aziatischeconferentie ter voorbereiding van de Wereldtop over eenInformatiemaatschappij (WSIS) die later dit jaar in Genève zal plaatshebben.De honderden deelnemers waren het erover eens dat het dringend nodig is dedigitale kloof in Azië te dichten, al hebben zij verschillende meningen overhoe dat moet gebeuren. Somm ...
Nieuws

Oorlog tegen Irak kan nefast worden voor wereldeconomie -VN

Een militair conflict in het Midden-Oosten kande regio in een crisis storten waar ook de wereldeconomie onder zou lijden.Dat zegt Ian Kinniburgh, de directeur van de afdeling Analyse vanOntwikkelingsbeleid van de Verenigde Naties. De impact op de mondialeeconomie is afhankelijk van de duur en de omvang van de oorlog en deneveneffecten ervan. Een o ...
Nieuws

IMF licht sluier over omstreden regeling voor staatsbankroet

Het Internationale Muntfonds (IMF) maaktedinsdagavond enkele details bekend van de regeling die regeringen moettoelaten failliet te gaan. Het zogenaamde Sovereign Debt RestructuringMechanism (SDRM) bevat ook een mogelijkheid tot uitstel van betaling, zeertegen de zin van de banksector.
Nieuws

Nederland in topvijf van meest geglobaliseerde landen

Ierland, Zwitserland, Zweden, Singapore en Nederland zijn de meest “geglobaliseerde” landen - in die volgorde. Dat blijkt uit de derde editie van de “globaliseringsindex” die gisteren (dinsdag) gepubliceerd werd door het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy (www.foreignpolicy.com). In de toptwintig komen verder nog tien E ...
Nieuws

Moment van de waarheid nadert voor landbouwonderhandelingen Wereldhandelsorganisatie

2003 wordt het jaar van de waarheid voor de landbouwonderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie. Het geduld van landbouworganisaties in ontwikkelingslanden raakt stilaan op en de campagne tegen het protectionisme van de rijke landen wint aan kracht. De posities van de onderhandelaars liggen nog altijd mijlenver uit elkaar.
Nieuws

'Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank te weinig transparant'

Er is onvoldoende controle op de projectendie de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) financiert. Het BankInformation Centre (BIC), een organisatie in Washington die de werking vaninternationale financiële instellingen doorlicht, heeft hetcontrolemechanisme van de IDB gewogen en te licht bevonden.
Nieuws

Particuliere schuldeisers verwerpen faillissementsprocedure IMF

De faillissementsprocedure (SDRM) die hetInternationaal Muntfonds voorstelt, is en blijft onaanvaardbaar, zelfs ineen gewijzigde vorm. Dat liet de particuliere kredietsector dinsdag weten ineen brief aan het IMF. SDRM is een mechanisme om de schulden van landen dietegen een 'faillissement' aankijken te herschikken en eventueel tebevriezen.
Nieuws

Noord-Zuidconflicten blijven Doharonde overschaduwen

Vijf dagen resten de lidstaten van deWereldhandelsorganisatie (WHO) nog om tot een vergelijk te komen over tweebelangrijke dossiers in de vorig jaar in Doha opgestarte multilateraleonderhandelingsronde over de verdere vrijmaking van de wereldhandel. Maar detoegang van arme landen tot goedkope geneesmiddelen en de speciale engedifferentieerde behand ...
Nieuws

Wereldwijde economische dip hindert strijd tegen armoede-

Het ziet er volgens de Wereldbank niet goeduit voor het wereldwijde gevecht tegen de armoede. De wereldeconomie stokten de groei valt overal lager uit dan verwacht. De eerste slachtoffersdaarvan zijn de ontwikkelingslanden, die op niet veel buitenlands kapitaalmoeten rekenen. In een nieuw rapport van de Wereldbank staat te lezen dathet wereldwijde ...

Pagina's