Opinie

Stop het onmenselijke lijden in Oost-Congo

Alle partijen die betrokken zijn bij het Vredesakkoord van Goma - de regering van de Democratische Republiek Congo, de gewapende groepen én de internationale partijen - moeten dit akkoord dringend ten uitvoer brengen.
Opinie

Stop de blokkade van de Gazastrook

Het Actieplatform Palestina en de Association Belgo-Palestinienne veroordelen met klem de collectieve bestraffing van de bevolking van de Gazastrook. We vragen de hervatting van de brandstofleveringen en het stopzetten van de blokkade van Gaza.
Opinie

Bedrijven dragen cruciale verantwoordelijkheid in oplossen voedselcrisis [opinie]

‘Duurzame ontwikkeling is voor mij geen modewoord, maar een noodzaak’, aldus Thomas Leysen, de nieuwe voorzitter van de Belgische ondernemers bij zijn openingstoespraak. Wat verder kant hij zich tegen de biobrandstoffen van de eerste generatie ‘omdat landbouwbelangen niet vermengd mogen geraken met energiepolitiek’.
Opinie

Ook Congo moet beslissen welke relatie het wil met België

“België moet beslissen welke relatie het wil met Congo, één van evenwaardige gesprekspartners of één van meester en slaaf”, liet Kabila weten in een reactie op het onderhoud met de Ministers Michel en De Gucht. Hij wijst er terecht op dat hij een volwassen relatie beoogt, tussen onafhankelijke soevereine staten. Dat was ook de boodschap waarmee de ...
Opinie

Reynders mist deadline

Het Belgisch Parlement keurde op 1 maart 2007 unaniem een wet goed die investeringen in antipersoonsmijnen en clustermunitie verbiedt. Maar meer dan één jaar later wijst niks er op dat de Minister van Financiën inspanningen doet om deze wet uitvoerbaar of controleerbaar te maken.
Opinie

Religieuze leiders roepen op tot internationaal verbod op clustermunitie

Wij, allen mensen met een geloofsovertuiging, roepen op tot de bescherming van levens en de bevordering van vrede door een verbod op de productie, doorvoer, opslag en gebruik van clustermunitie.
Ellen Elmendorp
Opinie

Doof is ook in Afrika niet stom

Ontwikkelingshulp bereikt meestal de gehandicapten in Afrika niet. Zij behoren nochtans tot de meest kwetsbare groepen in een al zo kwetsbaar continent. Sybilla Claus (Afrikaredacteur van de krant Trouw) en rolstoelend publicist Petra Jorissen willen daar wat aan doen.
Opinie

'Cynisme rond voedselcrisis nauwelijks te overtreffen'

Het andersglobalistische netwerk Attac heeft scherpe kritiek op de gemeenschappelijke verklaring van het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank naar aanleiding van hun voorjaarsconferentie. Men kan amper cynischer worden dan deze twee “zeismannen” die zich verwonderen over het afgemaaide gras en zich beklagen over de gestegen voedselprijzen. ...
Opinie

Hoe het internet onze media wurgt en waarom dat misschien niet eens zo erg is

Na het klimaat is nu ook onze cultuur om zeep. Onze kranten, filmstudio's en platenlabels die garant staan voor kwaliteit dreigen opgeslokt te worden door het grote zwarte gat van het door amateurs gerunde Web 2.0. Zo ongeveer klinkt de klacht van Andrew Keen, ooit een internetpionier, maar nu een internetscepticus. De commerciële media gaan een on ...
Opinie

Het failliet van de tweestatenoplossing in het Midden Oosten

Al jarenlang voert men in het Midden-Oosten onderhandelingen over vrede tussen twee staten, Israël en Palestina. Ter plaatse primeert slechts één streefdoel: een menselijke en rechtvaardige leefomgeving. Daarin is de eerste stap niet het vastleggen van de grenzen, maar het installeren van een overheid die alle inwoners respecteert, ongeacht hun gel ...
Opinie

Mediakeizer Berlusconi zwaait opnieuw de fascio

Drie maanden geleden dreigde oppositieleider Berlusconi met een Mars op Rome als er geen nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven. Berlusconi kreeg zijn zin en vorig weekend wisselde Italië zijn centrumlinkse regering opnieuw in voor het “nieuwe fascisme” van Berlusconi en Cie.
Opinie

Brief aan de nieuwe Minister van Migratie en Asiel over opsluiting van “Kinderen zonder Papieren”

Geachte mevrouw de Minister, U weet ongetwijfeld dat in ons land nog regelmatig gezinnen met kinderen opgesloten worden in gesloten centra. Het gaat niet meer alleen om gezinnen die hier al lang verblijven, illegaal geworden zijn en in afwachting van hun verwijdering in detentie gehouden worden. Maar het gaat steeds meer om asielzoekers aan de gren ...

Pagina's