Analyse

De rol van het IMF in een (vernieuwde) internationale financiële architectuur

Het concept van de 'internationale financiële architectuur' verwijst naar het geheel van internationale spelregels, instellingen en instrumenten die (zouden kunnen) gebruikt worden in de internationale financiële verhoudingen en transacties tussen landen.
Analyse

België en de artikel-4-missies van het IMF

Net zoals de Wereldbank en het General Agreement on Tariffs and Trade (het GATT-akkoord, de voorloper van de Wereldhandelsorganisatie) werd het IMF opgericht met de politieke bedoeling om de economische fouten te vermijden die rond 1930 geleid hadden tot de Grote Depressie en zo tot de Tweede Wereldoorlog.
Analyse

Hoge bomen vangen veel wind

Hoge bomen vangen veel wind en over een gebrek aan tegenwind kan het Internationaal Monetair Fonds de voorbije jaren zeker niet klagen. Enkel de Wereldhandelsorganisatie kan nog met het fonds wedijveren om de titel van meest bekritiseerde internationale instelling ter wereld. De kritiek komt niet meer alleen van radicale actiegroepen, NGOs of vakbo ...
Analyse

Het internationaal monetair fonds: een grote mond en kleine oren

Wat schort er aan het IMF? Het heeft redelijke statuten en een breed lidmaatschap, het predikt sinds 1999 armoedebestrijding en het behandelt sinds die tijd zelfs het NGO-personeel als menselijke wezens. Het fonds heeft onder andere een luik dat tegen een lage rente vrij stevige brokken kapitaal naar arme Derde Wereldlanden kan versassen en speelt ...
Analyse

Werk zonder papieren

Straatventers, ruitenwassers, vuilnisverzamelaars, taxichauffeurs of toekomstvoorspellers: in de meeste ontwikkelingslanden horen ze bij het straatbeeld. Ze vormen de meest gekende uiting van wat de informele economie wordt genoemd. Minder in het oog springend zijn de honderdduizenden arbeiders in kleine ateliers of verdoken bedrijfjes, in de bouws ...
Analyse

De markt is geen spel zonder grenzen

Een krachtige wind jaagt economieën waar ook ter wereld in de richting van privatisering en liberalisering. Daarbij primeert ideologie geregeld op pragmatisme: de successen worden opgehemeld, de mislukkingen over het hoofd gezien.
Analyse

Petro-euro, ons enige wapen tegen het keizerrijk

In november 2000 besliste Saddam Hoessein, toen nog president van Irak, dat de Iraakse olie voortaan in euro moest worden betaald. Dat was uiteraard een politieke zet, om te illustreren dat olie niet per se in dollar moet worden verhandeld en dat het daarmee gepaard gaande voordeel voor de VS evenmin een wet van Meden en Perzen is. In feite bleek z ...
Analyse

Labels of merken

Om de landbouwers te helpen hun vakkennis en het specifieke karakter van hun producten te valoriseren, heeft Frankrijk vanaf 1919 een 'originele' reglementering van de kwaliteit ingevoerd. Origineel in de dubbele zin van het woord: het is een nieuw concept dat de origine, de streek, de grond aanduidt als garantie van een 'authentiek' en 'typisch' p ...
Analyse

Wie bezit wat? Octrooirecht voor biotechnologische uitvindingen in de landbouw

Wetenschappers zijn momenteel in staat nieuwe, moleculaire diagnosetechnieken te ontwikkelen, voor bestaande methoden nieuwe toepassingen te bedenken, in planten of dieren nieuwe eigenschappen te introduceren of ongewenste eigenschappen te elimineren.

Pagina's