Opinie

Lezersbrieven MO*52

De toekomst van België en Toast Kannibaal.
Opinie

“Nieuwe” Belgen over de staatshervorming

De Belgische politiek wordt al driekwart jaar beheersd door de staatshervorming. Opvallend afwezig in de debatten over de toekomst van België was de stem van allochtone medeburgers. Hoe denken zij over regionalisering, taalkwesties en identiteit? MO* kwam het te weten via een biechtstoeprocedure waarin elf goedgeplaatste allochtonen hun mening gave ...
Opinie

Landbouwexpert Rudy Rabbinge over de noodzakelijke landbouwrevolutie in Afrika

De Nederlandse landbouwexpert Rudy Rabbinge maakt –op uitdrukkelijk verzoek van Kofi Annan– deel uit van de Afrikaanse organisatie Alliance for a Green Revolution in Africa. MO* had een openhartig gesprek met deze invloedrijke voedselexpert over de absurditeit van honger en de falende internationale samenwerking. ‘Binnen tien jaar moet de voedselpr ...
Opinie

De uitzichtloosheid van een machopolitiek in Afghanistan

De Navo heeft een punt als ze ervoor pleit Afghanistan niet aan zijn lot over te laten. De vraag is of een militair apparaat het juiste instrument is om de Afghanen de vrede en de stabiliteit te geven die ze verlangen.
Opinie

Waarom Kosovo onafhankelijk en Palestina niet?

Vanaf 2011 worden 750.000 barrels Kaspische olie dagelijks vervoerd met steun van de Verenigde Staten en ’s werelds grootse oliefirma’s ExxonMobil en Chevron. Zij investeerden in de AMBO-pijpleiding van het Bulgaarse Burgas naar Vlora in Albanië. Vanuit het nabijgelegen Camp Blondeed in Kosovo, dat de Amerikanen voor 99 jaar huurden van Joegoslavië ...
Opinie

VN-wapenembargo tegen Congo mag niet versoepeld worden

Op 15 februari 2008 besloot de VN-Veiligheidsraad om het wapenembargo tegen DR Congo tot eind maart 2008 te verlengen. Zij sprak echter over de noodzaak om de van kracht zijnde sancties aan te passen. Het recent getekende Vredesakkoord van Goma is volgens de VN-Veiligheidsraad een aanleiding om het wapenembargo op een aantal cruciale punten te vers ...
Opinie

Belgische militairen beschermen vluchtelingen in Tsjaad?

Dinsdag, 19 februari, keurde de ministerraad de deelname van een Belgisch contingent aan de EU- troepenmacht in Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek goed. Vredesactie vindt de Belgische steun aan Eufor onverstandig en pleit voor een politieke aanpak.
Opinie

De tweede onafhankelijkheidsstrijd van Afrika

De Europese Commissie heeft de einddatum van 31 december 2007 voor de ondertekening van de Economische Partnerschapakkoorden met haar ex-kolonies in Afrika , in de Caraïbische en Stille Zuidzee (“ACP-landen” ) niet kunnen hard maken. Het voorafgaande debat was gekenmerkt door zware wederzijdse verwijten en ontkenningen van neokolonialisme. Nu de ve ...
Opinie

Is vechten tegen stereotypen nutteloos?

Niemand wil erop betrapt worden stereotypen te hebben. Iedereen is het er mee eens dat stereotypen meer kwaad aanrichten dan goed doen in de samenleving. Nochtans is het ‘zich laten leiden’ door stereotypen niet zo abnormaal, als de politieke correctheid ons wil doen geloven.
Opinie

Weer eens een onhoudbare crisis

Wat kon voorspeld worden, is gebeurd. De vastgoedcrisis die in de zomer van 2007 in de Verenigde Staten aan de oppervlakte kwam, is inmiddels uitgegroeid tot een crisis van de banken en het financiële systeem, met als laatste symptoom de ineenstorting van de beurskoersen midden januari 2008.
Opinie

NAVO creëert meer problemen dan ze oplost

De NAVO-top in Vilnius en de Veiligheidsconferentie in München maakten de NAVO even zichtbaar. Ook in eigen land, waar minister De Crem vier F-16's voor Afghanistan meekreeg om zijn transatlantische geloofsbelijdenis te gaan doen. Afghanistan zorgde voor enig debat, maar verder blijft het in België zeer stil over de andere punten op de NAVO-agenda. ...
Opinie

Afghanistan of Tsjaad? 'Humanitaire militaire interventie' faalt

Afgelopen week werd hevig gedebatteerd over de beslissing van de regering om gevechtsvliegtuigen naar Afghanistan te sturen. Vredesactie hoopt dat nu ook de strategie van 'humanitaire militaire interventies' zelf ter discussie gesteld wordt. De vraag of het instrument 'militaire interventie' wel geschikt is om humanitaire probleemsituaties of gewel ...

Pagina's