Opinie

Q&A: Vijandelijkheden tussen Israël en Hamas

Brigitte Herremans, medewerker Midden-Oosten van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, bekijkt in een reeks vragen enkele essentiële aspecten van het huidig drama in de Gazastrook.
Opinie

Israëlisch grondoffensief kan niet leiden tot een staakt-het-vuren

Broederlijk Delen en Pax Christi zijn bijzonder verontrust over Israëls grondoffensief in de Gazastrook. De Israëlische regering stelt dat ze niet op oorlog belust is maar haar geen alternatief rest o ...
Opinie

Stilzwijgen rond Gaza wordt misdadig

Volgens de Verenigde Naties zijn er in de Gazastrook nu al 432 doden gevallen en 2.200 gewonden. Vrede vzw vraagt zich af wat er nog moet gebeuren vooraleer de internationale gemeenschap in beweging k ...
Opinie

Burgers in Gaza en Israël moeten beschermd worden

Amnesty International roept het Israëlisch leger en de gewapende Palestijnse groepen op onmiddellijk een einde te maken aan de aanvallen. De escalatie van het geweld sinds 27 december heeft nu al het ...
Opinie

'Bombardementen in Gaza zijn oorlogsmisdaad'

Vrede vzw veroordeelt met klem de Israëlische bombardementen in de Gazastrook en vraagt dat België het initiatief neemt in de VN-Veiligheidsraad zodat er maatregelen komen die leiden tot een onmiddell ...
Opinie

Elke consument heeft recht op ggo-vrije voeding

'Ik wens je een ggo-vrij 2009'. Zeven organisaties verspreiden een digitale wenskaart naar hun achterban en roepen deze op de kaart door te sturen naar de leden van de subcommissie voor landbouw, viss ...
Opinie

Gaza zit door voorraden heen

Na een verscherping van de Israëlische blokkade van de Gazastrook sinds 5 november, is de humanitaire situatie er erger dan ooit. Gaza is onderworpen aan nooit geziene beperkingen op toevoer van voeds ...
Opinie

Poznan biedt ontwikkelingslanden geen toekomst

De klimaattop in Bali -december 2007- besloot dat de uitstoot van broeikasgassen niet snel genoeg verminderde met als gevolg dat men sneller en dwingender de uitstoot zou gaan verminderen. Dat behoud ...
Opinie

Europees akkoord faalt in bestrijden klimaatverandering

“Europa heeft de strijd tegen klimaatverandering ondermijnd door vandaag een akkoord te tekenen dat een slecht compromis is van verschillende belangen”, zegt Brigitte Gloire vanuit Poznan.
Opinie

Christelijk middenveld wil doorbraak in regularisatiedossier

Antwerpse middenveldorganisaties roepen ons op om op zondag 14 december deel te nemen aan een manifestatie voor een concreet en humaan regularisatie- en migratiebeleid. Hun eis is helder. Hij komt nie ...
Opinie

Hoog tijd om beloftes na te komen

De zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is niet alleen een reden tot feesten. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International vraagt aan regeringen om dri ...
Opinie

'Belgische regering schendt de mensenrechten op grote schaal'

De Vrienden van Tibet stellen met grote droefheid en verbazing vast dat onze Belgische regering het niet zo nauw neemt met het toepassen van het Internationaal Verdrag van de Mensenrechten op vreemdel ...

Pagina's